Heurikas hemsida

Teknik 2 för Te11d hösten och våren 2013/14
uppdaterad 2014-05-21

Ämneskriterier enligt Skolverket samt principskiss
Fredagar kl 10:00-11:15

vt 2011 Planering och genomfört. (planering ht 2010 finns här!)
Fre 23/8 v34, diverse introduktion av åk1. 23/8 kort introduktion om kursinnehåll. Må 10/2 Åter prov. Introduktion Böjning. Pratat om böjaxel, tröghetsmoment och böjmotstånd. Utdelning av kompendium och formelsamling/balkdata. Materialet finns tillgängligt som pdf-filer på ITsLearning.
Fre 30/4 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från
utdelad formelsamling. (Finns att ladda ned på ITSLearning)
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln?
Må 17/2 Böjning fortsättning
Må 24/2 Sportlov
Må 3/3 Böjning: räkna uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!
Alla stenciler finns som pdf på ITSLearning
29:II. Lösning finns här
Böjningsuppgifterna
30 och 31
Må 10/3 PROV i Vridning:
Kompendium: se ItsLearning.
Repuppgifter med lösning. Gamla räknade uppgifter finns här: 4:10 och 4:12
Må 17/3 Arbetat med "idiotmetoden" för att härleda elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)
Må 24/3 Rörströmning. Se utdelat kompendium. (finns på ITS´learning. Vi börjar med olika energiformer.
Må 31/3

Rörströmning:

Idag pratar vi om olika enheter för TRYCK. Se här! (OBS! tryckfel sid1 längst ned:skall vara 1atm=1,01325*10^5 Pa, ).

Böjning: uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!
Alla stenciler finns som pdf på ITSLearning
29:II. Lösning finns här
Böjningsuppgifterna
30 och 31
härledning av elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)


Fre 6/9

Utdelat: Formelsamling (Finns att ladda ned på ITSLearning)
Arbeta med golv/takregel : Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns i utdelad formelsamling.
Vi skall räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Själva problemet finns här!

Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen

Utöver själva problemet enligt ovan så skall du också beräkna allt för en egen U-balk. Du har fått en balk tilldelad.

Extra, om du lägger till egenvikten vad händer då ?

Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport"


Inlämning Onsdag 18/9 senast kl 23.55 på ITSLearning

Må 7/4 PROV BÖJNING FLYTTAT till Onsdag 9/4 elevtiden
Ons 9/4 PROV BÖJNING kl 13:00-14:00 i sal XX, återkommer
Må 21/4 LOV
Fre 25/4 NP Sv3
Må 28/4 Rörströming
Fre 2/5 LOV
Må 5/5 Rörströmning
Fre 9/5 Rörströmning
Må 12/5 Avslutande uppgift om Energisystem:
Fre 16/5 Arbete med Energisystem
Må 19/5 Arbete med Energisystem
Fre 23/5

Prövning för de som inte har klarat moment som ingår kursen. Gäller även inlämning av kvarvarande rapporter.


Prövningen sker i 2151 kl 12:15.


Övriga är lediga.

Må 26/5 Avslutande lektion: Betygsprat
Fre 30/5 LOV
Må 2/6 Reservtid, troligen Mentortid
  Studenten Torsdagen den 5/6
   
Fre 13/9

Knäckning
Vi skall idag räkna på en pelare som fungerar som stötta för en bro.

   
Fre 20/9

Svetsning se teori och uträkningar

En vikt del idag var förutom svetsning, att räkna med bara bokstäver och att utföra en dimensionsanalys.

   
Fre 27/9

Arbete med verklig brokonstruktion.

Vi har tillsammans kommit fram till måtten på bron över Hjärntorget. Vi har också kommit fram till att lasten max kan vara 1000 kg /kvadratmeter (15 person).
Du skall till nästa fredag lämna in en kort beräkning med slutsats. Hur mår U240-balkarna när bron belastas enligt ovan. Ledning: Bron består av tre huvuddelar som var och en kan anses vara en delbro)
(torsdag kv 3/10 är gräns för inlämning via ITSLearning.

   
Fre 4/10

Enkel lösning läxan till 3/10: U240 finns här!

Bron: fortsatt arbete. Idag skall vi titta på bropelarna och om de klarar sin uppgift.
En komplett beräkning av detta lämnar du in på ITSLearning senast torsdag 10 okt kl 23:59
Förslag till lösning finns HÄR!

 
Fre 11/10 Vi fortsätter med bron. Idag gäller att titta på svetsbiten i konstruktionen. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15. Även denna lösning skall skickas in till ITsLearning senast torsdag den 17 okt 23:59: Lösning finns HÄR!
Fre  
Fre 18/10 Bron: Brädgolvet
Golv: Tittat på själva limträbalken som har använts för att tillverka golvet. Balkens tvärsnitt är 14x75 cm. Vi använder datavärden enl svensk byggnorm, limträ. Du skall senast den 7/11 kl 21:59 lämna in lösningen med slutsats på ITSLearning. Lösningen finns HÄR!
Fre  
Fre 8/11 Jämvikt. Vi studerar växelverkan mellan krafter i statiska system. Räknat från utdelad stencil "Övningsuppgifter Jämvikt" Uppgifterna 1 och 2. Fre  
Fre 15/11

Från stencilen "Övningsuppgifter Jämvikt" baksidan, räkna på olika stänger som belastas med krafter. Även räknat uppgift 1.8.30 (lutande plan utan friktion.
Alla stenciler finns på ITS Learning

Fre  
Fre 22/11 Jämvikt: Lutande plan, med friktion. Uppgifterna 1 och 2 enligt stencil. Fre  
Ons 27/11 Jämvikt. Lite svårare uppgifter Fre  
Fre 29/11 SACO, utbildningsmässa, ingen lektion
Fre 6/12

Tyngdpunkt Arbetat med att härleda formlerna för tyngdpunkt. Räknat uppgift 3 enligt stencilen.

Inlämning av Teknisk Rapport "Bron över Hjärntorget" Använd det material som finns tillgängligt, både mitt och ditt eget. Gör en korrekt teknisk rapport. Detta gäller för er som vill ha betyg C och högre, samt för er som tidigare inte har gjort rapporten om U-balken.

Fre  
Ons 11/12 Tyngdpunkt. Arbetat med med uppgift 3, denna gång räknat med hela fyrkanten och sedan räknat med negativ area för övre högra hörnet.. Även löst uppgifterna 5 och 6. Fre  
Fre 13/12 Avslutning Tyngdpunkt. Räkna uppgift 11. Vidare så skall vi räkna uppgift 1.7.39 Fre  
Fre Jullov Fre  
Ons 8/1 Rep inför provet i Jämvikt Fre  
Fre 10/1 Rep av jämvikt Definition av en hästkraft hk. Tittat på olika energi och effektenheter. Fre  
Fre 17/1 Vridning enligt utdelat kompendium. Räknat uppgift 4:1
OBS! att kompendiet finns på ITS´Learning
Fre  
Mån 20/1 Vridning:Prata om vridmoment / Effekt / varvtal. Exempel på olika motorer, bensin, diesel, 2- och 4-takt. Visat formler för effekt, varvtal och vridmoment. Sambandet mellan Nm och kpm. Fre  
Fre 24/1 Räkna uppgift 4:2 och 4:6. Fre  
Mån 27/1 Räknat 4:10 och 4:12 Lösningar finns som länk på resp uppgift. Fre  
Mån 3/2 Prov JÄMVIKT: Övningsprov lösningar 3+4+5 och 7+8 Fre  

 

Arkivmaterial. kanske kan vara till nytta ibland!?

Mån 30/8

Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
Tor 18/11

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

Tor 2/9
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
Mån 22/11
Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Mån 6/9
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
Tor 25/11

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

Tor 9/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

Mån 29/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
Mån 13/9 Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.
Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Tor 2/12

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

Tor 16/9 Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
. Facit Vyerna 11-20.
Mån 6/12 Avslutande arbete med stansning
Mån 20/9

PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Förslag: Arbeta med CAD, lös uppgifterna vy1-10.
Fredrikadagen (em)

Tor 9/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
Tor 23/9

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

Mån 13/12  
Mån 27/9
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tor 16/12 Rep
Tor 30/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Mån 20/12 Reservtid
Mån 4/10 Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
Alla övningar finns här med facit
Tor 23/12 LOV
Tor 7/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen. Mån 10/1 Studiedag
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Tor 13/1  
Tor 14/10


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

Mån 17/1  
Mån 18/10 Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
Tor 20/1  
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Mån  
Tor 21/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
Mån 25/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
Tor  
Tor 28/10 Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
Mån  
Mån 1/11 Studiedag Tor
Tor 4/11 LOV Mån  
Mån 8/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
Tor  
Tor 11/11 Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

Mån
Mån 15/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter