Takkonstruktion

 

Det är viktigt att snabbt få klart taket. Många har gjort misstaget att vänta för länge med att skapa en regnskyddad konstruktion.

 

Nedanstående bilder och text visar principen för ett vanligt sommarstuge/villatak.

 

När alla takstolar är på plats kan man börja med att spika brädor på taket. Vanligen använder man s.k. råspont, dvs spontade brädor som passas ihop via speciella spår i brädan. Råspont finns i olika dimensioner. Vanligen använder man 22x95 eller 22x120 mm (finns även 22x145)

Bilden visar råsponten på ett litet förråd.

Längst ned på taket, den s.k. takfoten, spikas en takfotsplåt. Den kommer senare att leda vattnet till hängrännan.

OBS! att underlagspappen senare limmas ovanpå denna takfotsplåt.

Tips
På marknaden finns många olika sorters underlagspapp. De som har beteckningen YAL är tillverkad av asfaltimpregnerad lumppapp och ytbelagd med asfalt. Den är av enklare typ.

Papp med beteckningen YAM håller högre kvalitet. Den består av asfaltimpregnerad mineralfiberfilt, som också har ytbelagts med asfalt. Prismässigt skiljer sig de båda typerna inte nämnvärt åt och vikten är densamma, cirka 1 kg/m2.

 

Överkanten på pappen (på varje våd) skall spikas fast med s.k. pappspik. Nästa våd skall läggas över spikarna och dessa kommer därför att döljas. Dessutom kommer asfaltslimmet att täta över spikskallarna

Ströläkt finns i olika dimensioner, en sådan kan vara 25x25 mm

Bärläkt finns också i lite olika dimensioner, en kan vara  25x38 mm

Bärläkten på bilden är lite väl grova. Förmodligen tänker man lägga plåttak, vilket kräver lite större dimensioner.

 

Avståndet mellan bärläkten (dvs mellanrummen från takfoten upp till taknocken) beror på pannans längd och typ. Dessutom vill man att pannorna skall gå jämnt ut, dvs pannan skall inte behöva kapas. Det kan alltså bli lite pussel att hitta exakt rätt avstånd.

Alla pannor överlappar varandra och överlappens längd kan varieras, dock finns ett minsta mått som måste hållas. Respektive tillverkare anvisar lämpliga mått.

Att få upp pannorna på taket är ett tungt jobb. Det är alltid en fördel om man kan få hjälp av en kran. På bilden är pannorna utplacerade för att underlätta läggningen

 

Fakta Benders tvålkupiga betongpanna:
Längd 420mm
Bredd 330mm
Bygglängd max 375mm
Byggbredd 300mm
Bygghöjd 75mm
Vikt / st ca 4,0 kg
Vikt / m2 ca 36kg/m2

Det finns naturligtvis flera andra fabrikat.

De två i särklass populäraste färgerna idag är:

Givetvis finns det ett brett utbud på andra färger:Betongpannorna finns också som enkupiga:

 

För att tak skall få en genomgående hög kvalitet finns många olika specialpannor.

Taksäkerhet