Heurikas hemsida

Teknik 1 för Te12b hösten och våren 2012/13
uppdaterad 2013-05-15

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Måndagar kl 13:15-14:00 och Torsdagar kl
. 13:05-14:05

ht 2012 Planering och genomfört.
  1:a veckan med diverse introduktion 14-nov Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 4d och 21a.
Läxa: till 19/11: 4d, 5d, 20a, 21a, 22a och 23a
27/8 Introduktion, med bl.a. film om Öresundsbron 19-nov Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 11d. 15d. Visa skillnaden mellan att ha nitarna på längden eller på tvären.
Läxa : Lektionens uppgifter (11d och 15d)
28/8

Avslutning filmen.
Pratat om kursens innehåll och ämnesplan

21-nov Nitförband, med säkerhetsfaktor. Se denna länk! och denna! Räknat uppgifterna 24a, 25a och 26a
29/8 Ritteknik enl. utdelat kompendium. Påbörjat och avslutat textning.
03-sep

Påbörjat Vyplacering. Gemensamt arbetat med "Vy1"

Läxa till 5/9: Med linjal, snyggt och prydligt rita vyerna 1-4 enligt utdelat stencilmaterial.

26-nov Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Extra om tid finns: Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
05-sep Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Arbetat med Vy6, 9 och 10 . Nytt på vy10 är hur man ritar en radie.
Läxa till 10/9: Vyerna 6, 9 o 10.
28-nov Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med två skruvar som vardera hade d=3mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 90 kg.
10-sep

Arbetat med Vy 11-16.
ingen läxa

3-dec Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
12-sep Vyerna 17-20
Ingen läxa !
5-dec Inställt p.g.a. snöstorm (vi som var här körde CAD)
17-sep

Rita 3D

Facit Vyerna 1-10 och 11-20

10-dec

Räkna uppgift 37a och 38a

19-sep Fredrikadagen: hel idrottsdag 12-dec Avslutande arbete med stansning
Räkna 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
24-sep

Snitt. Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5". Facit och extramaterial till dagens övningar finns här!
Läxa Snitt 6


17-dec Räknat uppgift 9d
26-sep Snitt, avslutning. Alla lösningar finns här !
Extra material för Snitt 6.

Om du har tappat bort dina övningsuppgifter så finns allt som en pdf-fil på ITS Learning
19-dec

Avslutande arbete med stansning
Räknat 10d. och svetsförband
Se dagens lektion som webbsida

10d
Beräkna det minsta runda hål som kan stansas i en 10 mm tjock plåt, om plåtens skjuvbrottgräns är 320 MPa och stansens tryckbrottgräns är 1000 MPa.
(12,8=13 mm)

Direkt efter jullovet tredje veckan onsdag "Prov i ritteknik" (23/1)
Innehåll se här ! Se även länkar från sept-okt 2012

01-okt Måttsättning: Alla regler för måttsättning. Placering av linjer och mått. Exempel från lektionen finns här och r! Ons 9/1 Rep Ritteknik. Extra ritövning: uppgiften och Innehåll se här !
03-okt

Måttsättning: Olika typer av måttsättning.
Baslinje och Kedjemåttsättning

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Må 14/1
PL kurs, eget arbete
08-okt Introduktion: Hållfasthetslära. Visat bilder på FB-gymn. ombyggnad. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
Ons 16/1

PL kurs, eget arbete


10-okt Hållfasthetslära: Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket! (se uträkning och bakgrund här!)
Ritat diagram som sedan visar sig vara ett Dragprovningsdiagram. Visat var sträck- och brottgränserna finns. Även visat Re och Rm för ett enkelt stål.

Du måste öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)
Se lärobok!
Må 21/1 Prov Ritteknik: medtag penna, sudd och linjal
15-okt Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. Dragprovning enl separat stencil. Fortsatt arbete med dragprovning. För vidare information se lärobok!

Delat ut häfte med räkneuppgifter. Dessa finns också i läroboken. Räknat uppgift 1a
Tors 24/1 Åter prov. Introduktion Materiallära #1
17-okt Hållfasthetslära: Räkna ! 2a, 2c, 3c, 5c
Läxa till 22 okt. Veta vad som menas med ett dragprovningsdiagram, kunna rita, beteckna, läsa av. Veta vad som är sträck- och brottgräns.
Må 28/1

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

22-okt Hållfasthetslära: Räkna! Tors 31/1 Materiallära #2, enligt bl.a. Power Pointmaterial. Se Itslearning.com
24-okt Hållfasthetslära: Säkerhetsfaktor. Räkneövning: Räknat uppgift 5a, OBS! att uppgifterna skall lösa med fullständiga lösningar. I några uppgifter nämns enheten MPa, vilket är samma som N/mm^2
Läxa till 5 nov: 5a, 7a
Må 4/2 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
29-okt Studiedag Tor 7/2

Prov Hållfasthetslära

31-okt Studiedag Må 11/2 Materiallära #3: Samling i klassrummet, sedan eget arbete med ditt material. Du skall samla på dig data. Skapa en Wordfil för materialet.
05-nov Fortsatt räkning Säkerhetsfaktor Börja med uppgift 6a. Vi räknar ut tvärsnittsarean för ett rör. Tors 14/2 Materiallära #4: Samling i klassrummet, sedan eget arbete
07-nov Hållfasthetslära: Räkneövning: säkerhetsfaktor. Vi börjar med ett svårt tal, 6a och avslutar med ett något lättare, 9a.
Må 18/2 Materiallära #5: Samling i klassrummet , sedan i din grupp skapa en PP utifrån allas material
12-nov Hållfasthetslära: Arbete med uppgift 9a. Prata om densitet för stål.
Hållfasthetslära: Arbete med uppgift 9a. Prata om densitet för stål.
Läxa:till 14 nov: Alla räkneuppgifter 1a-12b
Tors 21/2 Materiallära #6 Samling i klassrummet , sedan i din grupp fortsatt arbete och övning inför föredraget inför klassen.
v9 Sportlov
Må 4/3 Materiallära #7: Redovisning inför klassen. 5-10 min per grupp) Redovisningen i samma ordning som på grupp/materiallistan
Tors 7/3 Materiallära #8: Avslutande Redovisning
v11--

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från feb-maj pågår detta arbete. Allt material finns på Itslearning .

Här finns ett schema som visar vad som i huvudsak kommer att inträffa under projekttiden.

Ons 29/5

Prövning i Hållfasthetslära, kl 13:30-14:30 i sal 2145

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Tor 30/5

Prövning i Ritteknik, kl 15:00-16:00 i sal 2145

Facit för alla övningar finns här! Gå tillbaka till resp lektion enligt planen ovan, det finns lite mer övningar.

 

ARKIVMATERIAL
 
Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
 

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

 
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
  Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
 
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
 

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

 

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

  Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
  Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.

Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
 

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

  Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
  Avslutande arbete med stansning
 

 

  Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
 

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

   
 
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.


LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
   
 

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

   
  Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
   
  Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen.    
 
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
 


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

  x/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
  Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
   
  "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
   
  Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
  Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
   
  Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
   
     
       
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
   
  Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

 
  Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter