Elasticitetsmodul ”E”

3a

En stång av stål skall belastas med en dragkraft. Innan belastningen uppmättes stångens läng till 4 m och under pågående belastning uppmättes längden till 4,020 m . Beräkna hur stor stångens töjningen blir vid belastningen.
(0,005=0,5%)

 

4a

En ståltråd är 3 m lång och skall belastas med en dragkraft. Trådens töjning, ε= 0,0005 . Med ledning av dessa värden skall du beräkna trådens förlängning, δ

(1,5)

 

14c

Den naturliga längden hos en stålstång är 5000 mm. Den sträcks till 5100 mm. Hur stor blir töjningen ?      

(0,02)

 

15c

Töjningen hos en 2 m lång ståltråd är 0,1 %  . Hur stor är trådens förlängning ? 

(2 mm)

 

16c

Hur stor blir förlängningen hos en 7 m lång plastlina om töjningen är 0,02 ? 

(140 mm)

 

17c

Om stången i exempel  8 är 7,0 m lång och elasticitetsmodulen är 210 000 MPa, hur mycket förlänger den sig då ?    

(3,7 mm)

18c

En koppartråd har diametern 4,0 mm och längden 6 m 

a) Om den förlänger sig 1,2 mm , vilken kraft erfordras då ?

(E=120 000 MPa)

b) Vid ett annat tillfälle är kraften 20 kN. Hur stor blir förlängningen då ?

(a. 300 N och b. 80 mm)