TeknikprogrammetTeknik 1 för Te18a hösten och våren 2018/19
uppdaterad 2019-02-18
.
Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget och Betygsmatris
Måndagar och Torsdagar
OBS! Uppdatering pågår löpande: klart till v12

Läroböcker:
Källor:

Drag/Tryck
(som webbsida)
Skjuvning (som webbsida)

och som pdf:
Drag/Tryck
Skjuvning

Planerade PROV: >>________________________________
Torsdag den 21 mars (v12) Hållfasthetslära_prov E-A-nivå ..
_
OBS! Allt repmaterial finns som pdf-fil utskickat som mail på vklass
________________________________________

Nedan redan genomfört, men rep material kan vara aktuellt vid provet den 21 mars enligt ovan
_______________________________________
Torsdag den 7 feb (v6) Ritteknik E_A prov

Allt material finns nedan i lektionsplanen
____________________________________
Torsdag den 14feb (v7) Hållfasthetslära_prov E-nivå

 

Repuppgifter Hållfasthetslära inför provet 14 feb och för rep av E-nivå till provet den 21 mars.

Lösningar till uppgifter som inte har länkad lösning enligt "Repuppgifter" ovan.
________________________________________________
Gammalt (genomfört)
Torsdag den 22 nov (v47) Ritteknik E-prov
__________________________________________
Extra prov för er som inte gjorde/missade E-provet
Torsdag 6 december
:

Ritteknik:
Övningsprov
Facit övningsprov

(du som inte skall komplettera är ledig)
_______________________________________________

Rep inför proven

Ritteknik:
Övningsprov
Facit övningsprov

Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

OBS! EXTRA tydligt förklaring av begreppet vyplacering, finns HÄR

et

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
Vad är Skjuvning ?

Rep av Skjuvning se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

   
Direkt till planen för feb/mars 2019 >>>>>

___________________________________________________________SE nedan, där finns mängder med övningsmaterial

Hållfasthetslära:
       Hur svåra är räkneuppgifterna se denna        länk, 

Lektionsmaterialet_1 . Grunderna för Dragspänning,
lektionsmaterialet_2! Dragspänning med Säkerhetsfaktor
lektionsmaterial_3 Dragspänning med Säkerhetsfaktor fortsättning
lektionsmaterial nr        4 Skjuvning i Limförband
lektionsmaterial        5 Skjuvning i Nitförband

Lämpliga uppgifter att lösa som övning inför provet:

Text och nedan lösningar och lärobok

Läroboken i Drag/Tryck 1a,

, 1b, 2b, 4b, 5a, 7a, 8a, 8b, 9b, 11a,

Läroboken i Skjuvning

20a, 21a, 23a
____________________________________

Ritteknik:
Övningsprov
Facit övningsprov

(du som inte skall komplettera är ledig)

_____________________________________________

_______________________________________________________

Ritteknik PROV E-nivå Torsdag den 22 nov:
Hjälp till inläsning:

Facit för alla vyövningar finns här!

Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3

Övning 1 måttsättning
Övning1 facit
8 okt>>>
Övning2 Måttsättning med cirkel (hål) facit


ht/vt 2018-19 Planering och genomfört.
tors 23/8

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget


   
Må 27/8

Diverse introduktion, Nu blir det film om Öresundsbron.
Fortsättning nästa lektion, >>från invigningen>>

Mån 3/9

Delat ut kompendium för Ritteknik.
Ta med penna, papper, linjal och sudd.

Textning enligt standard

Tors 6/9

Mån 10/9

Ta med penna, papper, linjal och sudd.

Ritteknik enl. utdelat kompendium. Textning och Vyritning "Vy1"
Rita vyerna "1-4".
Bild på "Vy3"
Regler för vyplacering finns här!
Tre typer av linjer: >>>kontur linje (heldragen grov) , skymd linje (- - - - , 1/2 tjock) och slutligen symmetrilinje (1/4 tjock, består av streck och ett mellanrum med en punkt i mitten).
Facit för: Vy1, Vy2 och Vy3, övriga Vyerna 1-10

Läxan är att kunna principen för Vyritning och begripa hur man skall göra enligt standard. Tre av vyerna 1-5 ska du ha gjort klart och kunna visa på lektionen måndag 10 sept.

Om du får problem så finns HÄR ett tydligt facit

Tors 13/9

Vyerna 11---

Glöm inte:... Ta med penna, papper, linjal och sudd.

 

Mån 17/9

Läxprov vyerna 1-20

 

19/9 Fredrikadagen, inga lektioner
Tors 20/9

Inledande uppgiften med fyrkant och ett hål.
Visar både vanliga vyer och två snitt. (alltså lite överarbetad)

Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3

Extra material för Snitt6 : HÄR!

Snitt, avslutning.
Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3
Extra material för Snitt6 : HÄR!
Här finns lite extramaterial: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 , #8

Snitt 9 tre olika snitt A-A, B-B och C-C.Denna uppgift gjord i CAD1

Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.

Facit Maskinhållaren

Åter läxprovet

   

Mån 1/10

->8 okt

>>>

Övning 1 måttsättning
Övning1 facit

Hit 1okt

_______________
8 okt>>>
Övning2 Måttsättning med cirkel (hål) facit

Måttsättning fortsättning:
Olika typer av måttsättning.
Baslinje, Kedjemåttsättning och Koordinatmåttsättning.
OBS! att koordinatmåttsättning är en form av baslinjemåttsättning.

Övningsmaterial från lektionen finns här som pdf-fil
___________________________________________8 okt hit___

Om du har tappat bort dina övningsuppgifter så finns allt som en pdf-fil i Vklass

Måttsättning: Alla regler för måttsättning.

Placering av linjer och mått. Exempel från lektionen finns här och r!
Måttsätt övningsuppgifterna i "Ritkompendiet" uppgifterna "MÅTT 1 --MÅTT 4 ".

Facit för alla vyövningar finns här!

Extra övning att rita vyer och måttsättning / skala : facit finns här!

måttsättning med facit

11/10

 

Skalor:
1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100
och
2:1 5:1 10:1 20:1 50:1 100:1

Prata om Teknikämnets kurskriterier. principskiss och Betygsmatris

 

Övningsprov i Ritteknik inför kommande prov i nov/dec (22 nov)

 

15/10 Introduktion Hållfasthetsläran: Hänga en bil i en ståltråd
18/10

Hållfasthetslära. Prata om vikt, massa och tyngd.

Se läroboken Drag/Tryck för vidare info.

Dragprovningsdiagram med sträckgräns Re och brottgräns Rm

Även Räkna några inledande uppgifter "1a " och 2a för att öva begreppet Spänning .pratat om


22/10 Läxprov på grundläggande kunskap ang massa, tyngd, dragprovningsdiagram
25/10

Fortsatt arbete
enligt stencil / läroboken
uppgifterna 5a >>>enligt läroboken Drag/Tryck

Räknat 5A och 7A

v44
LOV

v45 Måndag
5 nov

och Torsdag 8 nov

Börja med att räkna uppgift 6A, därefter övriga uppgifter 8a-11a

Räkna uppgift 6A med enbart variabler

v46
Mån 12 nov
Tors 15 nov
Mån 12 nov: Rep Ritteknik inför E-provet den 22 nov
v47 Mån 19 nov Tors 22 nov

Måndag Rep och frågor inför provet i Ritteknik. Problemlösning Hållf. (Överlapps limförband med två runda limpunkter. Räknat max möjlig kraft, samt även räknat på dragspänningen i hela förbandet.) Lektionsmaterial nr 4 Skjuvning i Limförband

Torsdag 22 nov: E-prov i Ritteknik

 

v48 Mån: Åter provet /genomgång. Börjat skjuvning av Nit
Tors: Skjuvning i Nitförband enligt: lektionsmaterial 5
v49 mån extra rep Ritteknik / Torsdag extra E-prov
v50

Introduktion : Stansning: Arbetat med mantelyta, omslutande area:Räknat på en cylinder. Räknat en uppgift med stansning.

Torsdag Räkneövning uppgifterna 37a, 38a och 6d. Se läroboken Skjuvning:Skjuvning

Räkna uppgift 37a, samt Räkna på verktygets tryckkraft
Räkna uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.

v51 Mån 17/12 Stansning: Räkna på ventillationsgaller i klassrummets tak. Hur stor kraft behövs för att stansa 49 hål.
v52>> JULLOV:
v2 Rep inför proven: Torsdag 10/1 räknat uppgifterna 1a, 4b, 20a, 11d.

Repuppgifter Hållfasthetslära inför provet 14 feb

Lösningar till uppgifter som inte har länkad lösning enligt "Repuppgifter" ovan.

v3
Mån 14/1
Och Torsdag 17/1

Introduktion Materiallära Vad är materiallära? : Bilder från tavlan bild_1 och bild_2
Delat ut uppgifter som skall lösas i grupp. Kopia finns som delade filer i vklass
Materiallära #2 Arbete eget och i grupp

mån 21 Materiallära#3
tors 24 Materiallära #4
Mån28 jan Materiallära #5 Redovisning grp 1-4
tors 31 jan Materiallära #6 Redovisning grp 5-9
v6 Mån 4 feb Rep inför provet i Ritteknik
v6 Tors 7 feb Prov Ritteknik E-A
v7 Mån Rep inför provet i Hållfasthetslära
v7 Tors 14 feb Prov i Hållfasthetslära E-nivå
v8 Mån 18/2 Åter provet med genomgång
v8 Tor 21/2 Rep/Övningsräkning inför E-A provet.
v9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sportlov
v10 Mån 4/3 Övningsräkning
v10 tors 7 mars Övningsräkning
v11 Mån 11 mars Övningsräkning
v11 Tors 14 mars Övningsräkning
v12 18 mars Utvecklingssamtal , inga lektioner
v12 21 mars Torsdag PROV Hållfasthetslära E-A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

rep inför proven
Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

OBS! EXTRA tydligt förklaring av begreppet vyplacering, finns HÄR

et

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
Vad är Skjuvning ?

Rep av Skjuvning se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

  Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.
  Återlämning och genomgång av prov
  Materiallära, materialegenskaper#1

 


  Materiallära #1 Uppgiftens innehåll se HÄR !
Som pdf
  Materiallära #2
  Materiallära#3
  Materiallära #4
  Sportlov
  Materiallära #5 Redovisning grp 1-5
  Materiallära #6 Redovisning grp 6-9
   
   
   
   
   
 

 

 

 

Avslutande måttsättningsuppgift (enligt utdelad stencil)
.
Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Extra övning att rita vyer och måttsättning / skala : facit finns här!

 

 

FB-gymnasiets ombyggnad. Visa konstruktionsdetaljer.

Påbörjat arean på en cirkel.Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket!

   
  Rep av gårdagen ang dragprovningsdiagram. Räkna några inledande uppgifter "1a " och 2a för att öva begreppet Spänning . Se läroboken . Drag/Tryck
Läxa till Tisdag 24 okt dragprovningsdiagram och uppgifterna 1a och 2a
 

Rep av förra lektionen. Läxprov
Dragprovning, sträckgräns, brottgräns. Se läroboken på denna länk !
Prata säkerhetsfaktor

 

Åter läxprov. Pratat säkerhetsfaktor
Räknat uppgift 5a>> enligt läroboken Drag/Tryck

 

Lov inga lektioner

 

Fortsatt arbete enligt stencil / läroboken uppgifterna 5a >>>enligt läroboken Drag/Tryck

  Inga lektioner, utvecklingssamtal
 

Arbetat med "Sommarstugan", uppgiften som just nu gäller i CAD-kursen

 

E-Prov Ritteknik. Tag med penna sudd och linjal

  Hållfasthetslära räknat 14b och 15b
 

PROV Ritteknik nr2

 

Materiallära
Åter prov

 

Skjuvning: Limförband. Räkna uppgift 4d
Vad är skillnaden mellan Drag/Tryck och Skjuvning.

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

 

 

Skjuvning: Introduktion Nitförband
Räknat uppgifterna 11d och 15d

Räkneövning, Räkna nituppgifterna 24a (C-uppgift) och 26a.
Visa filmen Kalle Anka The Riveter

Se denna
länk med all info ang nitförband

  Övningsräkning
  NP prov Matematik hela dagen
ons 13/12 Övningsräkning
tis 19/12 Prov Hållfasthetslära
ons 20/12 Åter och genomgång av prov. + CAD
  JULLOV

Jan 2018

Tis 9/1

Åter provet + CAD Sommarstugan

   
Ons 10/1

Arbetat med mantelyta, omslutande area:Räknat på en cylinder och en fyrkantig stång,

   
Tis 16/1

Skjuvning använder dessa värden, men 60% av värdet, dvs 0,6 ggr värdet. Pratat lite om SI-systemet, och att man helst bör använda MPa i stället för N/mm2

Räknat uppgifterna 49b 27a och 12 d. OBS att uppgifterna ligger på betyg 49b E+ 27a C och 12d C-A

   
   
Ons 17/1

Läroboken i skjuvning:

som webbsida
som pdf-fil


Räkna på ventilationsgaller i klassrummets tak. Hur stor kraft behövs för att stansa 49 hål. Samt gjort samma uppgift med bara variabler och genomfört dimensionsanalys

   
Tis 23/1

rep inför provet:

Räkna uppgift 37a, samt Räkna på verktygets tryckkraft
Räkna uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.

 

   
Ons 24/1

 

   
Tis 30/1 Prov Hållfasthetslära betyg E-A    
Ons 31/1 CAD hela lektionen    

v6

Tis 6/2

Materiallära introduktion. Åter provet.
Bilder från tavlan bild_1 och bild_2
Ons 7/2

 

Start gruppuppgift i mtrl.

v7 Arbete
  Arbete
v8 Redovisning
  Redovisning
v9 Sportlov
v10 Påbörja projektet "Egen uppfinning"
v11 arbete
  arbete
  arbete    
v14 Påsklov
v15 Arbete med Idé och Plan
v16 Skisser / Ritningar / Marknad

v17

Mån 23 april

Ritningar, Marknad, Material etc

v18

Mån 30 april

Måndag 30 april Lovdag , Tisdag 1 maj Lovdag
v19 Mån 7 maj

Måndag 7 maj arbete , Tisdag 8 maj arbete ,

Torsdag 10 maj och Fredag 11 maj Lovdagar

v20 Mån 14 maj

Måndag 14 maj Arbete med Rapport och PP så även Tisdag och Onsdag

Projektrapporten skickas in senast tisdag 22 maj

v21 Mån 21 maj

Måndag 21 och Tisdag 22 maj arbete med Rapport och PP. Inskick 22 maj

Redovisningar Påbörjas Onsdag 23 maj enl separat ordningsföljd som kommer att finnas på vklass

v22 Mån 28 maj

Redovisningar: 28 maj Måndag Tisdag 29 maj

Vi gör dock avbrott för extra prövning i Teknik 1 Onsdag 30 maj kl 09.45 i 2154

v23 Mån 4 juni

Måndag 4 juni Reservtid

Tisdag 5 juni Friluftsdag TE17, Onsdag 6 juni Lov, Fredag 8 juni Studenten Åk1 o 2 lediga

v24 Mån 11 juni Onsdag 13 juni Skolavslutning Åk12
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
v11  
v12  
v13  
v14  
v15  
v16 arbete
v17 arbete
v18 måndag 1 maj LOV
v19 mån 8/5 Sista veckan att göra klart alla delarna kring din produkt
v20 Rapporten skall göras klar och skickas in på Vklass+ PP
v21 mån 22/5 Redovisning av projektet
v22 mån 29/5 Extra prövning Teknik1 moment som tidigare ej är klara
v23 mån 5/6 Måndag och tisdag LOV ...
v24 15 juni avslutning åk1 o 2
 

Dragprovning

Lärobok som pdf-fil
Lärobokens lösningar som pdf

Lärobok som html-fil
Räkna 3c och 5c

Du måste öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)

  Drag / Tryck. Räkna uppgifterna 1b-3b    
  Hållfasthetslära: Rep dragprovningsdiagram

Säkerhetsfaktor.

Pratat om olika värden på säkerhetsfaktorn, hiss och krannormer. Räknat bilen i ståltråd, men nu med ns=2ggr
  Övningsräkning,
dragspänning och säkerhetsfaktor:
uppgifterna 7a och 6a,
se Lärobokens lösningar som pdf
  Räkneövning. Räkna uppgift 9a och 13b
 

Hållfasthetslära: Räkneövning: 11a, 6a, 13b

Allt finns sammanställt via denna länk

 

Rep inför provet i Ritteknik onsdag 18/11:


EXTRA tydligt förklaring av begreppet vyplacering, finns HÄR
Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Allt innehåll: se här !

Extra ritövning: uppgiften facit och nygammal Snitt.
Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5".
Facit och extramaterial till dagens övningar finns här!

Inledande uppgiften med fyrkant och ett hål.
Visar både vanliga vyer och två snitt. (alltså lite överarbetad)

måttsättning med facit

Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3

Extra material för Snitt6 : HÄR!

Måttsättning: Olika typer av måttsättning.
Baslinje, Kedjemåttsättning och Koordinatmåttsättning.
OBS! att koordinatmåttsättning är en form av baslinjemåttsättning.

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!


  Skjuvning: Limförband
  Skjuvning: Nitförband
Ons 18/11

PROV i Ritteknik onsdagen den 18 nov kl 12:55 i sal 2130

Medtag PENNA, SUDD och LINJAL !!!!

Tis 24/11 PT kör denna lektion. Vanliga salen.
Ons 25/11 Återlämning och genomgång av provet i Ritteknik
Tis 1/12

Visat filmen Kalle Anka The Riveter

Räkna nituppgifterna 11d (E-uppgift) och 24a (C-uppgift) .
Se denna länk med all info ang nitförband

Ons 2/12

Nitförband avslutning. Räkna uppgift 26a och 12d


Se denna länk! och denna! Räkna uppgifterna som egen övning 24a, 25a

Tis 8/12 Ma NP Inga övriga lektioner    
Ons 9/12

Arbeta med omslutande area. Att kunna ta fram ett matematiskt uttryck. Tittada på en cylinder, en fyrkantig stång, på en halvcirkelformad stång och på en stång med basen liksidig triangel.

   
Tis 15/12

Läroboken i skjuvning:

som webbsida
som pdf-fil

Räknat på ventilationsgaller i klassrummets tak. Hur stor kraft behövs för att stansa 49 hål. Hur mår verktyget ? och hur många plåtar kan man stansa samtidigt.

Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
Räkna uppgift 37a, samt Räknat på verktygets tryckkraft
Räknat uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.

   
Ons 16/12 Räkna uppgift 37a, samt Räkna på verktygets tryckkraft
Räknat uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.
   
  Jullov 2015    
12/1

Rep av stansning.

   
Ons 13/1

Rep inför provet i Drag/Tryck (ons 20/1)

   
  Vårterminen börjar måndag 18 januari
Ti 19/1 Rep inför provet    
Ons 20/1 Prov Drag/Tryck    
Ti 26/1

 


   
Ons 27/1 Prov i Skjuvning    
Tis 2/2 Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.
Ons 3/2 Materiallära, Bilder från tavlan bild_1 och bild_2
Tis 8/3 Introduktion till Projektet. Film #1    
Ons 9/3 PT lektion inför Projektet    
Tis 15/3 Film #2+3    
Ons 16/3 Föreläsning i Miniaulan kl 12:30-14:00    
Tis 22/3 Film #4    
Ons 23/3 Film #5 o 6    
v13 Påsklov    
Tis 5/4 "PROJEKTET" All information ang projektet finns på Google Classroom
Ons 6/4 Projektet
v14 Projektet
v15 Projektet
v16 Projektet
v17 Projektet
v18 Projektet
v19,
9-13 maj
Projektet, sista veckan med arbete. Rapporten skall bli klar och inlämnad senast 15 maj
v20,
16-20 maj
Projektet: Redovisning
v21
23-27 maj
Projektet: Redovisning
I denna vecka även extra tid för komplettering av tidigare moment med betyg F
v22,
30maj-3juni
 
   
Extra Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med två skruvar som vardera hade d=3mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 90 kg.    
       
 

Lödförband och svetsförband

Se dagens lektion som webbsida

   
       
     
Mån 19/1


   
Tis 20/1

Prov Drag och Tryck:

OBS att nytt schema kan göra att lektionerna har flyttat !

Mån 26/1 Prov Skjuvning    
Tis 27/1 Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.    
Mån 2/2 Återlämning och genomgång av prov    
Tis 3/2 Materiallära, materialegenskaper#1

 


   
Mån 9/2 Materiallära #1 Uppgiftens innehåll se HÄR !
Som pdf
   
Tis 10/2 Materiallära #2    
Mån 16/2 Materiallära#3    
Tis 17/2 Materiallära #4    
v9 Sportlov    
Mån 2/3 Materiallära #5 Redovisning grp 1-5    
Tis 4/3 Materiallära #6 Redovisning grp 6-9    
  Materiallära #4: Samling i klassrummet, sedan eget arbete    
 
 

Materiallära #5: Samling i klassrummet , sedan i din grupp skapa en PP utifrån allas material

  Materiallära #6 Samling i klassrummet , sedan i din grupp fortsatt arbete och övning inför föredraget inför klassen.
  Materiallära #7: Redovisning inför klassen. 5-10 min per grupp) Redovisningen i samma ordning som på grupp/materiallistan
  Materiallära #8: Avslutande Redovisning
  Materiallära #9: Avslutande Redovisning
  Materiallära #10: Avslutande Redovisning
  Rep inför provet den 6 feb se här!
  Avslutning av rep. Film om Entreprenörskap: Affärsidén

(Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.
  Film om att uppfinna. Budget .Filmerna finns på UR.se Första filmen nås via denna länk !
  Film Kunden och Design
 
 

 

 
  Introduktion till eget företagande och affärsplan. Du skall nu starta ett eget företag. För att detta skall fungera så måste du göra en Affärsplan.
  Arbete med affärsplanen
  Arbete med affärsplanen
  Arbete med affärsplanen
   
  affärsplanen    
affärsplanen (deadline söndag 9/3 kl 23.59)
Projektintroduktion. Se infomaterial

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från mars-maj pågår detta arbete. Allt material finns på

Alla lektioner börjar i klassrummet

Arbete i grupp
Arbete i grupp
Arbete i grupp
Arbete i grupp - Kalendarium / Schema för hela Projektet
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
  Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.    
 

Hårdhetsprovning, Slagseghet. Med en del annat också. Se bilderna nedan.

Materiallära intro Materiallära #1

Bilder från tavlan bild_1 och bild_2

   
   
   
 

Materiallära #2 SE Exakt plan för hela arbetet: Materiallära

   
  Materiallära #3 SE Exakt plan för hela arbetet i Materiallära    
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
 

 

     

 

Arkivmaterial inför prövningar

Ritteknik
och
Hållfasthetslära
möjlighet att komplettera för godkänt resultat.

Följande innehåll kan du använda:

Hållfasthetslära:
Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor


Mer Rep av Drag/Tryck o Skjuvning (bara facit ej lösning) se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Se också direkt i resp lärobok enligt: ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
___________________________________________________________________________________
Ritteknik:


Allt innehåll: se här !

Extra ritövning: uppgiften facit och nygammal måttsättning med facit

______________________________________________________________________________________

Naturligtvis så kan du använda allt material som finns här nedan. Dag för dag enligt kronologisk kursutveckling.

 

ARKIVMATERIAL
 
Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
 

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

 
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
  Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
 
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
 

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

 

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

  Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
  Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.

Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
 

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

  Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
  Avslutande arbete med stansning
 

 

  Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
 

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

   
 
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.


LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
   
 

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

   
  Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
   
  Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen.    
 
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
 


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

  x/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
  Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
   
  "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
   
  Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
  Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
   
  Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
   
     
       
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
   
  Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

 
  Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan: