Inledande lektion i Hållfasthetslära

Exempel på hur ett problem bör ställas upp, dvs en metod för att systematiskt genomföra en beräkning.

Bil i staltrad sid1 001.jpg

bil i staltrad sid2 001.jpg