Teknik 2 för TE14d hösten och våren 2016/17
uppdaterad 2017-05-18

TeknikprogrammetÄmneskriterier enligt Skolverket samt principskiss

OBS ! Uppdatering pågår, klart
t.o.m. v17 2017

Måndag och Torsdag

LÄNK DIREKT till 1 maj 2017

Inplanerade PROV:

Kompletteringsprov Måndagen den 22 maj
i sal 1055 kl 09.40-11.10
Genomfört:
Energiprov 6 okt
Energi redovisning: v43 24okt >>

Jämvikt Torsdag 16 feb
Vridning: Torsdag (23/3)
Prov i Böjning : v17 Måndag (24/4)Teknisk Rapportskrivning

Bron skall redovisas som Teknisk Rapport senast fredagen den 27/1.

Lämna in på Vklass i formen .pdf
 
Planerat innehåll / Genomfört

 

25 aug

 

InIntroduktion: presentation av kursinnehåll, kriterier etc

 
29 aug

Rep av dragprovningsdiagram, säkerhetsfaktor. Pratat gymnasiearbete.

 

1/9-8/9

v35-36

Utdelning av formelsamling. (denna kommer att finnas på vklass för eget bruk)

När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.

Vi arbetar idag med att räkna ut hur långt en 45x220 mm regel av Ö-virke kan "spänna" om regeln mitt på belastas med 200 kg, dvs ca 2000 N. Svaret blir ca 4,3 m

Extra för den som vill veta mer.
Nedan finns en liknade beräkning.
Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!


v37 12//9--

Introduktion arbetsområdet ENERGI.
Värma bostäder

 
v38 19/9-- Ångturbincykeln, energikvalitet
v39 26/9--

Gasturbincykeln, motorer, biogas

Vattenkraft och Vindkraft

v40 3/10--

Solvärme och -el, bränsleceller

Torsdag 6 okt prov på innehållet v37-40

v41 10/10 Introduktion Grupparbete
v42 17/10- Grupparbete : Gruppens arbete >>>Inlämning på vklass, fredag 21/10 kl 23:00. Lämna gärna PP i pdf-format
v43 24/10 -27/10

Redovisning grupparbete: ordningsföljden finns som fil i vklass.

OBS! torsdag 27/10 byte av sal. Från 2130 till 1072 (till höger om lärarrummet plan 1)

Må 7/11

Cirkulära tvärsnitt. Hur fungerar Excel om man vill räkna ut dessa data. Vi räknar ut area A, böjmotstånd W och tröghetsmoment I.

Extra: gör samma typ av uppställning, men för alla vanliga brädor och reglar.

Tors 10/11 Använda Excel för att se hur långt en U-balk kan spänna innan egenvikten ger för hög spänning !
v46-47
14/11-24/11

Lektionen måndag 14/11 blev inställd p.g.a. Utprovning av studentmössor. !!!

Lektionen torsdag 17/11 inställd p.g.a. studentmässan

Arbeta med en Konstruktionsuppgift.

Titta på bron över Hjärntorget
Bron över Hjärntorget och andra broar.

Johanneshovsbrons invigning

Titta på denna videofilm från Harry Potter. Här kan man se vad som kunde ha hänt med Millenium Bridge

Hur vet man lämplig belastning när man skall göra en beräkning.

U-balken

v48

Påbörja beräkning av Bron över Hjärntorget.

Rita figur över bron samt påbörja beräkningarna.
Måndag 28/11 räknat knäckning av bropelare. Pelarna
Torsdag 1/12 räknat på bron golv: Golvet

 

v49
5/12-9/12
Svetsning av vinkelstången. Vi arbetar denna lektion med teorin kring att räkna på ett svetsförband. Se Här!

Svetsning se teori och uträkningar

Räkna uppgift med svetsning.

Se denna länk ! Räkna uppgifterna 31a och 32
Även räkna på vinkelstångens fläns och skjuvningen p.g.a. trycket från golvet . (ej räknat men visat principen)

Avslutande beräkning av U240. All last !Bilder från tavlan: lösning av U240 balken: bild 1 o bild2 o bild3

Nedan finns lite material från tidigare lektioner:
 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Pelarna
 4. Brädgolvet
v50
Mån 12/12
Teknisk Rapportskrivning
Bron skall redovisas som Teknisk Rapport senast fredagen den 27/1. Lämna in på Vklass i formen .pdf
Betygsanvisningar finns HÄR
Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport"
Påbörjat momentet Jämvikt. Räknat 1.7.24 (Se vklass delade filer "Jämvikt")
Tors 15/12 Jämvikt: Räkna 1.7.25, 1.7.26. Påbörja ex 1.8.30-- Facit finns under delade filer i vklass (Jämvikt)
v51
Mån 19/12
Jämvikt: Räknat uppgift 1.8.31 och 1.8.33. Samt 1.7.39.
21/12-9/1 JULLOV
v2
Tors 12/1
Första lektionen efter jullovet. Avsluta momentet problemlösning m.h.a. jämvikt med uppgiften "Lucka med gångjärn"
Lösning finns HÄR
v3
Mån 16/1 och
Tors 19/1
Vi börjar med att härleda en formel för tyngdpunkt.
Sedan skall vi övningsräkna enligt utdelad stencil "Tyngdpunkt" (finns under delade filer vklass)
Torsdag: Räkneövning

v4 Mån 23/1
Tors

Tyngdpunkt avslutande arbete: Räkna uppgift 6 (Lösning ) och ev uppgift 11 lösningen). Lutande plan enligt separat stencil. Räkna uppgift 1.8.30, 31, 33
Räkna Lutande plan med friktion enl utdelad stencil, uppgift 1-2 och ev uppgift 3
v5 Mån 30/1
Räkna uppgift 4, Lösning se HÄR enligt stencilen från Torsdagens lektion, ev räkna uppgift med klot mot vägg, Lösning finns HÄR!
Tors 2/2 Ingen Tekniklektion, Ni har prov med Sara H
v6 Mån 6/2
Tors 9/2
Måndag den 6/2 idr.dag kl 8.30-16, dvs ingen Tekniklektion
Tors 9/2 Rep inför provet den 16/2: Övningsprov #1 lösningar 3+4+5 och 7+8:

Mån 13/2

Tors 16/2 Prov i Jämvikt
Mån 20/2 Vridning: Inledning. . Idag prata om bensin/dieselmotorn, miljö, funktion, verkningsgrad. Börjat lite ang Mv (vridmoment). Vi kommer att fortsätta nästa gång.
Prata om olika enheter för arbete/energi och effekt.
Åter Provet !
Tors 23/2

Att man arbetar med radianer. Prata om varvtal, effekt, vinkelhastighet, vridmoment. Formler och hur allt hör ihop med exempelvis en motor. Räkna 4:1. Hk, i DIN och SAE
Vridning: Effekt. Moment och Varvtal. Begreppet vinkelhastighet. Lösa uppgifterna 4:10

Några uppgifter, motsvarande betyg E: 4,5 och 4.8

v9 Sportlov
v10
Mån 6/3

Vridning.
Titta på en vevaxel. Prata om Vridmoment / Effekt. Visat animering över kolv/cylinder/vevaxel 4 taktsprincipen.
Räkna exempel , vridning E-uppgift

Analys av olika enheter för arbete/energi och effekt. . Tittat på omvandlingen av kWh till J för att lätt jämföra bensinpriset med elpriset.

Vidare olika energiomvandlingar. Tittat på energiinnehållet i bensin och jämfört med en villas årsförbrukning i kWh. Vidare gjort uppskattningar beträffande priset för olika former av energi. Utgått från att 1 kWh El kostar 1 kr.

Vridning 4:12 och 4:1 Lösningen finns HÄR!

Tors 9/3 Vridning propelleraxel,
Lösningen och hela uppgiften finns på Vklass.se under delade filer "Vridning"
v11 13/3

Vridning: lösa 4:11. Två typer av lösningar, en ren bokstavsanlys och en med siffror (OBS! ganska svåra, lätt att göra enhetsfel)
Prata om olika enheter för arbete/energi och effekt

tors 16/3

Utvecklingssamtal hela dagen, inga lektioner

v12 Må 20/3

Rep: Kompendium: se vklass
Repuppgifter med lösning. Gamla räknade uppgifter finns här: 4:10 och 4:12

motsvarande betyg E: 4,5 och 4.8

Vridning 4:12 och 4:1 Lösningen finns HÄR!

Vridning: lösa 4:11. Två typer av lösningar, en ren bokstavsanlys och en med siffror

Alla vridningsuppgifters lösning finns HÄR, (Uppgifterna finns på vklass)

Tors 23/3 Prov
Vridning och Energibegrepp
v13

Introduktion Böjning enligt "Förenklad metod"
Lektionen 30 mars inställd p.g.a. prov i En7

v14

Böjning fortsättning. Räkneövning enligt utdelad stencil:

Måndag 3/4 Räknat uppgift 30
________________
Fortsatt arbete Torsdag, enligt nedan

Böjning: uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!
Alla stenciler finns som pdf på Vklass
29:II. Lösning finns här
Böjningsuppgifterna
30 och 31
härledning av elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)

v15 Påsklov
v16 Mån 17/4

Annandag Påsk, inga lektioner

v16 Tors

Böjning fortsättning. Räknat uppgift 26:II. Lösningen finns här

Böjning rep

v17 Prov Böjning v17 Måndag 24/4 09.40-11.10
tors 27/4 Redovisning av Gymnasiearbetet (Alla i Åk3)
v18 Mån 1:a maj inga lektioner:
tors 4/5

Åter provet och planeringen av resten av kursen

Prövningsdag åk 3 (reservtid Tek2)

v19 mån 8/5 Rörströmning. Pratat om tryckenergi i en trädgårdsslang, strömningshastighet och förluster. Behovet av ett vattentorn. Olika sätt att pumpa vatten från en djupborrad brunn, dränkbar- ejektorpump. Hydrofortank. Reglersystem.
Tors 11/5

Olika Energiformer: Lägesenergi: mgh , Rörelseenergi: m*v^2/2, Mekanisk arbete: W=F*S, Tryckenergi: W=p*V , Värmeenergi, Elektrisk energi I*U*s, Kemisk energi,

v20 mån 15/5 Studentfest, ingen lektion
Tors 18/5 Rörströmning, kontinuitetsvillkoret och Bernoullis ekvation
v21 mån 22/5 Extra prövning för vissa elever i sal 1055 kl 09.40, övriga lediga
tors 25/5 Kristihimmelsfärds dag, inga lektion
v22 mån 29/5 3 / 1 - fassystem. Gruppcentralen i ett hus, med faser, nolla, jord. Olika säkringar. Effektbelastning. Inkoppling av vägguttag, strömbrytare, spisanslutning. Jordfelsbrytare, kortslutning. Elsäkerhet S-märkning CE-märkning.
v22 tors 1/6 hydraulik,
v23 mån 5/6 LOV
tors 8/6 Reservtid
fre 9/6 Utspring Åk3 !
   
   
   
   
   
  Pratat om hur mycket luft som behövs vid förbränning av 1 liter bensin/diesel, dvs ca 1kg bränsle. En beräkning finns här !
   
   
  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"

Räkna Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.

Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln?
v39

 

Beräkna hur lång en regel kan vara. Räkna med siffror och enbart med bokstäver (variabler) Dimensionsanalys av uppnått resultat.
Uträkning via Excel för spänning och längd.

Vi arbetar idag med att räkna ut hur långt en 45x220 mm regel av Ö-virke kan "spänna" om regeln mitt på belastas med 200 kg, dvs ca 2000 N. Svaret blir ca 4,3 m Samma beräkning gör vi sedan utan sifror. beräkning av längden.

