Lektion 1

 

F/Ao

 

(σ)

 

 

δ/Lo

 

(ε)

 

0

0

50

0,00025

100

0,0005

150

0,00075

200

0,001

210

0,0011

210

0,0013

200

0,0014

220

0,0016

210

0,0018

220

0,0019

225

0,002

250

0,0022

300

0,0027

330

0,0029

350

0,0033

360

0,0037

350

0,004

330

0,0043

300

0,0045

Pricka in punkterna från tabellen !

 

\sigma = \frac{F}{A}

 

 

ε = δ / Lo

: Vi kommer inte att räkna på detta samband under denna kurs

1a ________________________________________________________>

En rund massiv stålstång har diametern 10 mm. Stången kommer att utsättas för dragningskraften 20 000 N. Beräkna spänningen.
Extra: är detta farligt?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

2a ________________________________________________________>

En lika dan stålstång som i exempel 1a men den har ett fyrkantigt tvärsnitt (10x10 mm). Den kommer att belastas med kraften 20 000 N. OBS! att kraften 20 000N motsvarar en last som väger ca 2 ton. Beräkna spänningen.
Extra: är detta farligt?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

1c ________________________________________________________>

En stång med tvärsnittsarean 325 mm2 drages med kraften

25 kN. Hur stor blir kraften på 1 mm2  ?    (77 N/mm2)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

2c ________________________________________________________>

En hisslina har arean 106 mm2 och belastas med 24 N/mm2. Hur många 70 kg tunga personer kan transporteras samtidigt ?

(3,7 dvs 3 st)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

3c ________________________________________________________>

En stång med tvärsnittsarean 100 mm2 blir utsatt för dragning. Dragkraften är 20 000 N. Hur stor spänning blir stången utsatt för ?    (200 MPa)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

4c ________________________________________________________>

Hur stor blir spänningen i en stav med kvadratiskt tvärsnitt och sidan 20 mm, då den belastas med en dragkraft av 50 000 N ?    (125 MPa)

------------------------------------------------------------------------------

 

Vad betyder MPa ?

5c ________________________________________________________>

En bropelare har diametern 200 mm. Hur stor blir spänningen i pelaren om den belastas med en tryckkraft av 200 kN ?   (6,4 MPa)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

6c ________________________________________________________>

Ett stöd i en byggnadsställning ska ta upp en tryckkraft. Stödet är av trä och har rektangulärt tvärsnitt med måtten 50 x 100 mm. Hur stor kraft kan stödet ta upp om träet tål en tryckspänning av 9,0 ?  

(45 kN)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

7c ________________________________________________________>

Ett stag på en grävmaskin utsätts för en tryckkraft av 40 kN. Spänningen i materialet får uppgå till högst 120 MPa. Hur stor diameter måste staget ha för att tåla belastningen?   (20,6 21 mm)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

8c ________________________________________________________>

Hur stor blir spänningen i en stång med diametern 20 mm, då dragkraften är 35 kN ?   

(110 MPa)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

9c ________________________________________________________>

En vinkelstång 50x50x5 mm  (tabell ger A=480 mm2) får utsättas för spänningen = 100 MPa . Hur stor blir dragkraften vid denna spänning ? 

(48 kN)

------------------------------------------------------------------------------

 

 

1b ________________________________________________________>

En stång har tvärsnittsmåtten 10x20 mm. Hur stor blir dragspänningen om stången påverkas av kraften 520 N

------------------------------------------------------------------------------

 

 

2b ________________________________________________________>

En kvadratisk stång med sidan 5 mm har sin maxspänning på 12 MPa. Vilken är den största dragkraften som kan användas?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

3b ________________________________________________________>

En ståltråd med d=2 mm påverkas av lasten 2 kN. Vilken spänning uppstår då?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

4b

Vilken diameter behövs på en ståltråd som belastas med 1 kN och där spänningen inte får överskrida 8 MPa.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

7b ________________________________________________________>

Ett rör har ytterdiametern 185 mm. Man skall hänga 65 kN i röret och behöver då veta vilken väggtjocklek som röret måste ha för att spänningen i materialet inte skall överskrida 72 N/mm2.

------------------------------------------------------------------------------