Beräkning av brädgolv

 

Figurer:

 

 

 

Beräkning av lasten Q

 

Två olika alternativ redovisas nedan. (Naturligtvis skall endast ett av dessa väljas)

 

FALL RÖD:

Figuren visar en av alla liggande limträbalkar.

 

Vi tänker oss att vi räknar böjning på en av dessa. Tänk att denna är en egen bro på tvären av den riktiga bron.

 

Golvarea A blir då A=0,62*2 = 1,24 m2

 

Belastningen är som tidigare den som 15 elever skapar på en kvadratmeter, dvs 10 000 N/m2

 

Q = 1,24*104 N

 

 

FALL GRÖN:

Ett annat alternativ kan var att utgå från att vi kontrollerar 1 m2 av golvet. Vi får då figuren här till höger:

 

Golvarean som vi nu räknar på blir då: 0,5*2=1m2.

 

Vår gamla belastning gäller, dvs 10 000 N/m2

 

Lasten Q blir då 10 000N = 1*104.

 

 

Formler:

 

 Elementarfall V

 

σ = M / W

 

 

 

Elementarfall V

 

M = Q*L / 8

 

 

Enligt RÖD ovan:

 

 

Elementarfall V

 

M = Q*L / 8

 

Enligt GRÖN ovan:

 

 

M = 3,1 * 106 Nmm

M = 2,5 * 106 Nmm

W = B*H2 / 6

 

 

Enligt RÖD ovan

620*1202 /6 =

W = B*H2 / 6

 

 

Enligt GRÖN ovan:

500*1202 /6 =

 

 

W = 1,2*106 mm3

W = 1,488*106 mm3

 

σ=2,08 N/mm2

 

 

Slutsats:

-          ..

-         

 

 

 

Överkurs: Beräkna skjuvspänning av golvet rakt över vinkelprofilerna !