Nedan finns en liknade beräkning.
Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!

 

 

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns
i utdelad formelsamling.
Vi skall räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Via dragprovningsdiagrammet visa hur man plockar fram Elasticitetsmodulen

Eftersom ovanstående uppgift är lite komplicerad så får du nu en lösning, där varje led är lite extra tydligt förklarad. Se HÄR !

 
  Nedböjning vid punktlast och utbredd last. Elasticitetsmodul
 

Introduktion av Projektet U-balk. Fördelning av uppgifter och genomgång av hur man skriver projektrapport.
Alla filer som behövs finns i Vklass under kursens delade filer-

 
   
   
  U-balken Rapporten, Introduktion knäckning
 

Glöm inte att U-balken skall lämnas senast 30/9 kl 23:55

Bron över Hjärntorget: Pelarna
Se utdelad formelsamling och profiltabeller.
Visat hur Euler tänkte när han tog fram "Eulers fyra knäckfall"

Räknat Knäckning på en pelare

   
   
 

Hemvistdag, inga lektioner

 
 

 

 
 

Bron
golvet

 
  Bron Svetsning

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar

  Matematikprov ingen lektion
  LOV
  Svetsning av vinkelstång
 

Introduktion JÄMVIKT. material finns på Vklass
Idag har vi räknat uppgifterna 1.7.24 och 1.7.27

Brouppgiften inlämning som Teknisk Rapport fredag den 27/11 kl 23:55

Svetsning av vinkelstång. Balken som som är fastsvetsad kallas för likflänsig vinkelstång: 100x100x15.

Svetsning se teori och uträkningar
Nedan finns de punkter som vi har arbetat med fram till idag

 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Pelarna
 4. Brädgolvet

  När det gäller att räkna knäckning så måste man kontrollera om stången är tillräckligt slank för att följa formler för elastisk knäckning. Detta kontrolleras med hjälp av slankhetstalet.
  Om vi struntar i denna kontroll så blir beräkningen av bropelaren enligt följande. Vi ser att vi har stor säkerhetsfaktor.

  Om vi istället utför beräkningen där hänsyn tas till slankhetstalet, då blir resultatet enligt följande: först enligt Euler3 och sedan för att visa skillnaden enligt Euler2 (OBS! att vi vet att pelaren sitter fast enligt Euler3.
  För hitta diagrammen som används i beräkningarna. Se Vklass.

  Visa hur egenviktens påverkan kan räknas ut.

  Svaret för U-balken finns HÄR!

  Inlämning av Teknisk Rapport "Bron över Hjärntorget" Använd det material som finns tillgängligt, både mitt och ditt eget. Gör en korrekt teknisk rapport. Detta gäller för er som vill ha betyg C och högre, samt för er som tidigare inte har gjort rapporten om U-balken. Betygsanvisningar finns HÄR!

v45 mån 9/11

PL har utvecklingssamtal med TE15B. Ni jobbar på egen hand.

Tors 12/11 Fortsatt arbete med JÄMVIKT, räknar ett grundläggande exempel på hur man delar upp en kraft i komposanter. Räknat kraftjämvikt på en horisontell stång. Räknar följande jämviktsproblem
Mån 16/11

Fortsatt arbete med Jämvikt. Vi skall arbeta med en vindslucka som kan öppnas med en lina via ett styrande hjul. Lösning finns HÄR

 
Tors 19/11 Prov i svenska, ingen Tekniklektion  
Mån 23/11 Jämvikt. Introduktion tyngdpunkt. Härledning av ekvationen för att räkna ut tyngdpunkten för . sammansatta föremål . Lösning finns HÄR!
Tors 26/11 Avsluta tyngdpunkt. Räknat uppgift 5 med alternativ uppdelning av ytorna (hela och negativ yta för mittdelen)
Extra när du känner för det: räkna uppgift 11, dvs ett rör med samma diameter, dvs istället för yta så kan vi räkna allt med längd. Se lösningen !
Uppgift 6. Lösning
Mån 30/11

Introduktion: Vad händer när man drar en låda på ett horisontellt underlag?

