Bron över Hjärntorget:

 

Hela bron är 20 m lång. Den stöds av två st pelarpar. Man kan därför tänka sig att bron består av tre delar, där varje del spänner över en tredjedel av totala spännvidden.

 

Eftersom vi gärna vill räkna på hela längder väljer vi att varje del är 7 m lång. (Innebär att bron då blir totalt 21m lång)

 

Belastning på en av de tre delarna och på den ena av U-balkarna

 

Hur ser den sämsta situationen ut?

Förmodligen om man packar fullt med människor.

Hur många går in på 1 kvadratmeter ? Varje människa väger 70 kg.

 

Med 15 personer/kvadratmeter blir möjlig belastning ca 1000 kg per kvm.

 

1/3 av längden har totala arean 2x7m dvs 14 kvm.

 

Totalbelastning på 1/3 av bron 14*1000 kg = 14 000 kg

 

Av denna belastning ligger hälften på den ena U240-balken

 

Beräkning:

 

σ = M/W enligt formelsamlingen.

 

M: Böjmoment

 

Enligt elementarfall ” V”  i formelsamlingen är M = Q*L/8

 

Med våra siffror blir då M= 6,125*106 Nmm

 

W: böjmotstånd

 

Erhålles från säljaren av U-balkar.

 

U240 har W=300 cm3

 

Uträknat blir då σ = 204 N/mm2    vid böjning och utbredd last på 7m U-balk

 

Sträckgränsen för vanligt stål 220 N/mm2

 

Av detta kan man dra följande slutsatser:

 

1.     …..

2.     …..

3.     …..

 

 

Förslag till lösning: …….

 

Egnevikt:

 

På samma sätt som ovan kan vi också beräkna spänningen p.g.a. egenvikten. Enligt U-balkstabellen kan vi få fram hur mycket balken väger per meter. Vi kan sedan beräkna den totala vikten för en 7 m lång balk.

Denna egenvikt fungerar sedan som en utbredd last och beräknas på exakt samma sätt som redovisas ovan.

Spänningen från egenvikten kan sedan läggas ihop med den tidigare spänningen.

 

Ett annat alternativ är att redan från början lägga ihop lasten och egenvikten och direkt göra en enda beräkning för allt på en gång.

 

Av ovanstående egenviktsberäkning kan man dra följande slutsatser:

 

1.     …..

2.     …..

3.     …..