Virkesdimensioner:

När man köper brädor på brädgården så är samtliga dimensioner standardiserade
Man skiljer mellan brädor och reglar.

Tidigare användes beteckningen tum, vilket många fortfarande använder.
Rena tumstorlekar är idag ovanliga, varför en direkt översättning mellan mm och tum inte blir helt korrekt.
Exempelvis säger många snickare "1 tum 4" när de avser en bräda med dimensionen 22x95 mm
(borde vara 25x100 mm för stämma mer exakt. (1tum = 25,4 mm).
Om en snickare säger 2 tum 6 avses då en regel med måtten 45x145 mm (borde ha varit 50x150 mm)

OBS! att nedanstående dimensioner inte har något med brädans längd att göra. Brädor och reglar finns att
köpa i flera olika längder från 2,5 m längd till strax över 5 m. Man får själv plocka fram lämpliga längder.
Ofta handlar det om att noga planera sina inköp för att undvika spill i den färdiga konstruktionen. Det är ju
ganska korkat att köpa en en regel på 3,6 m när man endast behöver 2,5 m. Resultatet blir ju ett spill på
1,1 m som inte går att använda.


Standarddimensioner (avser tvärsnittets mått i mm)

Brädor: 22x45, 22x70, 22x95, 22x120, 22x145, 22x170, 22x195

Reglar: 45x45, 45x70, 45x95, 45x120, 45x145, 45x170, 45x195, 45x220

Priser:
Priserna i kr per meter varierar kraftigt mellan olika brädgårdar. I Stockholm är konkurrensen stor och stora byggmarknader har ofta likartade priser. Viktigt att komma ihåg är att det förekommer stora rabatter till företag, vilket gör att det ofta finns flera prislistor. Värt att notera är också att virkeskvaliteten kan skilja. Det är inte samma styrka i en bräda från ett snabbt växande träd i Skåne som ett långsamt växande träd i norra Norrland. Långsamt växande träd blir tätare i strukturen och därmed också starkare. Många kvistar i träet ger också en sämre hållfasthet.
Det finns också en sortering av virke efter olika kvalitet. Normalt virke kallas för Ö-virke.

Reglar används som konstruktionsdetaljer och skall dimensioneras via vanlig hållfasthetsberäkning.  
Brädor används för att klä in, täcka själva konstruktionen. Normalt räknar man inte hållfasthet på brädor.