Lektion 3

 

 

Se läroboken

Denna lektion är en enda lång räkneövning. Vi kommer att räkna uppgifter som innehåller en säkerhetsfaktor.

Följande formler kommer vi att använda:

 

\sigma = \frac{F}{A}

 

 

σtill = R­­ / ns

 

Utöver formler för spänningen,  σ , tillkommer formler för tvärsnittsaren, A. Normalt använder via runda tvärsnitt, dvs

 

A=π*d2/4

Uppgifter:

 

 

6a

-------------------------------------------------------------------------

Ett rör är tillverkat av ett stål med sträckgränsen 380 N/mm2. Röret belastas med dragkraften F=68 000 N. Röret måste ha innerdiametern 30 mm Beräkna rörets ytterdiameter, d, då säkerhetsfaktorn = 2,1

-------------------------------------------------------------------------

(37,12 dvs 38 mm)

3_6

9a

En stålstång med diametern 22 mm utsätts för dragkraften 63 000 N. Man vill ha en säkerhetsfaktor på minst 1,8 ggr. Nedanstående material är hämtade från en materialtabell. Välj ett material som är lämpligt:

 

SS 1450, Re=250 N/mm2

SS 1550, Re=270

SS 1650, Re=320

SS 1655, Re=360

-------------------------------------------------------------------------

Välj SS1650 (behövs minst Re=298,3 MPa)

12b

Sträckgränsen för en stålsort är 280 N/mm2. Man ska hänga 2,2 ton i en rund stång. Vilken diameter ska man välja om säkerhetsfaktorn ska vara 7?
-------------------------------------------------------------------------

26,2 dvs 27 mm

13b

Man ska lyfta en skott- kärra med sten. Den ska fästas i en wire. Kärran och stenen väger tillsammans 90 kg. Wiren består av ett antal 0,5 mm trådar. Hur många trådar måste man ha om σtill= 10 N/mm2?
-------------------------------------------------------------------------

458,4 dvs 460 st

14b

Vilken tjocklek ska ett plattjärn med bredden 55 mm ha om den vid dragning ska utsättas för 55 kN?
Rm=450 N/mm2 och säkerhetsfaktorn relativt brottgränsen, n­B= 7,5.
-------------------------------------------------------------------------

16,67 dvs 17 mm

15b

Man vill byta plattjärnet i exempel 14 till en stång med kvadratisk sektion. Vilken sida får stången?
-------------------------------------------------------------------------

30,2 dvs 31 mm

16b

Ett rör ska vara en del i en pallbock för en bil. Man räknar med att ingen bilaxel ska väga mer än 1,5 ton. Vilken ytterdiameter ska man välja om innerdiametern ska vara 85 mm och säkerhetsfaktorn 8 i förhållande till sträckgränsen. Re = 220 N/mm2
-------------------------------------------------------------------------

88,99 dvs 90 mm