Repuppgifter infšr provet i HŒllfasthetslŠra dec 2017. E-nivŒ

 

 

1a
En rund massiv stŒlstŒng har diametern 10 mm. StŒngen kommer att utsŠttas fšr dragningskraften 20 000 N. BerŠkna spŠnningen. 
Extra: Šr detta farligt?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

2a
En lika dan stŒlstŒng som i exempel 1a men den har ett fyrkantigt tvŠrsnitt (10x10 mm). Den kommer att belastas med kraften 20 000 N. OBS! att kraften 20 000N motsvarar en last som vŠger ca 2 ton. BerŠkna spŠnningen. 
Extra: Šr detta farligt?
__________

2b)
En kvadratisk stŒng med sidan 5 mm har sin maxspŠnning pŒ 12 MPa. Vilken Šr den stšrsta dragkraften som kan anvŠndas?

______________
4b)
Vilken diameter behšvs pŒ en stŒltrŒd som belastas med 1 kN och dŠr spŠnningen inte fŒr šverskrida 8 MPa
________________
5a)
En massiv stŒlstŒng kommer att utsŠtts fšr dragkraften F=50 000 N. Materialet Šr SS stŒl 2132-01 med strŠckgrŠnsen 320 N/mm
2. (se tabellen ovan!) SŠkerhetsfaktorn skall vara 2,0 ggr. BerŠkna lŠmplig diameter fšr denna stŒng!
____________________

7a)
En rund massiv stŒlstŒng har strŠckgrŠnsen 220 N/mm2. StŒngens diameter Šr 35 mm. StŒngen kommer att utsŠttas fšr en dragkraft och man vill ha en sŠkerhet relativt strŠckgrŠnsen ns=2,0 ggr. 
BerŠkna den stšrsta dragkraft som stŒngen dŒ kan utsŠttas fšr.

__________________
8a
En koppartrŒd har diametern 10 mm och strŠckgrŠnsen 120 N/mm2 . TrŒden kommer att utsŠttas fšr en dragkraft och man vill ha en sŠkerhet relativt strŠckgrŠnsen ns=2,0 ggr. BerŠkna den maximalt mšjliga kraften med hŠnsyn till den šnskade sŠkerheten.
_________________

11a)
En massiv stŒlstŒng har ett kvadratiskt tvŠrsnitt med 20 mm sida och belastas med en dragkraft pŒ 50 000 N. StrŠckgrŠnsen fšr materialet Šr 400 MPa. BerŠkna sŠkerhetsfaktorn ns i stŒngen.

______________
20a)
Ett aluminiumplŒt med bredden 20 mm limmas mot en annan plŒt. Limfšrbandet utsŠtts fšr kraften F=10 000 N. BerŠkna lŠmplig lŠngd pŒlimfog­en om limmet enligt uppgift tŒl skjuvspŠnningen 10 N/mm2.
_____________________________

21a )

TvŒ aluminiumplŒtar skall limmas mot varandra med hjŠlp av tvŒ cirkelformade fogar. Fogarna blir cirkulŠra och har dŒ diametern 20 mm. Limmet klarar skjuvspŠnningen 10 N/mm2. BerŠkna skjuvkraften som fšrbandet klarar.

 _____________________

23a)
Vilken last kan hŠngas i ett limfšrband om fogens lŠngd Šr 50 mm och fogens bredd Šr 20 mm. PŒ limburken kan man lŠsa att limmet tŒl skjuvspŠnningen 10 N/mm2.

_____________