Arbetsexempel ”Bron över Hjärntorget”

 

Sista inlämningsdatum framgår av lektionsplaneringen

 

 

Under våren har vi genomfört en hållfasthetsberäkning av bron över Hjärntorget. Konstruktionen finns redan på plats och vi ville se om konstruktören hade räknat rätt. Alla viktiga delar har hållfasthetsberäknats. Det mesta finns presenterat på vår hemsida.

 

 

http://www.pl.fredrika.se/KoA_Prut_Te07a/Bron/image002.jpg

Bilden visar bron från sidan

http://www.pl.fredrika.se/KoA_Prut_Te07a/Bron/image004.jpg

Brons undersida

 

Vi har räknat på många olika detaljer, allt från hur stor vikt (kraft) som bron måste klara till hur mycket själva bron väger. Nästan allt finns redovisat på hemsidan.

 

Betygsanvisningar:

 

Rapporten som beskrivs nedan kan vara handskriven, men skall då vara tydlig. Du får naturligtvis skriva på dator, eller kombinera båda sätten. För varje nytt moment skall du skriva på en ny sida.

 

Betyg G

 

Du utgår från dina egna lektionsanteckningar och gör i princip en sammanställning av dessa i form av en Teknisk Rapport. Du föreslår inga egna lösningar eller konstruktioner utan försöker att presentera materialet på ett läsbart sätt.

 

Du måste följa nedanstående principer (struktur) vid rapportskrivningen

 

Rapporten skall bestå av följande delar:

·          Titel

·          Sammanfattning

·          Innehållsförteckning

·          Inledning

·          Faktadel med problemlösning

·          Resultat / diskussion

·          Slutsatser

·          Källförteckning

·          Bilageförteckning och bilagor

 

Betyg VG eller MVG

 

Du använder lektionsmaterialet.

Skillnaden mot betyg G är att du skall gå ett eller flera steg längre. Det handlar om att på ett strukturerat sätt redovisa beräkningsstegen, men där också väga för och nackdelar. På MVG-nivå kanske du kan föreslå alternativa konstruktionslösningar. (Är kanske lite sent med tanke på att bron redan finns, men man vet aldrig, den kanske skall byggas om i framtiden)

 

Om du väljer att jobba för VG eller MVG måste du i varje steg förklara med text, skisser och beräkningar hur du tänker. Du får gärna använda skisser, bilder och formler som finns på hemsidan, men du skall göra det utifrån dina egna tankar och behov.

 

Lektionsbron är kanske inte så snygg eller ändamålsenlig. Den kanske går att förbättra.

 

För både VG och MVG måste det finnas egna tankar, där du visar att du på egen hand kan använda dina förvärvade kunskaper.

 

För MVG handlar det om en högre grad av eget tänkande och kombination av kunskap. Du måste hela tiden tänka på att försöka optimera din konstruktion, att försöka hitta optimala dimensioner och lösningar. Kanske t.o.m. införa lösningar som du själv hittar på. Du skall i din rapport föra en diskussion där för och nackdelar vägs mot varandra och där du i slutändan drar dina egen slutsatser.

 

Du måste följa följande principer (struktur) vid rapportskrivningen

 

Rapporten skall bestå av följande delar:

·          Titel

·          Sammanfattning

·          Innehållsförteckning

·          Inledning

·          Faktadel med problemlösning

·          Resultat / diskussion

·          Slutsatser

·          Källförteckning

·          Bilageförteckning och bilagor