Plintgrund

 

 

En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund.

Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd. Några exakta regler för detta finns inte.

Nedanstående exempel visar plintar med ca 2 m avstånd

 

 

Stuga med LxB = 9 x 6 m

Plintarna i mittraden ligger direkt under en vägg som kommer att gå genom husets hela längd.

 

 

Ovanstående bild visar alla plintar innan själva regelramen placeras ovanpå plintarna

 

 

Den bärande regelramen, placerad på varje plint

 

 

I regelramen sätter man sedan reglar enligt principen som visas i ovanstående bild. Avståndet mellan reglarna skall vara 60 cm, avser då centrum till centrummåttet (CC-60)

 

 

Mellan varje CC-60 regel skall placeras isolering, men då måste vi först ha ett golv i botten. Markeras ovan med mörk färg. Detta golv kan vara svårt att fästa, någon form av mindre läckt eller regel måste sättas fast på sidorna i botten. Ovanpå golvet kanske också någon form av vindskydd.

 

 

Mellan reglarna och på det mörka golvet placeras sedan isolering. Isoleringen skall ha samma höjd som reglarna. Normalt använder man reglar med dimensionen 45x220 mm. Storleken på reglarna avgörs av bl.a. avståndet mellan plintarna och vilken tjocklek man vill ha på isoleringen.

 

 

Bilden ovan visar plastfolie som skall finnas ovanpå isoleringen. Den skall hindra luftfukten att komma ner i isoleringen och kondensera. Plastfolien är större än huset för att senare kunna dras upp till väggarnas insida, och där möta plasten som kommer att finnas även där.

 

 

Nu spikar vi innergolv på hela konstruktionen. Kanske inte en vanlig metod, men sparar en hel del problem under övriga husjobbet. Med rätt brädor blir detta golv stugans slutliga innergolv.

OBS! Stor försiktighet <golvet måste skyddas mot regn fram till att taket och väggarna är klara>.