TeknikprogrammetTeknik 1 för Te17c hösten och våren 2017/18
uppdaterad 2018-05-07

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget och Betygsmatris
Måndagar och Torsdagar
OBS! Uppdatering pågår löpande ! klart till 24

Läroböcker:
Källor:

Drag/Tryck
(som webbsida)
Skjuvning (som webbsida)

och som pdf:

Skjuvning

DIREKT till Projektet och resten av terminen>>>Kommande

PROV
______________________________________
Kommande: Prov i Hållfasthetslära
Måndagen den 29jan kl 12.10 i sal 2154.
(Betygsnivå E-A)

Sammanställning av räkneproblem: Se delade filer i vklass
_______________________________________

Gammalt:
Prov i Hållfasthetslära: Torsdag 14 dec 1 (v50) i sal 2191

   

PRÖVNING


:
Torsdag 31 maj på lektionstid
kompletterande prov för saknade moment :
Hållfasthetslära och Ritteknik
___________________________________________-

TE 17 C 
Prövning Torsdag den 31 maj (v22) på Tekniklektionen 

Innan dess så kan du alltid prata med mig när vi ses, 
men 
kom gärna på elevtiden v20 (16 maj) och v21 (23 maj) 
v20 Torsdag 17 maj så kör vi också en extra rep-lektion i Hållf och Rittekn. (tid: Tek1 enl schema). övriga i klassen gör annat 

=========================================

SE nedan, där finns mängder med övningsmaterial

Hållfasthetslära:
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,


lektionsmaterialet_1 .
lektionsmaterialet_2!
lektionsmaterial_3
lektionsmaterial nr 4
lektionsmaterial 5

Lämpliga uppgifter att lösa som övning inför provet:

Text och nedan lösningar och lärobok

Läroboken i Drag/Tryck 1a,

, 1b, 2b, 4b, 5a, 7a, 8a, 8b, 9b, 11a,

Läroboken i Skjuvning

20a, 21a, 23a

Ritteknik:
Övningsprov
Facit övningsprov

(du som inte skall komplettera är ledig)

 

Kommande prov i Hållfasthetslära Torsdag 14 dec. Gäller enbart E-nivå
lektionsmaterialet_1 .
lektionsmaterialet_2!
lektionsmaterial_3
lektionsmaterial nr 4
lektionsmaterial 5

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Lämpliga uppgifter att lösa som övning inför provet:

Text och nedan lösningar och lärobok

Läroboken i Drag/Tryck 1a,

, 1b, 2b, 4b, 5a, 7a, 8a, 8b, 9b, 11a,

Läroboken i Skjuvning

20a, 21a, 23a


Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

begreppet vyplacering, finns HÄR

Snitt: Facit och övningar finns här!

Facit för alla vyövningar finns här!

Inledande uppgiften med fyrkant och ett hål.
Visar både vanliga vyer och två snitt. (alltså lite överarbetad)


Övning 1 måttsättning
Övning1 facit
Övning2 Måttsättning med cirkel (hål) facit

Övningsprov
Facit övningsprov


Tidigare genomfört

1) Mån 13nov kl 12.10 Prov Ritteknik betyg E (v46)

2) Prov för betyg C-A (alt E) v47 Tors 23 nov kl 13.40
Läxprov Vyer 1-20

ht/vt 2016-17 Planering och genomfört.
Tors 24/8

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget


   
Mån 28/8

Diverse introduktion, Nu blir det film om Öresundsbron.
Fortsättning nästa lektion, >>från invigningen>>

Tors 31/8 Inställt p.g.a. schemastrul
Mån 4/9

Öresundsbron avslutning,invigningen.
Prata om Teknik som arbete, dvs vad gör en ingenjör. Vad krävs för att utbilda sig till ingenjör eller motsvarande.
Pratat om textning enl ISO

Tors 7/9

Ta med penna, papper, linjal och sudd.
Dela ut kompendium för Ritteknik.

Ritteknik enl. utdelat kompendium. Textning och Vyritning "Vy1" Vy2, Vy3 och Vy4
Ingen läxa!

Mån 11/9

Rita vyerna "1-4 och 9". Rep från lektionen den 7/9
Extra tydlig bild av vy9 finns här
Bild på "Vy3",
Regler för vyplacering finns här!
Facit för Vyerna 1-4 och 9 HÄR

Tre typer av linjer: >>>kontur linje (heldragen grov) , skymd linje (- - - - , 1/2 tjock) och slutligen symmetrilinje (1/4 tjock, består av streck och ett mellanrum med en punkt i mitten).
Facit för: Vy1, Vy2 och Vy3

Gemensamt tittat på uppgifterna vy11-13
Om du begripper / förstår uppgifterna 1-13 så behöver du inte göra något mer just nu.

Vi kommer att ha läxprov på vyer torsdag den 21/9

Mån 11/9

Arbete med vyerna 13-20
Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

OBS! EXTRA tydligt förklaring av begreppet vyplacering, finns HÄR


   
Tors 14/9

Avslutning vyer, påbörja avsnitt "Snitt"
Gemensamt rita övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5".

Facit och extramaterial till dagens övningar finns här!

Inledande uppgiften med fyrkant och ett hål.
Visar både vanliga vyer och två snitt. (alltså lite överarbetad)

Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3

Extra material för Snitt6 : HÄR!
Här finns lite extramaterial: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 , #8

Mån 18/9

Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.
OBS! att det krävs ett A3 papper och att uppgiften precis får plats med vyerna och måtten.

Facit Maskinhållaren

Tors 21/9

Läxprov Vyer 1-20

Mån 25/9

Måttsättning: Alla regler för måttsättning. Rep av vyplacering
1) Alla totalmått
2) Alla nödvändiga mått
3) Inga onödiga mått (övermått)
4) Ett och samma mått på ett ställe

Övning 1 måttsättning
Övning1 facit
Övning2 Måttsättning med cirkel (hål) facit
Åter läxprovet

Tors 28/9

Måttsättning:

Placering av linjer och mått. Exempel från lektionen finns här och r!
Måttsätt övningsuppgifterna i "Ritkompendiet" uppgifterna "MÅTT 1 --MÅTT 4 ".
.
Måttsättning fortsättning:
Olika typer av måttsättning.
Baslinje, Kedjemåttsättning och Koordinatmåttsättning.
OBS! att koordinatmåttsättning är en form av baslinjemåttsättning.

Övningsmaterial från lektionen finns här som pdf-fil

Facit för alla vyövningar finns här!

Extra övning att rita vyer och måttsättning / skala : facit finns här!


Mån 2/10

Prata om Teknikämnets kurskriterier. principskiss och Betygsmatris

Övningsprov i Ritteknik inför kommande prov i nov/dec

Tors 5/10

Avslutning måttsättning. Du får testa att måttsätta ett lite mer komplicerat föremål.

Mån 9/10

Skalor:
Om du har tappat bort dina övningsuppgifter så finns allt som en pdf-fil i Vklass
1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100
och
2:1 5:1 10:1 20:1 50:1 100:1
.___________________________________________________________________
Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Extra övning att rita vyer och måttsättning / skala : facit finns här!

FB-gymnasiets ombyggnad. Visa konstruktionsdetaljer.
Påbörjat arean på en cirkel.
Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !

PROV i Ritteknik Mån 13 nov

Tors 12/10 Introduktion: Hållfasthetslära.Lite kort omDragprovning, sträckgräns, brottgräns. Se läroboken på denna länk !

Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket!
Mån 16/10

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!

Arbetat med begreppen massa (kg) och tyngdaccelerationen "g". Vilken kraft verkar på en person som har massan 70kg? (Svar ca 700 N). Att hålla isär begreppen vikt , massa, tyngd

A=B*C lös ut B och C (Svar B=A/C och C=A/B)

Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)

Ritat dragprovningsdiagram och tagit fram Sträckgräns Re och Brottgräns Rm

För enkelt stål är Re=220 N/mm^2 och Rm = 360 N/mm^2

Läxa till nästa måndag allt enligt ovan !


Tors 19/10

Hållfasthetslära.

lektionsmaterialet_1 .

Dragprovning. (se några sidor in i läroboken)
Läxa till 23/10
1.)kunna principen för dragprovning.
2.)Veta vad som menas med Sträck- och Brottgräns.
3.) Samt kunna räkna uppgifterna från lektionen. Uppgifterna 1a och 2a
Se
Bild på en dragprovningsmaskin

Mån 23/10

Läxprov dragprovningsdiagram och räkneuppgift med Spänning

Se lektionsmaterialet_2!

Prata om säkerhetsfaktor, vanlig ingenjörssäkerhet 2 ggr, hissar och kranar 8 ggr jmf med sträckgränsen.
Räknat uppgift 7a
Ingen läxa p.g.a. KTH nedan och vecka 44

Tors 26/10 Ingen lektion i Teknik. Jag är med Åk2 på ett studiebesök (KTH)
v44 Inga lektioner
Mån 6/11

Rep Arbete med säkerhetsfaktor. Räknat uppgifterna 8a, 10a och 5a
Om du vill testa fler uppgifter så finns i läroboken 6a, 9a, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b.. OBS dock att flera av uppgifterna är C-nivå.
lektionsmaterialet_2!
Trä har värden för tillåten spänning. Ligger i intervallet 0,2-5 N/mm2.

Se läroboken

Tors 9/11 Se lektionsmaterial_3
Mån 13/11 Prov Ritteknik E-nivå
Tors 16/11 Introduktion Materiallära. Åter Prov Ritteknik
Mån 20/11

Materiallära del 2

Tors 23/11 Prov2 Ritteknik
Mån 27/11
Arbeta med lektionsmaterial 1-3, räknat uppgifterna 14b och 15b. Åter Ritteknikprovet
Tors 30/11

Skjuvning: Limförband. Räkna uppgift 4d
Vad är skillnaden mellan Drag/Tryck och Skjuvning.

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Skjuvning. Limning. Räkna uppgift 20a. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning

Se lektionsmaterial nr 4

Mån 4/12

Skjuvning: IntroduktionBörjat med att räkna 49b Nitförband
Räknat uppgifterna 11d och (ej gjort15d)

Visat filmen Kalle Anka The Riveter

Tors 7/12

Räkneövning, Räkna nituppgifterna 24a (C-uppgift) och 26a.


Se denna
länk med all info ang nitförband

Mån 11/12 Övningsräkning:

Text och nedan lösningar och lärobok Drag/Tryck

1a,

, 1b, 2b, 4b, 5a, 7a, 8a, 8b, 9b, 11a,

Läroboken i Skjuvning

20a, 21a, 23a

Tors 14/12 Prov i Hållfasthetslära
Mån 18/12 Skjuvning: Nitförband, Enligt lektionsmaterial 5. Läxa till 26/3: uppgifterna 49b, 27a, 11d och 15d
Tors 21/12

Avslutning, inga lektioner

  JULLOV

2018 jan

Tors 11/1

Åter provet.
Arbetat med mantelyta, omslutande area:Räknat på en cylinder och en fyrkantig stång,

Mån 15/1

Skjuvning använder dessa värden, men 60% av värdet, dvs 0,6 ggr värdet. Pratat lite om SI-systemet, och att man helst bör använda MPa i stället för N/mm2

Räknat uppgifterna 49b 27a och 12 d. OBS att uppgifterna ligger på betyg49b E+27a C och 12d C-A

Tors 18/1

Läroboken i skjuvning:

som webbsida
som pdf-fil
Räkna på ventilationsgaller i klassrummets tak. Hur stor kraft behövs för att stansa 49 hål.

Räkneövning: Räkna med enbart variabler samt Dimensionsanalys av uppgiften enl ovan "49 hål"

Mån 22/1


Räkna uppgift 37a, samt Räkna på verktygets tryckkraft
Räkna uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.

 

Tors 25/1

Rep inför provet
Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
Vad är Skjuvning ?

Rep av Skjuvning se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

 

Mån 29/1 Prov Hållfasthetslära betyg E-A
Tors 1/2 Introduktion materiallära:
Bilder från tavlan bild_1 och bild_2

v6

Mån 5/2

Introduktion gruppuppgift materiallära
Tors 8/2 Fortsatt arbete gruppuppgiften
v7 Arbete
  Arbete
v8 Redovisning
  Redovisning
v9 Sportlov
v10 Projektet. Pågår resten av terminen
v10 Påbörja projektet "Egen uppfinning"
v11 arbete
  arbete
  arbete
v14 Påsklov
v15 Arbete med Idé och Plan
v16 Skisser / Ritningar / Marknad

v17

Mån 23 april

Ritningar, Marknad, Material etc

v18

Mån 30 april

Måndag 30 april Lovdag , Tisdag 1 maj Lovdag
v19 Mån 7 maj

Måndag 7 maj och Tisdag 8 maj arbete med Rapport och PP.

Torsdag 10 maj och Fredag 11 maj Lovdagar

v20 Mån 14 maj Måndag 14 , Tisdag 15 och Torsdag 17 maj Arbete Projektrapporten och PP lämnas in senast tisdag 22 maj
v21 Mån 21 maj

Måndag 21 maj och Tisdag 22 maj arbete med Rapport och PP. Inskick av Rapport Tisdag 22 maj.

Redovisningar påbörjas Torsdag den 24 maj enligt separat lista.

v22 Mån 28 maj

Redovisningar, Måndag 28 maj, Tisdag 29 maj. (Reservtid Måndag 4 juni)

Extra prövning i Teknik 1 Torsdag 31 maj

v23 Mån 4 juni

Måndag 4 juni Reservtid

Tisdag 5 juni Friluftsdag TE17, Onsdag 6 juni Lov, Fredag 8 juni Studenten Åk1 o 2 lediga

v24 Mån 11 juni Onsdag 13 juni Skolavslutning Åk12    
       
       
   
       
       
       
       
       
   
       
   
   
   
   
   
   
  JULLOV
 

Rep inför Kontrollskrivning / Provet.

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Vad är Skjuvning ?

Rep av Skjuvning se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

  Rep
 

Kontrollskrivning.

(Vecka 5 prel den 3/2 PROV Drag/Tryck och Skjuvning)

  Åter och genomgång / kontrollskrivningen
  Materiallära introduktion
Bilder från tavlan bild_1 och bild_2
  Materiallära
  PROV i hållfasthetslära
  Materiallära #1 ett gemensamt arbete. Se vklass delade filer för exakt info
  Materiallära #2 v6 (samling i klassrummet)
 


Tis 14/2 v7: Materiallära: Samling i klassrummet, sedan eget arbete med ditt material. Du skall
samla på dig data. Skapa en textfil för materialet, sedan till pdf. för Inskick v7 17/2
____________________________________________________________________
fre v7: fortsatt arbete
_______________________________________________________________________
Tis 21/2 v8: Materiallära: Samling i klassrummet, arbete tillsammans med övriga i samma grupp,
skapa en gemensam PP, v8. Inskick 21/2 23:55
___________________________________________________________________
fre (v8): Materiallära : Redovisningsordning: 1,2, 4 (max 7 min per grupp)
_______________________,_____________________________________________

V9 SPORTLOV
__________________________________________________
Tis (v10): Redovisningsordning 3, 5, 6, 7,
Fre 10/3: 8, 9, 10 + reserv (max 7 min per grupp),

  Påbörja projektet "Egen uppfinning"
  arbete
  arbete
  arbete
  Påsklov
  arbete
  arbete
v18 måndag 1 maj LOV
v19 mån 8/5 Sista veckan att göra klart alla delarna kring din produkt
v20 Rapporten skall göras klar och skickas in på Vklass+ PP
v21 mån 22/5 Redovisning av projektet
v22 mån 29/5 Extra prövning Teknik1 moment som tidigare ej är klara
v23 mån 5/6 Måndag och tisdag LOV ...
v24 15 juni avslutning åk1 o 2
 

Dragprovning

Lärobok som pdf-fil
Lärobokens lösningar som pdf

Lärobok som html-fil
Räkna 3c och 5c

Du måste öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)

  Drag / Tryck. Räkna uppgifterna 1b-3b    
  Hållfasthetslära: Rep dragprovningsdiagram

Säkerhetsfaktor.

Pratat om olika värden på säkerhetsfaktorn, hiss och krannormer. Räknat bilen i ståltråd, men nu med ns=2ggr
  Övningsräkning,
dragspänning och säkerhetsfaktor:
uppgifterna 7a och 6a,
se Lärobokens lösningar som pdf
  Räkneövning. Räkna uppgift 9a och 13b
 

Hållfasthetslära: Räkneövning: 11a, 6a, 13b

Allt finns sammanställt via denna länk

 

Rep inför provet i Ritteknik onsdag 18/11:


EXTRA tydligt förklaring av begreppet vyplacering, finns HÄR
Facit till vyerna 1-20 finns HÄR: Vyerna 1-10 och 11-20

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Allt innehåll: se här !

Extra ritövning: uppgiften facit och nygammal Snitt.
Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5".
Facit och extramaterial till dagens övningar finns här!

Inledande uppgiften med fyrkant och ett hål.
Visar både vanliga vyer och två snitt. (alltså lite överarbetad)

måttsättning med facit

Extra material för Snitt5: 3st bildfiler #1 #2 och #3

Extra material för Snitt6 : HÄR!

Måttsättning: Olika typer av måttsättning.
Baslinje, Kedjemåttsättning och Koordinatmåttsättning.
OBS! att koordinatmåttsättning är en form av baslinjemåttsättning.

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!


  Skjuvning: Limförband
  Skjuvning: Nitförband
Ons 18/11

PROV i Ritteknik onsdagen den 18 nov kl 12:55 i sal 2130

Medtag PENNA, SUDD och LINJAL !!!!

Tis 24/11 PT kör denna lektion. Vanliga salen.
Ons 25/11 Återlämning och genomgång av provet i Ritteknik
Tis 1/12

Visat filmen Kalle Anka The Riveter

Räkna nituppgifterna 11d (E-uppgift) och 24a (C-uppgift) .
Se denna länk med all info ang nitförband

Ons 2/12

Nitförband avslutning. Räkna uppgift 26a och 12d


Se denna länk! och denna! Räkna uppgifterna som egen övning 24a, 25a

Tis 8/12 Ma NP Inga övriga lektioner    
Ons 9/12

Arbeta med omslutande area. Att kunna ta fram ett matematiskt uttryck. Tittada på en cylinder, en fyrkantig stång, på en halvcirkelformad stång och på en stång med basen liksidig triangel.

   
Tis 15/12

Läroboken i skjuvning:

som webbsida
som pdf-fil

Räknat på ventilationsgaller i klassrummets tak. Hur stor kraft behövs för att stansa 49 hål. Hur mår verktyget ? och hur många plåtar kan man stansa samtidigt.

Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
Räkna uppgift 37a, samt Räknat på verktygets tryckkraft
Räknat uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.

   
Ons 16/12 Räkna uppgift 37a, samt Räkna på verktygets tryckkraft
Räknat uppgift 38a och 6d
OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat.uppgift 6d.
   
  Jullov 2015    
12/1

Rep av stansning.

   
Ons 13/1

Rep inför provet i Drag/Tryck (ons 20/1)

   
  Vårterminen börjar måndag 18 januari
Ti 19/1 Rep inför provet    
Ons 20/1 Prov Drag/Tryck    
Ti 26/1

 


   
Ons 27/1 Prov i Skjuvning    
Tis 2/2 Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.
Ons 3/2 Materiallära, Bilder från tavlan bild_1 och bild_2
Tis 8/3 Introduktion till Projektet. Film #1    
Ons 9/3 PT lektion inför Projektet    
Tis 15/3 Film #2+3    
Ons 16/3 Föreläsning i Miniaulan kl 12:30-14:00    
Tis 22/3 Film #4    
Ons 23/3 Film #5 o 6    
v13 Påsklov    
Tis 5/4 "PROJEKTET" All information ang projektet finns på Google Classroom
Ons 6/4 Projektet
v14 Projektet
v15 Projektet
v16 Projektet
v17 Projektet
v18 Projektet
v19,
9-13 maj
Projektet, sista veckan med arbete. Rapporten skall bli klar och inlämnad senast 15 maj
v20,
16-20 maj
Projektet: Redovisning
v21
23-27 maj
Projektet: Redovisning
I denna vecka även extra tid för komplettering av tidigare moment med betyg F
v22,
30maj-3juni
 
   
Extra Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med två skruvar som vardera hade d=3mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 90 kg.    
       
 

Lödförband och svetsförband

Se dagens lektion som webbsida

   
       
     
Mån 19/1


   
Tis 20/1

Prov Drag och Tryck:

OBS att nytt schema kan göra att lektionerna har flyttat !

Mån 26/1 Prov Skjuvning    
Tis 27/1 Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.    
Mån 2/2 Återlämning och genomgång av prov    
Tis 3/2 Materiallära, materialegenskaper#1

 


   
Mån 9/2 Materiallära #1 Uppgiftens innehåll se HÄR !
Som pdf
   
Tis 10/2 Materiallära #2    
Mån 16/2 Materiallära#3    
Tis 17/2 Materiallära #4    
v9 Sportlov    
Mån 2/3 Materiallära #5 Redovisning grp 1-5    
Tis 4/3 Materiallära #6 Redovisning grp 6-9    
  Materiallära #4: Samling i klassrummet, sedan eget arbete    
 
 

Materiallära #5: Samling i klassrummet , sedan i din grupp skapa en PP utifrån allas material

  Materiallära #6 Samling i klassrummet , sedan i din grupp fortsatt arbete och övning inför föredraget inför klassen.
  Materiallära #7: Redovisning inför klassen. 5-10 min per grupp) Redovisningen i samma ordning som på grupp/materiallistan
  Materiallära #8: Avslutande Redovisning
  Materiallära #9: Avslutande Redovisning
  Materiallära #10: Avslutande Redovisning
  Rep inför provet den 6 feb se här!
  Avslutning av rep. Film om Entreprenörskap: Affärsidén

(Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.
  Film om att uppfinna. Budget .Filmerna finns på UR.se Första filmen nås via denna länk !
  Film Kunden och Design
 
 

 

 
  Introduktion till eget företagande och affärsplan. Du skall nu starta ett eget företag. För att detta skall fungera så måste du göra en Affärsplan.
  Arbete med affärsplanen
  Arbete med affärsplanen
  Arbete med affärsplanen
   
  affärsplanen    
affärsplanen (deadline söndag 9/3 kl 23.59)
Projektintroduktion. Se infomaterial

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från mars-maj pågår detta arbete. Allt material finns på

Alla lektioner börjar i klassrummet

Arbete i grupp
Arbete i grupp
Arbete i grupp
Arbete i grupp - Kalendarium / Schema för hela Projektet
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
  Densitet, Specifik vikt. Hårdhetsprovning, Slagseghet.    
 

Hårdhetsprovning, Slagseghet. Med en del annat också. Se bilderna nedan.

Materiallära intro Materiallära #1

Bilder från tavlan bild_1 och bild_2

   
   
   
 

Materiallära #2 SE Exakt plan för hela arbetet: Materiallära

   
  Materiallära #3 SE Exakt plan för hela arbetet i Materiallära    
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
 

 

     

 

Arkivmaterial inför prövningar

Ritteknik
och
Hållfasthetslära
möjlighet att komplettera för godkänt resultat.

Följande innehåll kan du använda:

Hållfasthetslära:
Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor


Mer Rep av Drag/Tryck o Skjuvning (bara facit ej lösning) se här! OBS att uppgiften 6d är fel i facit, skall bli ca 310 kN

Se också direkt i resp lärobok enligt: ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
___________________________________________________________________________________
Ritteknik:


Allt innehåll: se här !

Extra ritövning: uppgiften facit och nygammal måttsättning med facit

______________________________________________________________________________________

Naturligtvis så kan du använda allt material som finns här nedan. Dag för dag enligt kronologisk kursutveckling.

 

ARKIVMATERIAL
 
Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
 

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

 
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
  Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
 
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
 

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

 

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

  Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
  Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.

Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
 

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

  Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
  Avslutande arbete med stansning
 

 

  Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
 

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

   
 
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.


LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
   
 

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

   
  Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
   
  Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen.    
 
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
 


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

  x/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
  Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
   
  "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
   
  Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
  Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
   
  Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
   
     
       
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
   
  Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

 
  Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan: