E

C

A

 

 

…versiktligt

Utfšrligt

Utfšrligt
och
Nyanserat

 

Eleven beskriver hur teknik utvecklas och redogšr fšr sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen

 

Projekt

 

 

 

 

Eleven redogšr fšr tekniska egenskaper hos olika material samt fšr hur och nŠr de kan anvŠndas

 

MateriallŠra

 

 

 

 

Dessutom analyserar och vŠrderar eleven tekniska lšsningar utifrŒn kvalitet, sŠkerhet och hŒllbart samhŠlle

 

KvalitŽ / SŠkerhet / HŒllbar utveckling

 

 

 

 

Eleven lšser tekniska problem, anvŠnder i samrŒd med handledare lŠmpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet

 

Teknisk kommunikation

 

 

 

 

I sitt arbete lŠser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar bŒde manuellt och med relevanta cad-program

 

Ritteknik / CAD

 

 

 

 

Eleven anvŠnder tekniska begrepp och teorier, tekniska berŠkningar och bedšmer rimligheten i sina resultat

 

HŒllfasthetslŠra

 

 

 

 

Eleven redogšr fšr nŒgra historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver hur samhŠlle och teknik samspelar

 

Teknikhistoria / Framtiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom vŠrderar eleven, utifrŒn ett etiskt fšrhŒllningssŠtt, teknikens funktion, anvŠndning och tillgŠnglighet i samhŠllet

 

 

 

 

 

SamhŠlle / MŠnniskan och tekniken

 

 

 

 

E

 

 

 

 

C

 

 

 

 

A

 

Vidare beskriver eleven hur fšrestŠllningar och traditioner inom teknikomrŒdet styr uppfattningar om vad som Šr manligt och kvinnligt och hur det har pŒverkat och pŒverkar teknik och teknikutveckling

 

 

Genus

…versiktligt

Utfšrligt

Utfšrligt och Nyanserat

 

Eleven ger fšrslag pŒ hur teknikomrŒdet kan gšras lika tillgŠngligt fšr mŠn och kvinnor

 

Genus

 

 

 

 

Eleven anvŠnder datorn som verktyg fšr kommunikation, dokumentation och information

 

Dator

 

 

 

 

Dessutom anvŠnder eleven olika relevanta medier och programvaror fšr att fšrmedla och presentera teknik

 

Dator

 

 

 

 

NŠr eleven samrŒder med handledare bedšmer hon eller han den egna fšrmŒgan och situationens krav

 

Projekt