Heurikas hemsida

Teknik 1 för Te11b hösten och våren 2011/12
uppdaterad 2012-04-04

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Måndagar kl 14:00-15:00 och Torsdagar kl 09:10-09:55
.

ht 2011 Planering och genomfört.
Mån 1:a veckan med diverse introduktion Mån 14/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räkna uppgift 20a.
Läxa till 17/11 Uppgift 20a
Tor 25/8 Skattjakt Tor 17/11 Kunskapstest och Räkna uppgift 21a
Ingen läxa !
Mån 29/8 Öresundsbron avslutning Mån 21/11 Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.
Läxa till 24/11: uppgiften 24a,
Tor 1/9 Ritteknik enl. utdelat kompendium. Påbörjat och avslutat textning. Tor 24/11 Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Extra om tid finns: Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Mån 5/9 Påbörja Vyplacering. Gemensamt arbeta med "Vy1" Mån 28/11 Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Tor 8/9 Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Arbetat med Vy2 och 3. Nytt på vy3 är skymda konturer och symmetrilinje. Tor 1/12 Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
Räkna uppgift 37a
Mån 12/9

Avsluta ovanvyn på Vy3.
Nytt på vy3 är skymda konturer och symmetrilinje. Konturlinjer är 1/1-, skymda är 1/2 och symmetrilinjer 1/4-tjocklek. Facit vyerna 1-7 finns här! Visa hur man ritar en cirkel. Fortsatt arbete med vy10.
Facit till vyerna 1-10 finns här

Påbörjat ritning av vyerna 11 och 12. Visat facit. Alla försökt att identifiera vyerna 15 och 16, dvs en trappa och kanske en barnvagn.
Läxa till torsdag 15/9 vyerna 1, 2, 3 och 10 snyggt ritade på var sitt papper.

Mån 5/12 Avslutande arbete med stansning
Räkna 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
Tor 15/9 Vyerna 11-20 Övat på vyerna 15-18. Ingen läxa ! Tor 8/12 Kunskapstest "Stansning" alla betygssteg
Mån 19/9 Hel idrottsdag Mån 12/12 Genomgång av kunskapstest
Tor 22/9 Vyerna 19-20. Perspektivritning.
Lösning till samtliga vyer 11-20 finns här !
Tor 15/12 Utvecklingssamtal TE11b, ingen lektion med PL
Mån 26/9 Snitt. Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5". Facit och extramaterial till dagens övningar finns här !, Ingen läxa. Mån 19/12 Reservtid
Tor 29/9

Snitt, avslutning. Alla lösningar finns här!
Extra material för Snitt 6

Måttsättning: Påbörjat med regler för måttsättning och inledande exempel

Tor 22/12 LOV
Mån 3/10 Måttsättning: fortsättning från föregående lektion. Hur måttsätter man ett hål. Alla lösningar finns här! Mån 9/1 Studiedag, inga lektioner
Tor 6/10

Introduktion: Hållfasthetslära
Visat bilder från FB-gymn. ombyggnad
Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här

Tor 12/1 Rep Ritteknik inför provet den 19/1.
Allt material från kursen i Ritteknik finns här !
Vy 1 extra tydlig lösning
Snitt 6 extra tydlig lösning
Vyerna 11-20 först uppgiften sedan facit
Mån 10/10 Arbeta vidare med formeln för en cirkels area. Beräkna diametern.
Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här! Tyngdacceleration.
Mån 16/1

Lödförband och svetsförband
Se dagens lektion som webbsida

Extra ritövning: uppgiften och facit

Tor 13/10 Hållfasthetslära: Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket!
Du måste öva
på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)
Tor 19/1 Prov i Ritteknik
Mån 17/10 Te-alfa-beta tävling Mån 23/1

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

Tor 20/10 Dragprovning enl separat stencil. För vidare information se lärobok!
Läxa till tis 27/10: kunna rita ett dragprovningsdiagram, markera sträck- och brottgräns, veta Re och Rm samt enhet på axeln.
Tor 26/1 Materiallära, inledning
Mån 24/10 Hållfasthetslära: Utdelning av lärobok! Arbeta med att bestämma Elasticitetsmodulen från ett dragprovningsdiagram. Även räkna uppgiften 1a och 2a Läxa till torsdag 27/10: kunna räkna 1a och 2a Mån 30/1 Materiallära, enligt Power Pointmaterial. Se Itslearning.com
Du skall själv arbeta vidare med själva presentationen. Ta med viktiga saker för att veta hur du skall kunna välja ett lämpligt material till en egen uppfinning eller produkt.
Tor 27/10 Hållfasthetslära: Räkneövning: Räkna uppgifterna 2a, 8c, 4b. OBS! att uppgifterna skall lösa med fullständiga lösningar. I några uppgifter nämns enheten MPa, vilket är samma som N/mm^2 Tor 2/2

Kompletterande Prov i Teknik, endast räknedelen.

Du som ej skall pröva är ledig från denna lektion.

Mån 31/10 Studiedag, inga lektioner Mån 6/2 Materiallära, enligt Power Pointmaterial. Se Itslearning.com
Du skall själv arbeta vidare med själva presentationen. Ta med viktiga saker för att veta hur du skall kunna välja ett lämpligt material till en egen uppfinning eller produkt.
Tor 3/11 LOV Tor 9/2 Utvärdering av kursen efter halva tiden
Mån 7/11 Hållfasthetslära: Säkerhetsfaktor. Räkna uppgift 5a, Läxa till 10/11 5a och 7a Mån 13/2 Fortsatt arbete med Material
Tor 10/11 Hållfasthetslära: Räkneövning: säkerhetsfaktor Tor 16/2 Fortsatt arbete med Material
v10-21

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från 5 mars-25 maj pågår detta arbete. Allt material finns på Itslearning .

Här finns ett schema som visar vad som i huvudsak kommer att inträffa under projekttiden.

 

Arkivmaterial.
 
Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
 

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

 
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
  Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
 
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
 

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

 

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

  Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
  Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.

Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
 

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

  Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
  Avslutande arbete med stansning
 

 

  Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
 

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

   
 
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.


LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
   
 

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

   
  Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
   
  Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen.    
 

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
 


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

  x/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
  Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
   
  "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
   
  Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
  Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
   
  Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
   
     
       
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
   
  Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

 
  Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter