Dimensionering av en Carport

Nedanstående bild föreställer en Carport, dvs ett enkelt sätt att få ett tak över parkeringsplatsen.

Du skall göra en komplett dimensionering  av nedanstående delar.

1.       Bärlina vägg

2.       Bärlina fastsättning

3.       Takreglar

4.       Bärlina mellan stolpar

5.       Stolpar

carport.jpg

Standarddimensioner för virke:

Reglar:  45x45, 45x70, 45x95, 45x120, 45x145, 45x170, 45x195, 45x220