Konstruktion A

Böjning av stålbalk

 

 

I en konstruktion med stora spännvidder är det nästan bara stål som går att använda.

Naturligtvis finns det andra material. Ibland bygger man idrottshallar där den bärande konstruktionen utgörs av limträ. Man kan naturligtvis också i vissa sammanhang använda sig av aluminium.

 

Vi skall idag räkna på en balk av stål. Denna balk kommer att utsättas för böjning från först en punktlast och sedan från en utbredd last.

 

 

Enligt figuren ovan så kommer vi att placera en U400-balk mellan två väggar. Spännvidden mellan väggarna är 20 meter. U-balkens läge är som i figuren, dvs ”benen” åt sidan.

Vi skall räkna ut följande:

1.      Hur stor punktlast kan placeras mitt på U-balken

2.      Hur stor utbredd last kan placeras på U-balken

3.      Vänd U-balken så att ”benen” kommer uppåt, räkna sedan ut samma saker som enligt punkt 1 och 2.

4.      För balken med ”benen” åt sidan, räkna ut hur mycket balken sjunker, böjer sig ned när maximal punktlast belastar balken mitt på.

 

Data för U-balkar finns att hämta på denna länk.