Sommarstugan

INNEHÅLL

 

 

 

 

 

·         Golv

 

 

 

·         Yttervägg

 

 

 

 

 

·         Innertak

 

 

·         Isolering

 

 

·         Väggregel

 

·         Ytterpanel

Spånskiva

Furugolv

Klickgolv

 

 

Vägg i genomskärning

Ljuddämpning

Genomskärning

Konstruktionsplywood

Gipsskivor

Ångspärr

Vindskydd

 

 

Spånskiva

Träpanel

 

 

Skiva

Rulle

 

Regel

 

 

Lockpanel

 

 

 

 

Golvspånskiva åter

Produktinformation

Golvspånskivan är extra hållfast och har en spontning som gör att den passar utmärkt för undergolv.

Lägga undergolv på golvbjälklag

Då du ska lägga golv på bjälklag börjar du med att bestryka bjälkarna med lim, stryk inte alla bjälkarna på en gång utan gör det undan för undan allteftersom spånskivorna läggs ut. Lägg därefter ut spånskivor, kanterna på dessa limmas och de skruvas sedan fast undan för undan. Använd spånskiveskruv.

 

Golvspånskivans tjocklek och spont gör att den kan användas som undergolv med ett regelavstånd på upp till CC60. 

 

22x600x2400 mm

 

 

Underlag
Ett 25mm furugolv är avsett att monteras direkt på reglar. Centrum-måttet på reglarna skall vara max 6o cm.
14mm golv är framtagna för att monteras ”flytande” (med lim). Underlaget kan vara golv-spånskiva, betongplatta eller ett undergolv av trä. Metoden passar bäst i rum som är permanent uppvärmda.
Underlaget skall vara torrt, plant, fast och rent. Ångspärr skall alltid användas. För att förhindra klapperljud används underlagsfoam eller lumppapp för stegljudsdämpning.
På betonggolv utan golvvärme kan man lägga plywood- eller golvspånskivor för att få ett  skruvbart underlag.

Furu

Det 14 och 15 mm tjocka furugolvet måste läggas på ett undergolv. Det 25 mm tjocka furugolvet kan även läggas självbärande, direkt på bjälklaget. Furugolv kan antingen läggas flytande (max storlek på rum 15m2) eller skruvas i underlaget. Låt golvet ligga, i det rum det ska läggas i, minst 3 dygn innan läggning. Man bör behandla träet direkt efter läggning. Om man använder lack måste den vara oljebaserad. Så att träet kan röra sig beroende på årstider och luftfuktighe

 

Produktinformation#2

Ett lättskött parkettgolv som läggs enkelt utan lim tack vare click-system. Plankorna är uppbyggda av tre lager äkta trä som är limmade tillsammans, ytskiktet består av ask som slipats och genomgått en oljning som ger träet lite färg liknande ekträ. Parketten kan utan problem läggas där det finns golvvärme.

Snabbfakta

Tjocklek: 14 mm.

Längd: 2200 mm.

Bredd: 207mm.

Antal brädor per paket: 7 st.

Vikt per paket: 26 kg.

Kvadratmeter per paket: 3,18 m²

 

Klickgolv

Underlagsfoam

Produktinfo

En underlagsfoam i polytenplast avsedd för stegljudsdämpning vid golvläggning.

Montering

Underlagsfoamen rullas ut precis under det nya golvet och tillpassas enkelt med kniv.

·         Andra benämningar: Foam Stegdämpning Golvfoam Golvunderlag

·         Cirka vikt per säljenhet: 0.8kg

 

 

Ljuddämpning och utjämning

Vägg i genomskärning

 

Nedan framgår vilka material som kan användas för att bygga upp väggen  (åter)

 

Konstruktionsplywood

Produktinformation

Plywood består av tunna blad av trä vilka lagts i kors och limmats samt värmebehandlat och pressats under högt tryck. Detta ger en formstabil och hållfast skiva.

Användningsområde

Kostruktionsplywood används exempelvis bakom gipsskivor i vanliga regelväggar där de gör att man kan skruva upp tyngre saker på den färdiga väggen. De fästs med gipsskruv.

 

 

Att ha en spikbar innevägg

 

12x1200x2400 mm

Gipsskiva ekonomi

Produktbeskrivning:

Skivan har gipskärna med ytskikt av kartong. Gips påverkas väldigt lite av fukt och temperaturförändringar, den omgärdande kartongbeklädnaden är dock känslig och ska skyddas mot såväl fukt som väta under byggtiden. 

Skivorna är formstabila och enkla att hantera. Dessutom är gips är ett rent naturmaterial som bidrar till en god innemiljö. 

Gipsskiva ekonomi uppfyller kraven för europeisk standard. Eftersom densiteten är något lägre har den en lite lägre vikt per kvadratmeter än skivor med såkallad ”svensk standard”.

 

Åter

Användningsområde:

En standardskiva för de flesta ändamål som ger en slät beklädnad av tillexempel väggar, pelare och balkar. Gipsskivan lämpar sig för både målning och tapetsering.  Skivorna passar bra till brandisolering på grund av att kristalliserat vatten i gipskärnan förångas vid hetta vilket ger en kylande effekt och fördröjer eldens spridning. Vidare har gips naturliga ljuddämpande egenskaper och kan med fördel användas för rumsavskiljning.  

12x1200x2400 mm

Tillpassning:

Kapa gipsskivor gör du enklast med hjälp av en stållinjal och en skarp kniv. Se till att skära genom hela kartongskiktet så att gipskärnan ritsas. Därefter knäcker du skivan lätt mot en bordskant och avslutar med att skära genom kartongen på baksidan. Slipa till kanten med sandpapper eller gipsrasp vid behov. Tänk på att avpassa gipsskivorna till en höjd max 15 millimeter kortare än rummets höjd. 

Ett eller två lager?

Vanligtvis används ett gipslager.

Med dubbla lager gips i en rumsavskiljande mellanvägg får man en betydligt bättre ljudisolering.

Dubbla gipslager kan användas för att nå en brandavskiljande effekt.

Syftet med dubbla lager gips kan även vara att man vill få en helt stum yta. Vid exempelvis plattsättning på träreglar med centrummått 600 millimeter kan man ofta välja dubbel gips för att slippa justering av centrummåttet ner till 300 millimeter. 

 

 

Åldersbeständig plast 0,20mm; 2,7 x 25meter

Utmärkande för åldersbeständig plast är att den är behandlad så att den garanterar sin spänst och funktion i 50 år. Produkten är lufttät, och har så hög densitet att den stoppar fukt i ångfas. 
Skillnaden mellan den vanliga åldersbeständiga plasten och Bastufolie är att den senare dessutom är beständig mot höga temperaturer och därför används som ångspärr i varma miljöer, exempelvis bastu.

En kombinerad luft- och ångspärr på isoleringens varma sida rekommenderas för att undvika onödig energiförlust och fuktproblem. Den plast som byggs in i golv, väggar och tak, så kallad ångspärr, ska förhindra att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen till följd av luftens rörelser, så kallad konvektion.

 

·          

Bra att tänka på: Luft- och ångspärren måste ansluta till takavslutningar och genomföringar för maximal täthet. Folien skarvas med breda överlapp (minst 200 mm) och klämförband. Istället för klämförband kan överlappsskarven sammanfogas med åldringsbeständigt tätningsband.

·         Andra benämningar: Tenotät Teno 0,20 Diffusionsspärr Ångspärr Folie Byggfolie

·         Cirka vikt per säljenhet: 12.5kg

 

Vindskyddsfolie

Produktbeskrivning

En diffusionsöppen vindskyddande plastfolie. Diffusionsöppen innebär att eventuell fukt inifrån väggen kan passera ut genom folien.

Användningsområde

Vindskyddsfolien sätts upp strax innanför fasadmaterialet på en isolerad yttervägg och ser till att vindbyar inte tar den varma, stillastående luften i isoleringen med sig med försämrat isolervärde som följd. Folien är slitstark och går inte sönder av skarpa hörn i konstruktionen.

 

Åter

Bra att veta om isolering

Naturen strävar automatiskt mot att utjämna värmeskillnader. Är det varmt inuti ett hus och kallt utanför försöker luften utjämna denna skillnad. Isoleringens uppgift är enkelt uttryckt att göra det svårt för värmen att ta sig över till den kalla sidan. För att uppnå detta och samtidigt undvika fuktskador behöver en vägg bestå av flera komponenter. Principen för en korrekt isolerad vägg ser ut så här (räknat från insidan): ytskikt- ångspärr (diffusionstät plastfolie) - isolering – vindskydd (diffusionsöppen papp eller folie) - luftspalt – ytskikt utsida.

 

De olika materialens funktion

• Strax under ytskiktet på insidan av en vägg sitter en luft- och ångtät åldersbeständig plastfolie. Plastfolien hindrar varm och fuktig inomhusluft från att gå genom väggen där den sedan kyls ner, kondenserar och kan orsaka fuktskador. Folien tvingar luften att ta en annan väg och är bostaden korrekt ventilerad sker detta genom ventilationssystemet.

• Därnäst kommer själva isoleringen som isolerar genom att den innehåller stillastående luft vilket är en dålig värmeledare som gör att värmen hålls kvar inomhus.

• Strax innan den utvändiga fasadbeklädnaden är isoleringsmaterialet täckt med ett diffusionsöppet vindskydd, till exempel papp eller folie. Detta för att hindra luftrörelser utifrån från att ta med sig den varma, stillastående luften i isoleringen.

• En luftspalt mellan isoleringen och fasaden ser slutligen till att eventuellt vatten som tränger in av väder och vind har ett utrymme att dränera, och ventilera ut på.

 

 

 

Innertak (åter)

Produktbeskrivning

En spånskiva överdragen med vit plastfolie, färdig att monteras.

Användningsområde

Skivorna används för att göra lättmonterade innertak. Deras ytbehandling gör skivorna lätta att rengöra.

Montering

Innertaksskivorna skruvas upp i takets glespanel med gipsskruv genom att man skruvar snett upp i noten på så vis att nästa skiva döljer skruvhuvudet när den passas in i spåret. Börja med att montera skivorna längs en väggsida, när du kommer till änden kapar du av den överflödiga delen av skivan och börjar nästa rad med att skruva upp den delen. På så vis förskjuts skarvarna och man får ett snyggt resultat.

 

 

Spårpanel

Produktbeskrivning

En 12x120mm spårpanel i obehandlad furu.

Användningsområde

Spårpanel används på samma sätt som faspanel, dvs. till innertak, innerväggar och bröstningar. Skillnaden är att spårpanelen ger mer markerade spår. Spårpanelen fästs med dyckert 50mm. Panelen kan målas, lackas eller användas som den är.

 

Åter

Skiva

Skivisolering är styvare än isolering i rullar och därför enkel att hantera vid montering i vägg. Skivorna har breddmått efter byggmått CC:60 cm. Eftersom långsidan är anpassad efter byggmått CC:120 cm, kan den vid behov även användas för isolering av vindsbjälklag. Ju lägre lambdavärde, desto bättre isolerförmåga. Boverket föreskriver ett lambdavärdet på 0,037 vid isolering av yttervägg i nyproduktion av hus.

 

Åter

Rulle

Skiva

Väggregel

Åter

 

Lockpanel av nyare typ:

 

För en medelstor sommarstuga kommer förmodligen 22x145 längst in och 22x120 som täckbräda att ge huset ”rätt ”utseende.

 

 

 

Åter

 

Lockläktpanel

Lockpanel äldre typ:

Beroende på husets storlek väljer man panelbrädor. Små hus kanske kan använda 22x95, medan större hus kanske behöver 22x120 eller 22x145. Det handlar om att ge huset ”rätt” utseende

 

 

Åter