Teknik 1 150p

 

 

 

 

Teknikhistoria

Framtiden

 

 

 

 

 

Kvalité

 

 

Säkerhet

 

 

Teknisk kommunikation

 

Genus

 

Samhälle/Människa och

tekniken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök

 

PROJEKT

 

Hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialegenskaper

 

 

 

Hållfasthetslära

 

 

 

 

Ritteknik