Heurikas hemsida

Teknik 1 för Te11a hösten och våren 2011/12
uppdaterad 2012-04-04

Ämnesplan enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Tisdagar kl 15:45-16:45 och Torsdagar kl 12:30-13:15
.

ht 2011 Planering och genomfört.

Tis

1:a veckan med diverse introduktion

Tis 15/11

Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räkna uppgift 20a.
Läxa till 17/11 Uppgift 20a
Tor 25/8 Skattjakt Tor 17/11 Kunskapstest och Räkna uppgift 21a.
Ingen läxa

Tis 30/8

Ritteknik enl. utdelat kompendium. Påbörjat och avslutat textning.

Tis 22/11

Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.
Läxa till 24/11: uppgiften 24a,
Tor 1/9 Påbörjat Vyplacering. Gemensamt arbetat med "Vy1" Tor 24/11 Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Extra om tid finns: Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.

Tis 6/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Arbetat med Vy2 och 3. Nytt på vy3 är skymda konturer och symmetrilinje. Konturlinjer är 1/1-, skymda är 1/2 och symmetrilinjer 1/4-tjocklek. Facit vyerna 1-7 finns här! Visat hur man ritar en cirkel

Tis 29/11

Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Tor 8/9

Arbetat med Vy10. Konsten att rita en radie som tangerar en rät linje. Facit till vyerna 1-10 finns här !
Läxa till nästa vecka Tis 13/9: Vyerna 1, 2, 3 och 10 snyggt och prydligt ritade.

Tor 1/12 Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
Räkna uppgift 37a

Tis 13/9

Vyerna 11-17. Ingen läxa.

Tis 6/12

Avslutande arbete med stansning
Räkna 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
Tor 15/9 Vyerna 17-20. Ritat perspektiv. Alla vyernas facit finns här ! Ingen läxa ! Tor 8/12 Kunskapstest "Stansning" alla betygssteg

Tis 20/9

Snitt. Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5". Facit och extramaterial till dagens övningar finns här !, Ingen läxa.

Tis 13/12

Genomgång av kunskapstest
Tor 22/9 Snitt, avslutning. Alla lösningar finns här!
Extra material för Snitt 6
Tor 15/12 Utvecklingssamtal Te11. PL upptagen hela dagen, ingen Tekniklektion.

Tis 27/9

Måttsättning: Alla regler för måttsättning. Placering av linjer och mått. Exempel från lektionen finns här och r!

Tis 20/12

Reservtid
Tor 29/9 Måttsättning: Olika typer av måttsättning. Facit för alla övningar finns här ! Tor 22/12 LOV

Tis 4/10

Introduktion: Hållfasthetslära. Visat bilder på FB-gymn. ombyggnad. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !

Tis 10/1

Rep Ritteknik inför provet den 19/1.
Allt material från kursen i Ritteknik finns här !
Vy 1 extra tydlig lösning
Snitt 6 extra tydlig lösning
Vyerna 11-20 först uppgiften sedan facit
Tor 6/10 Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!

"Hållfasthetslära" Se lärobok!
Tor 12/1

Lödförband och svetsförband


Se dagens lektion som webbsida

Tis 11/10

Hållfasthetslära: Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket!
Du måste öva
på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)

Tis 17/1

Extra ritövning: uppgiften och facit
Tor 13/10 Dragprovning enl separat stencil. För vidare information se lärobok!
Läxa till tis 18/10: kunna rita ett dragprovningsdiagram, markera sträck- och brottgräns, veta Re och Rm samt enhet på axeln.
Tor 19/1 Prov i Ritteknik

Tis 18/10

Hållfasthetslära: Utdelning av lärobok! Arbetat med att bestämma Elasticitetsmodulen från ett dragprovningsdiagram. Även räknat uppgiften 1a. Läxa till torsdag: kunna räkna 1a

Mån 23/1

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Du som skall pröva för betyg E. Använd följande material

Tor 20/10 Hållfasthetslära: Räkneövning: Räkna uppgifterna 2a, 8c, 4b. OBS! att uppgifterna skall lösa med fullständiga lösningar. I några uppgifter nämns enheten MPa, vilket är samma som N/mm^2
Läxa tisdag 25/10 att förstå talen enligt ovan
Tor 26/1 Materiallära

Tis 25/10

Säkerhetsfaktor. Räkna uppgift 5a, 7a

Mån 30/1

Materiallära, enligt Power Pointmaterial. Se Itslearning.com
Du skall själv arbeta vidare med själva presentationen. Ta med viktiga saker för att veta hur du skall kunna välja ett lämpligt material till en egen uppfinning eller produkt.
Tor 27/10 Inställt, besök av gymnasieschefen Tor 2/2

Kompletterande Prov i Teknik, endast räknedelen.

Du som ej skall pröva är ledig från denna lektion.

Tis 1/11

LOV

Mån 6/2

Fortsatt arbete med Material
Tor 3/11 LOV Tor 9/2 Material

Tis 8/11

Hållfasthetslära: Räkneövning: säkerhetsfaktor. Vi börjar med ett svårt tal, 6a och avslutar med ett något lättare, 9a.
Läxa till 10/11 kunna räkna tal av typen 5a och 7a

Mån 14/2

Fortsatt arbete med Material
Tor 10/11 Hållfasthetslära: Arbete med uppgift 9a. Pratat om densitet för stål. Tor 16/2 Fortsatt arbete med Material
v10-21

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från 5 mars-25 maj pågår detta arbete. Allt material finns på Itslearning .

Här finns ett schema som visar vad som i huvudsak kommer att inträffa under projekttiden.

 

ARKIVMATERIAL
 
Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
 

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

 
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
  Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
 
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
 

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

 

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

  Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
  Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.

Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
 

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

  Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
  Avslutande arbete med stansning
 

 

  Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
 

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

   
 
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.


LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
   
 

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

   
  Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
   
  Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen.    
 
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

  Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
 


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

  x/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
  Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
   
  "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
   
  Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
  Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
   
  Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
   
     
       
  Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
   
  Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

 
  Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter