Lektion 1

 

Dragprovningsdiagram

F/Ao

 

(σ)

 

 

δ/Lo

 

(ε)

 

0

0

50

0,00025

100

0,0005

150

0,00075

200

0,001

210

0,0011

210

0,0013

200

0,0014

220

0,0016

210

0,0018

220

0,0019

225

0,002

250

0,0022

300

0,0027

330

0,0029

350

0,0033

360

0,0037

350

0,004

330

0,0043

300

0,0045

Pricka in punkterna från tabellen !

 

\sigma = \frac{F}{A}

 

 

ε = δ / Lo

 

 

 

 

 

 

 

1a)

En rund stång har diametern 12 mm. Stången kommer att utsättas för dragningskraften 18 000 N. Beräkna spänningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 N/mm2

2a)

En stång med fyrkantigt tvärsnitt (15x20 mm) skall belastas med kraften 40 000 N. Beräkna spänningen

 

140 MPa

1c)

En stång med tvärsnittsarean 325 mm2 drages med kraften

25 kN. Hur stor blir kraften på 1 mm2  ?   

 

(77 N/mm2)

2c)

En hisslina har arean 106 mm2 och belastas med 24 N/mm2. Hur många 70 kg tunga personer kan transporteras samtidigt ?

 

(3,7 dvs 3 st)

 

3c)

En stång med tvärsnittsarean 100 mm2 blir utsatt för dragning. Dragkraften är 20 000 N. Hur stor spänning blir stången utsatt för ?   

 

(200 MPa)

4c)

Hur stor blir spänningen i en stav med kvadratiskt tvärsnitt och sidan 20 mm, då den belastas med en dragkraft av 50 000 N ?   

 

(125 MPa)

5c)

En bropelare har diametern 200 mm. Hur stor blir spänningen i pelaren om den belastas med en tryckkraft av 200 kN ?  

 

(6,4 MPa)

3b)

En ståltråd med d=2 mm påverkas av lasten 2 kN. Vilken spänning uppstår då?

 

640 N/mm2

4b)

Vilken diameter behövs på en ståltråd som belastas med 1 kN och där spänningen inte får överskrida 8 MPa.

 

d=13 mm