En låda i en backe. Lutande planet. Räknat uppgifterna 1.8.30-33 enligt utdelad stencil

Tors 3/12

Först Ma-prov, sedan kör vi kl. 10.05-10.45 i sal 2190: Lutande planet: uppgift 1.8.32-33. Räkna uppgift 33

 
Mån 7/12 Lutande plan med friktion.
Arbete enligt utdelad stencil "Extra uppgifter Jämvikt med friktion" (se även vklass). Räknat uppgift 1 och 3. Arbete enligt utdelad stencil "Extra uppgifter Jämvikt med friktion" (se även vklass).Uppgift 1. enligt stencilen. Lösning finns HÄR
Jämvikt med friktion.
uppgift 2 och uppgift 3. (lösningen för uppgift 3 innehåller även 4)
Tors 10/12 Räkna uppgift 4. Förslag till lösning finns HÄR ! OBS! en skapligt svår uppgift.
Bestämma tidpunkt för Prov i jämvikt.
Mån 14/12 Räkna en klotuppgift. Lösning finns HÄR
Tors 17/12 Räknat jämvikt och snörkraft på ett klot som vilar mot en backe. Lösningen finns HÄR! Även räknat på en bro och en bromsande bil. Reaktionskraften och dess riktning
JULLOV 2015
Mån 11/1    
Tors 14/1  
Mån 18/1  
Tors 21/1  
Mån 25/1  
Tors 28/1 JÄMVIKT: Övningsprov lösningar 3+4+5 och 7+8
Mån 1/2 PROV i Jämvikt
Tors 4/2  
Mån 8/2  
Tors 11/2  
Mån 15/2  
Tors 18/2  
Mån 22/2 Fy , ej lektion
Tors 25/2    
Mån o Tors v9 Sportlov  
Mån 7/3    
Tors 10/3    
Mån 14/3    
Tors 17/3  
Mån 21/3  
Tors 24/3 Rörströmning. Pratat om tryckenergi i en trädgårdsslang, strömningshastighet och förluster. Behovet av ett vattentorn. Olika sätt att pumpa vatten från en djupborrad brunn, dränkbar- ejektorpump. Hydrofortank. Reglersystem.
28/3-1/4 Påsklov
Må 4/4

Rörströmning: Fortsatt prat om vattentorn och energiformer
Nästa gång ska vi prata om kontinuitetsvillkoret och Bernoullis ekvation

To 7/4 Ingen lektion WHO dagen
Mån 11/4 Rörströmning, kontinuitetsvillkoret och Bernoullis ekvation
Tors 14/4 WHO-dag ingen lektion
Mån 11/4 Rörströmning fortsättning
Tors 14/4 3 / 1 - fassystem. Gruppcentralen i ett hus, med faser, nolla, jord. Olika säkringar. Effektbelastning. Inkoppling av vägguttag, strömbrytare, spisanslutning. Jordfelsbrytare, kortslutning. Elsäkerhet S-märkning CE-märkning.
Mån 18/4 Elmotorn: Principen för hur en elmotor fungerar. Pratat om olika typer av elmotorer. Drift av fartyg med s.k. dieselelektriskt maskineri. Introducerat en ny uppgift som skall lösas individuellt, och vara klar senast onsdag den 27/4 och klar för redovisning torsdag 28/4
Tors 21/4 Elmotorn, arbetat med individuella uppgifter
Mån 25/4 Arbete med elmotorn
Tors 28/4 Redovisning av elmotorn redovisning
Mån 2/5 Ingen lektion PL på kurs
Tors 5/5 Kristi himmelfärdsdag, inga lektioner
Mån 9/5 Hydraulik introduktion
Tors 12/5 Framtidens energisystem
Mån 16/5 Rep inför prövning
Tors 19/5 Extra prövning
Mån 23/5 Sveriges elförsörjning
Tors 26/5 Vindkraftverk
Mån 30/5 Vindkraftverk
Tors 2/6 Reservtid. Fredagen den 3/6 Utspring för Åk3
Mån  
Tors  
Mån  
Tors  
   
     
     
 

Arbetat med "idiotmetoden" för att härleda elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)

Böjning: räkna uppgift 29:1. Lösning finns
Alla stenciler finns som pdf på ITSLearning
29:II. Lösning finns här
Böjningsuppgifterna
30 och 31

 

 
   
 

Rörströmning:

Arbete med Energisystem

Idag pratar vi om olika enheter för TRYCK. Se här! (OBS! tryckfel sid1 längst ned:skall vara 1atm=1,01325*10^5 Pa, ).

 


v5  
v6    
v7    
v8

Vridning: Räknat uppgift 4:12 (se kompendium Vklass) . Förslag på lösning hittar du HÄR
Om du vill ha fler uppgifter så kan du testa 4:10

 
v9 Sportlov  
v10

Vi har en propelleraxel av stål, ytterdiametern=40 mm och längden 2m. Axeln skall överföra 400 hk vid 1800 rpm.
Axeln skall optimeras. Ett första försök blir att borra ett genomgående centrumhål. Avsikten är att minska på vikten. Hålet skall ha diametern 30 mm.
Gör en analys som beskriver vad som inträffar med vikt, spänningar och förvridningsvinklar.

Förslag till lösning finns HÄR!

 
v11
13/3

Rep av Vridning, samt . Arbetat med ett bilhjul, beräknat vad som kan hända med bulten om man använder en hävarm på en meter och lägger hela sin egen tyngdkraft längst ut.
Räknat på en trampolin med tre olika tvärsnitt, runt, rektangulärt och en HE-A-balk. Räknat på vikt och spänning och dragit slutsatser beträffande bästa valet.

 
v12 20/3 Ingen lektion  
v13 27/3

 

Prov i Vridning:

Se räknade uppgifter enligt uppgift 4:12 HÄR och 4:10

SE vidare HÄR! (vinsten med ihålig axel)

Kompendium: se vklass


Repuppgifter med lösning.

 

 
v14 3/4 Långfredag,
ingen lektion
v15 Påsklov Fre
v16 17/4 introduktion av Böjning enligt förenklad metod. Härledning av formler för Böjning Fre
v17 24/4 Energi och Effekt härledning av olika uttryck. Vi knyter an detta till Elbilen Fre
v18 1:maj Fre

v19

8/5

Rörströmning. Energiekvationer och praktiska hänsyn Fre
v20 LOV Fre
v21 22/5 Vindkraftverk
v22 30/5 Reservtid Fre
v23
5/6
Utspring Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre
    Fre

 

Arkivmaterial. kanske kan vara till nytta ibland!?

Mån 30/8

Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
Tor 18/11

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

Tor 2/9
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
Mån 22/11
Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Mån 6/9
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
Tor 25/11

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

Tor 9/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

Mån 29/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
Mån 13/9 Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.
Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Tor 2/12

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

Tor 16/9 Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
. Facit Vyerna 11-20.
Mån 6/12 Avslutande arbete med stansning
Mån 20/9

PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Förslag: Arbeta med CAD, lös uppgifterna vy1-10.
Fredrikadagen (em)

Tor 9/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
Tor 23/9

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

Mån 13/12  
Mån 27/9
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tor 16/12 Rep
Tor 30/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Mån 20/12 Reservtid
Mån 4/10 Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
Alla övningar finns här med facit
Tor 23/12 LOV
Tor 7/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen. Mån 10/1 Studiedag
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Tor 13/1  
Tor 14/10


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

Mån 17/1  
Mån 18/10 Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
Tor 20/1  
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Mån  
Tor 21/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
Mån 25/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
Tor  
Tor 28/10 Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
Mån  
Mån 1/11 Studiedag Tor
Tor 4/11 LOV Mån  
Mån 8/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
Tor  
Tor 11/11 Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

Mån
Mån 15/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter