Arbetet med sommarstugan:

För att klara alla moment, titta på denna PowerPoint presentation

 1. Golvreglar: 45x220 använd yttermåtten enligt din egen ritning från CAD 1-kursen. Titta på ritningen här ! om du inte förstår. (ytterkant regel=ytterkant ritning. Alla golvreglar står på högkant. Börja med att rita husets fyra ytterkanter. I Inventor använder du "rektangel" som då skall vara 45 mm bred och lika lång som längden på husets sidor. Vidare information får du på lektionen.
 2. Rita Plintar. Börja med att sätta en plint i varje hörn. Fyll ut så att ingen plint ligger längre bort än 2 meter. Plintstorlek 20x20 cm eller diameter 20 cm, höjd 30 cm.
 3. Rita ett heltäckande golv. Tjocklek 22 mm
 4. Rita syllen (45x145 mm liggande)
 5. Rita väggreglar (45x145), börja med hörnen, arbeta vidare med cc60. Höjd 2400 mm.
 6. Rita Hammarbanden (45x145)
 7. Rita Innerväggar (45x45mm) på samma sätt som ytterväggarna. Använd din gamla ritning från AutoCAD.
 8. Rita hål för fönster och dörrar. Börja gärna med ytterdörren (2100x1000 mm) Tänk på att överkant fönster bör ligga på samma nivå som överkant ytterdörr. För mått på dörrar och fönster se www.byggmax.se
 9. Placera ut takstolar se denna PowerPoint presentation
 10. Extra: Om limträbalk i taknock, se följande länk
 11. Rita tak. 22x120 Råspont
 12. Rita spikläkt. 22x45
 13. Rita brädvägg (panel). Se länken !