Extra prövning i Teknik 1 för Te11abd, 2012-02-02

 

Eftersom du måste klara prövningen på 45 minuter så kommer endast en eller möjligen två uppgift att väljas ut från resp Drag/Tryck och Skjuvning.

Urvalet sker från nedanstående uppgifter. Du måste öva in samtliga uppgifter.

 

 

1a1a

Drag och Tryck

1a

 

En rund massiv stålstång har diametern 10 mm. Stången kommer att utsättas för dragningskraften 20 000 N. Beräkna spänningen.
(Extra: är detta farligt?)

 

2a

 

En lika dan stålstång som i exempel 1a men den har ett fyrkantigt tvärsnitt (10x10 mm). Den kommer att belastas med kraften 20 000 N. OBS! att kraften 20 000 N motsvarar en last som väger ca 2 ton. Beräkna spänningen.
(Extra: är detta farligt?)


OBS! I lösningen skrivs spänningen som MPa. Detta är exakt samma sak som N/mm2.

 

4b

 

Vilken diameter behövs på en ståltråd som belastas med 1 kN och där spänningen inte får överskrida 8 MPa.

 

5a

 

En massiv stålstång kommer att utsätts för dragkraften F=50 000 N. Materialet är SS stål 2132-01 med sträckgränsen 320 N/mm2. (se tabellen ovan!) Säkerhetsfaktorn skall vara 2,0 ggr. Beräkna lämplig diameter för denna stång!

 

7a

 

En rund massiv stålstång har sträckgränsen 220 N/mm2. Stångens diameter är 35 mm. Stången kommer att utsättas för en dragkraft och man vill ha en säkerhet relativt sträckgränsen ns=2,0 ggr.
Beräkna den största dragkraft som stången då kan utsättas för.

 

 

 

Skjuvning

 

20a

Ett aluminiumplåt med bredden 20 mm limmas mot en annan plåt. Limförbandet utsätts för kraften F=10 000 N. Beräkna lämplig längd pålimfog­en om limmet enligt uppgift tål skjuvspänningen 10 N/mm2.

21a

Två aluminiumplåtar skall limmas mot varandra med hjälp av två cirkelformade fogar. Fogarna blir cirkulära och har då diametern 20 mm. Limmet klarar skjuvspänningen 10 N/mm2. Beräkna skjuvkraften som förbandet klarar.

 

24a

Fyra nitar belastas med kraften F=20 000 N. Nitarna har sträckgränsen 220 N/mm2 och säkerhetsfaktorn skall väljas= 2,0. Beräkna nitarnas diameter

 

37a

Vilken kraft fordras för att stansa ett 40 mm runt hål i en 2 mm plåt som har dragbrottgränsen 360 N/mm2

 

 

SLUT !