Kunskapstest Te09a, 2009-11-17, Nitförband (VG-uppgift)

 

Du har ett överlapps nitförband med 1 st nit.

 

Kända data: för själva niten, diameter, d, sträckgränsen Re och säkerhetsfaktor ns

 

Du vill räkna ut hur stor kraft, F,  som nitförbandet kan utsättas för.

 

Gör en beskrivning med figur, ord och formler som visar hur problemet kan lösas.

Försök att göra hela utredningen utan att använda siffror.
_______________________________________________________________________

 

Formler:
A=π * d2 / 4 
τ till = 0,6 * σtill
σtill = Re/ns
τ = F / A

 

Lösning:

 

τ till = 0,6 * Re/ns         (1)

 

τ = F / A  ger att F= τ*A men


A=π * d2 / 4  vilket kan sättas in i formeln innan:

 

F= τ* π * d2 / 4  om vi då stoppar in ekv (1) fås:

 

F=0,6 * Re/ns* π * d2 / 4  om vi snyggar till den ekvation så får vi slutresultatet: