Att lösa ett problem kan göras på olika sätt. Normalt använder vi formler och stoppar in siffervärden.

Vi  skall nu försöka att lösa problemet utan siffror och bara använda bokstäver.

 

Problem:

Du skall limma ihop två brädor. Du vet brädornas dimensioner och du vet vilken last (kraft) som skall belasta brädorna. Vi skall försöka att beräkna vilken längd (L) som limfogen skall ha för att klara att bära lasten. Vi får då en färdig formel som vem som helst kan använda.

Ekv 2

τ = F / A


Ger
A=F/ τ

Vi sätter in ekv 1 i ovanstående ekv fås:

BxL = F/ τ

lös ut L

 
 


Fästpunkt