Konstruktion 1 för Te14a,

Teknikprogrammet Inriktning Design & Produktutveckling, hösten och våren 2016/17
uppdaterad 2017-05-17

Ämneskriterier enligt Skolverket samt principskiss

Uppdatering pågår löpande! > klart t.o.m v17

Lektionstider:

Tisdagar och Onsdagar

LÄNK DIREKT till VÅRTERMINEN

Datum

Planerat och Genomfört


   

Inplanerade PROV:

OBS! Byte av dag

Extra prövning/komplettering

Ny dag
MÅNDAG 22 maj kl 09.40-11.10 i sal 1055Genomfört:
Hjärntorgsbron inlämning senast 16 dec-
Prov i Jämvikt Tisdagen den 14 feb
2016
Vridning: v13 onsdag 29/3
Böjning: v17 tisdag 25/4

v34-37
24 aug -
14 sept

Introduktion. Främst rep av Dragprovning, samt Säkerhetsfaktor med Drag/Tryck och Skjuvning.

26/8 Pratat om virkesdimensioner enligt svensk standard. dimensioner som är standard. Visat formler för att beräkna tröghetsmoment och böjmotstånd. tabell. Visat Svensk Byggnorm och spänningsformeln för spänning..

Exempel på stora limträkonstruktioner #1 och #2

6 sept pratat om Elementarfall för punkt och utbredd last. Räknat på en 45X45 regel med längden 5m.

7 sept: Formelsamling. (original finns på vklass)

Arbeta med golv/takregel :
Vi arbetar idag med att räkna ut hur långt en 45x220 mm regel av Ö-virke kan "spänna" om regeln mitt på belastas med 200 kg, dvs ca 2000 N. Svaret blir ca 4,3 m Samma beräkning gör vi sedan utan sifror. beräkning av längden.

När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.

Nedan finns en liknade beräning.
Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!

Böjning. "Bräda över dike"
Jobba från utdelad formelsamling. (Finns att ladda ned vklass)
Räkna Böjning på en bräda som ligger som en bro över ett dike.
dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln?


   
14/9 Medtag dator. Vi kommer att arbeta med Excel
Arbetat med arean på en cirkel för diameter 1-100, samt tagit fram böjmotstånd och tröghetsmoment för de vanligaste brädorna och reglarna.
20/9

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns
i utdelad formelsamling.
Vi skall räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.

Idag räknade vi med att tillåten spänning är 110 MPa, dvs sämsta stålet med en säkerhetsfaktor på 2 ggr.
Med dessa värden så ger böjning runt x-axeln en tillåten belastning på lite mer än 2 ton.
Vi skulle alltså kunna ställa en Volvo XC90 som punktlast mitt på.


  Jobba med punkterna 1 och 2 enligt stencilen här!  

 

21/9

 

Vilken punktlast kan ligga på U400 om vi också skall ta hänsyn till egenvikten. (samma balk som exempel enligt ovan) (Svar ca 1500 kg)

Läxa till nästa gång: Hur lång kan U400 balken vara innan den p.g.a. egenvikten passerar tillåten spänning 110 Mpa

Extra: försök att lösa problemet med Excel (Google Calk)


   
Tis 27/9

Genomgång av läxan och fortsatt arbete med U400
Lösningen finns här !

Ons 28/9

Fortsatt arbete med U-balken
Via dragprovningsdiagrammet visa hur man plockar fram Elasticitetsmodulen

Vi tar balken U400 och enligt ovan låter den spänna 20m, vi belastar den maximalt med både punktlast (motsvarande 1500 kg) och balkens egenvikt. (enligt tidigare beräkning så utsätts balken då för sin maximalt tillåtna spänning på 110 MPa.

Frågan blir då: Hur långt sjunker mittdelen av balken ? Lösningen finns HÄR !


   
Tis 4/10

Sista beräkningen av U-balken. Vad händer om man vänder den åt fel håll ? Wx är 10 ggr högre än Wy och detta ger att även möjlig belastningen blir 10ggr lägre. Alla variabler är direkt prop. mot varandra.

Delat ut personlig uppgift. (uppgiften finns under delade filer på vklass) Du skall genomföra en egen beräkning på din balk. Allt på motsvarande sätt som för U400 enligt ovan. Inlämning i form av en Teknisk Rapport senast torsdagen den 27 okt kl 23:15
Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport"

Ons 5/10

Arbete med den egna U-balken
Tis 11/10

Knäckning introduktion
Vi skall räkna på en pelare. Vi använder flaggstången som exempel och tittar på Fk och om Eulers formel gäller.

Ons 12/10 Knäckning, Räknat på en bropelare
Tis 18/10 OBS! salsbyte till 3015 (uppför trappan vid matsalen).

Bron över Hjärntorget och andra broar.

Johanneshovsbrons invigning


Hur kan man ta fram maximal belastning ?

Ons 19/10 På plats gjort mätningar på Hjärntorgsbron. Skiss från dessa mätningar finns HÄR
Ritat en principskiss och ett tvärsnitt. Beräknat hur stor belastning som ligger på en U-balk
Tis 25/10  
Ons 26/10 Glöm inte att lämna in U-balk rapporten senast i morgon 23:15
v44 LOV
Tis 8/11 Arbetat med Hjärntorgsbron. Hur mycket klarar golvet ? Brädgolvet
v46 Svetsning av vinkelstången. Vi arbetar denna lektion med teorin kring att räkna på ett svetsförband. Se Här!

Svetsning se teori och uträkningar

Räkna uppgift med svetsning.

Se denna länk ! Räkna uppgifterna 31a och 32


Även räknat på vinkelstångens fläns och skjuvningen p.g.a. trycket från golvet
   
Tis 22/11

Avslutande arbete med bron. U-balken med last och egenvikt.
Bron skall redovisas som Teknisk Rapport senast den 16/12. Lämna in på Vklass i formen .pdf
Betygsanvisningar finns HÄR
Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport"

Bilder från tavlan: lösning av U240 balken: bild 1 o bild2 o bild3

Nedan finns lite material från tidigare lektioner:
 1. U-balken
 2. Vinkelstången och denna!
 3. Pelarna
 4. Brädgolvet
Ons 23/11

Introduktion Jämvikt:

Prata om att använda metoden med kraft- och momentjämvikt. Räkna uppgiften 1.7.24
Material finns på vklass

   
Tis 29/11

Teknisk Rrapportskrivning. Tag med datorn !

Ons 30/11

Fortsatt arbete med Jämvikten enl utdelad stencil:
Börjat med att prata om definitionen av cosinus, sinus och tangens. Pratat om katet, hypotenusa, resultant och komposanter.
Räknat exempel med lutande plan utan friktion: 1.8.30 och 1.8.33 (se Vklass delade filer "Jämvikt

Tis 6/12 Arbeta med att dela upp en kraft i komposanter med hjälp av cosinus och sinus. Lösa ett jämviktsproblem som bygger på både Jämvikt och uppdelning i komposanter. Lampa som hänger i två linor. Lösning på detta problem finns HÄR.
Även räknat uppgift 2:7 från utdelad stencil.
Ons 7/12 Jämvikt problemlösning. Jobba med att lösa detta problem. (1.7.39)
Tis 13/12 Fortsatt arbete med Jämvikt. Vi skall arbeta med en vindslucka som kan öppnas med en lina via ett styrande hjul. Lösning finns HÄR
Ons 14/12 Jämvikt: Härledning av formel för tyngdpunkt. Härledningen finns HÄR! . Räknat enkelt exempel.
Tis 20/12

Schemabrytande "Dans". Alla treor dansar juldans 10-11.30 i Torvalla.
Ingen lektion !

Ons 21/12 Julavslutning, inga lektioner
22/12-9/1 JULLOV
Tis 10/1 Första lektionen efter jullovet: Räkna tyngdpunkt ! Se vklass för räkneuppgifter.
Ons 11/1 Avsluta tyngdpunkt. Räknat uppgift 5 med alternativ uppdelning av ytorna (hela och negativ yta för mittdelen)
Räknat en uppgift med två rektanglar och med utskurna trianglar i varje rektangel.
Avslutat med att räkna uppgift 11, dvs ett rör med samma diameter, dvs istället för yta så kan vi räkna allt med längd. Se lösningen !
Uppgift 6. Lösning
Tis 17/1 Lutande plan med friktion.
Arbete enligt utdelad stencil "Extra uppgifter Jämvikt med friktion" (se även vklass). Räknat uppgift 1. enligt stencilen. Lösning finns HÄR
Ons 18/1

Jämvikt med friktion. Räknat uppgift 2 och

Bestämt att vi skall ha prov i Jämvikt i vecka 7 som börjar med 14 feb (2017)

Tis 24/1

uppgift 3. (lösningen för uppgift 3 innehåller även 4)

Räknat uppgift 4 enl stencilen Jämvikt med friktion. Denna uppgift med en stege och klättrande gubbe är intressant men kanske lite svår. Lösning se HÄR

Ons 25/1 Räkna "klotuppgiften" Lösning finns HÄR!
Avslutande arbete med jämvikt.
Prov i Jämvikt den 14 feb
Tis 31/1 Prata om definitionen av 1 hk. Vidare olika energiomvandlingar. Tittat på energiinnehållet i bensin och jämfört med en villas årsförbrukning i kWh. Vidare gjort uppskattningar beträffande priset för olika former av energi. Utgått från att 1 kWh El kostar 1 kr.
Ons 1/2 Prata om olika enheter för arbete/energi och effekt. DIN resp SAE. kJ resp kcal.
Tis 7/2

JÄMVIKT: Övningsprov lösningar 3+4+5 och 7+8

Ons 8/2 Övningsprov E-C-nivå med lösningar. >>>Övningsprov med alla betyg med lösningar
Tis 14/2

>>>>>>>>>>>>>> PROV i Jämvikt <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   
Ons 15/2 Konstruktion av en förbränningmotor.
Tis 21/2 Vridning: Inledning. Se Vklass delade filer.
Visa vilka formler som ingår. Att man arbetar med radianer. Räkna 4:1. Lösningen finns HÄR!
Ons 22/2

Prata om varvtal, effekt, vinkelhastighet, vridmoment. Formler och hur allt hör ihop med exempelvis en motor. Räknat uppgifterna 4:5 och 4:8. Lösningarna finns HÄR! , svårigheten ligger på nivå E och E+

Här finns en riktig motor med vridmoment

v9 Sportlov
v10
Tis 7/3
Vridning: Effekt. Moment och Varvtal. Begreppet vinkelhastighet. Lösa uppgifterna 4:10 och 4:12    
Ons 8/3 Fortsatt arbete med vridning: Vridning av propelleraxel. Lösningen och hela uppgiften finns på Vklass.se under delade filer "Vridning"    
v11

Vridning: lösa 4:11. Två typer av lösningar, en ren bokstavsanlys och en med siffror (OBS! ganska svåra, lätt att göra enhetsfel)
Vi löste enligt varianten med siffror. Utöver detta så bestämde vi vilken vridspänning som uppstår enligt ex 4.11 och om denna spänning kan anses vara farlig. Tv=Mv/Wv ger Vridspänningen Tv = 5,59 dvs ca 6 MPa. Med sämsta stålet och ns=2ggr så är tillåten vridspänning 66 MPa. I vårt fall således inga problem (6 << 66)

OBS! Onsdag ingen lektion p.g.a. utvecklingssamtal

v12 Tis 21/3

Påbörjat böjning enligt "förenklad metod" punktlast och utbredd last (se här!

Räkna uppgift 29:1 enligt utdelade övningsuppgifter. uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!

Böjning

v12 Ons 22/3

Vridning rep
Kompendium: se vklass

Några uppgifter, motsvarande betyg E: 4,5 och 4.8
Repuppgifter med lösning. Gamla räknade uppgifter finns här: 4:10 och 4:12

Rep: Kompendium: se vklass delade filer

Vridning 4:12 och 4:1 Lösningen finns HÄR!

Vridning: lösa 4:11. Två typer av lösningar, en ren bokstavsanlys och en med siffror

Alla vridningsuppgifters lösning finns HÄR, (Vridningskompendium med formelblad och uppgifter finns på vklass)

v13 Tis 28/3

Böjning: uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!
Alla stenciler finns som pdf på Vklass

29:II. Lösning finns här

Böjningsuppgifterna
30 och 31
härledning av elementarfall för punktlast och utbredd last (se här!)
.


OBS! provet flyttat till Onsdag 29/3 kl 13.00 i sal 1067.

v13 Ons 29/3

Prov i Vridning

v14 Tis 4/4 Åter provet. Fortsatt arbete med Böjning: Böjningsuppgifterna 30
Ons 5/4 Böjning: räkna uppgift 32 gemensamt på utdelat papper.
v15 Påsklov
v16 Fortsatt arbete med Böjning.
Uppgift 32
Räkna uppgift 29:II, Lösning finns här
och
Uppgift 26:II
v17 tis

 

Tisdag 25/4 Prov Böjning

 

v17 ons 26/4 Introduktion moment Tillverkning och Produktion, åter provet:
v18 mån 1/5 1:maj, inga lektioner
2/5 tis Produktion/ Tillverkning #2
ons 3/5 Produktion/ Tillverkning #3 >>>>>>>>>>(Inskick av PP till senast måndag den 8 maj, helst i pdf-format
v19 tis 9/5 Produktion/ Tillverkning #4 Redovisning
ons 10/5 Produktion/ Tillverkning #5 Redovisning (NP Ma5 för vissa, dessa elever redovisar på tisdagen 9/5)
v20 tis 16/5 Produktion/ Tillverkning #6 Reservtid Redovisning alt extra inför Prövningen den 24/5
ons 17/5

Extra lektion inför prövningen, endast elever som skall komplettera/pröva i Konstruktion

v21 mån 22/5

Extra prövning i Konstruktion

Åter prövningen och genomgång: Tisdag 23/5 i sal 1039

ons 24/5 Reservtid
v22 tis 30/5 Betyg
ons 31/5 Betyg
v23 mån 5/6 LOV
tis 6/6 LOV
ons 7/6 Reservtid
Fredag 9/6 Studenten
   
   
 

När det gäller att räkna knäckning så måste man kontrollera om stången är tillräckligt slank för att följa formler för elastisk knäckning. Detta kontrolleras med hjälp av slankhetstalet.
Om vi struntar i denna kontroll så blir beräkningen av bropelaren enligt följande. Vi ser att vi har stor säkerhetsfaktor.

Om vi istället utför beräkningen där hänsyn tas till slankhetstalet, då blir resultatet enligt följande: först enligt Euler3 och sedan för att visa skillnaden enligt Euler2 (OBS! att vi vet att pelaren sitter fast enligt Euler3.
För hitta diagrammen som används i beräkningarna. Se Vklass.

Visa hur egenviktens påverkan kan räknas ut.

Svaret för U-balken finns HÄR!

Inlämning av Teknisk Rapport "Bron över Hjärntorget" Använd det material som finns tillgängligt, både mitt och ditt eget. Gör en korrekt teknisk rapport. Detta gäller för er som vill ha betyg C och högre, samt för er som tidigare inte har gjort rapporten om U-balken. Betygsanvisningar finns HÄR

   
  Övningsräkning, Tyngdpunkt. Se kompendium "jämvikt" på Vklass    
    
 

Sv NP, ingen lektion

   
 

Introduktion: Vad händer när man drar en låda på ett horisontellt underlag?

En låda i en backe. Lutande planet. Räknat uppgifterna 1.8.30-31 enligt utdelad stencil. Pratat lite inledande om friktion

   
       
   
   
   
  JULLOV
       
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
   
       
   
   
Tis 8/3  
Ons 9/3 Ingen lektion Prov i Sv
Tis 15/3 Prov i Böjning
Ons 16/3 Introduktion Arbetsexempel: släpkärran
Tis 22/3 Arbetsexempel: Släpkärran
Ons 23/3 Arbetsexempel: Släpkärran    
28/3-1/4 Påsklov    

5/4-
V.14-15

Arbetsexempel släpkärran. Just nu så pågår konstruktionsfasen, CAD-ritning och beräkningar, val av balkprofiler, optimering av konstruktionen för att matcha totalvikt och lastförmåga.    
v15
Tis 12/4

Detta skall göras:

 • 3D CAD
  Val av standardbalk
  Beräkning av vikter med tanke på totalvikt och max lastförmåga
  Hållfasthetsberäkning
  Optimering av balkvalet, med hänsyn till framför allt vikt, men även ur hållfasthetssynpunkt. Här kan Excel med fördel användas
  Teknisk rapport
 • INLÄMNING på Vklass senast v19, fredagen den 13 maj kl 23

   
Ons 13/4 Arbete med släpkärran
v16
Tis 19/4
Släpkärran
Ons 20/4 Släpkärran
v17
Tis 26/4
Tillverkning / Produktion: Introduktion. Pratat om maskinelement, lager, smörjmedel
Ons 27/4 Tillverkning / Produktion. Olika typer av svetsmetoder
v18
Tis 3/5
Tillverkning / Produktion. Arbete med egen uppgift
Ons 4/5 Tillverkning / Produktion. Arbete med egen uppgift
v19
Tis 10/5

Extra rep av gamla synder. För er som skall komplettera den 18 maj.
Jag kommer att vara i sal 1039.

Ni som inte är berörda jobbar med Rapporten och Tillverkning/ Produktion. Valfri plats.

Inlämning av släpkärran "Rapporten" fredag 13 maj

Ons 11/5 Tillverkning / Produktion: Redovisning
v20
Tis 17/5
Tillverkning / Produktion: Redovisning
Ons 18/5 Extra Prövning i Konstruktion
v21
Tis 24/5
Reservtid
Ons 25/5  
v22
Tis 31/5
 
Ons 1/6  
Fre 3/6 Utspring Åk3
   
   
   
  ange tryck.    
 

Uppgifterna håller E-E+ nivå. Möjligen är klotet ett C

Repuppgifter

Lösningar

   
  Rep och Vridning    
  Propelleraxel    
       
       
  Visa film om smidning. Bl.a. visades hur man smider en större propelleraxel.    
  Ihålig axel    
  Vridning rep    
 

 

   
 

Böjning introduktion. Räknat på en trampolin med olika tvärsnitt. Se utdeladat material, finns även på Vklass

Arbetat med stencilen på blad 2. Fyllt i värden i tabellen

 

Böjning enligt förenklad lösningsmetod (Tvärkraft och Momentdiagram)
Se beräkning för punktlast och för Utbredd last.

Se även här: Arbetat med "idiotmetoden" för att härleda elementarfall för punktlast och utbredd last (se här! )

  Prov i Vridning (OBS! sal 2151)
. Se utdelade stenciler för Betyg E, se också Vklass
  uppgift 29:1. Lösning finns HÄR!    
  Fortsatt arbete Böjning enligt grafisk metod. Räkna 29:II.
 

Sportlov: Räkna Böjningsuppgifterna 30 och 31

 

Nu skall vi påbörjat ett nytt arbetsexempel. Denna gång så skall du konstruera ett skärmtak. Nedan så finns en länk med anvisningar.

Principen är att du själv väljer storlek på ditt skärmtak, men att du måste ligga i intervallet 10-20 kvm på takytan.

Vi tar inga hänsyn till bygglov. Visa kommuner tillåter skärmtak upp till ca 15 kvm utan att söka bygglov.

Anvisningar finns HÄR!

Vi kommer att arbeta med denna uppgift större delen av mars.

Fre 6/3 skall vi prata virkesdimensioner och beräkning av spänning. Det är viktigt att du vet hur man väljer lämplig dimension. Vi kommer att använda formelsamlingen som finns på Vklass.

Det är också viktigt att du vet hur ett hus är uppbyggt. Det gäller att hitta fästpunkter för ditt skärmtak.

*Nu så måste du börja planera för vilken typ av skärmtak som du skall konstruera. Du behöver veta hur ditt hus ser ut. Rita gärna utsidan på ett hus, använd sedan detta hus. Bäst är om du använder 3D CAD.

1) Bärlinan som du sätter fast på väggens överdel skall vara en standardregel, dvs 45x ???. Lite beroende på hur du sätter fast dina takbalkar. Kan ligga mot överkanten (via en balksko) eller sättas fast direkt i bärlinan (även då med balksko)
Det är normalt inga problem att få bärlinan att hålla. Problemet är att sätta fast den korrekt i befintlig vägg. Du måste i din rapport visa hur du gör.

 

 

2) Vi har arbetat med husväggens bärlina. Idag skall vi titta på skärmtakets stolpar som senare skall bära takbalkarna via sin bärlina. Lite bilder finns HÄR! Det finns flera sätt att lösa denna konstruktion. Vi kommer att titta på lite olika lösningar.

3) Belastning: Hur fördelas lasten på skärmtaket. Vad finns ovanpå takbalkarna? Vilken princip skall gälla när du placerar ut takbalkarna. Skall du använda c-c60 eller kanske c-c120? Kan det kanske sakna betydelse. Hur räknar vi fram reglarnas storlek och hur dimensioneras stolparna. Hur många stolpar ska vi ha?

 

4) Sammanställning av allt. Ritningar

ingen lektion fredagen den 20/3

   
  Inlämning av Rapport Skärmtak senast måndag 30/3 kl 23:55

Fredagen den 3/4 är LÅNGFREDAGEN
  Påsklov
  Arbete med olika energiformer, olika enheter för energi och effekt. Sambanden mellan elenergi och bränsle (bensin) energi.
  Tisdag: Avslutning av arbetet med energi och effekt.
Fredag: påbörjas arbete Tillverkning / Produktion #1
  Tisdag: Tillverkning / Produktion (fredagen ingen lektion, 1:a Maj) #2
Fredag: 1:MAJ
  Tisdag: Fortsatt arbete med Tillverkning / Produktion #3
Fredag: #4
  Tisdag: Prövning i Konstruktion (alla kurser har prövning denna dag)
Fredag: LOV
  Tisdag: #5 Redovisningar
Fredag: #6 Redovisningar
  26 maj Trafiksäkerhetsdag
Reservtid
  Reservtid

5 juni Studenten

utspring Åk3

   
 
   
   

 

 

 

Arkivmaterial. kanske kan vara till nytta ibland!?

Mån 30/8

Kursintroduktion, kurskriterier.
Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Bl.a. s=v*t och arean på en cirkel A=pi*d^2/4
Tor 18/11

Räkna uppgift 21a
Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 24a. Prata om svetsning och nitning. Visa att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.

Läxa till 22/11: uppgiften 24a,

Tor 2/9
Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning.
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Ingen läxa denna gång
Mån 22/11
Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Extra om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Mån 6/9
Avsluta ljusstaken Speciellt skymda konturer och symmetrilinje Påbörja vyerna 1-4.
LÄXA: till torsdag 9/9
Vyerna 1-3 Ritade med linjal.
Tor 25/11

Lödförband och svetsförband

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet. Du kommer efter jul att testas på följande exempel.
Läxa: till måndag 29/11 uppgift 31a

Tor 9/9

Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Visat vy 3 med skymda linjer och centrum/symmetrilinje. Jobbat med vyerna 5, 9 och 10.
Dessa utgör läxa till måndag 13/9

Mån 29/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder, samt triangelformad.
Ingen läxa
Mån 13/9 Avsluta vyerna 1-20, Rita vy17 i 3D.
Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 16/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Tor 2/12

Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.

Tor 16/9 Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5".
Ingen läxa.
. Facit Vyerna 11-20.
Mån 6/12 Avslutande arbete med stansning
Mån 20/9

PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Förslag: Arbeta med CAD, lös uppgifterna vy1-10.
Fredrikadagen (em)

Tor 9/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här
Tor 23/9

Fortsatt arbete med snittet "6", ingen läxa!

Mån 13/12  
Mån 27/9
"Snitt 9".

Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 30/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tor 16/12 Rep
Tor 30/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Mån 20/12 Reservtid
Mån 4/10 Kedje- och Baslinjemåttsättning. 5-7
Alla övningar finns här med facit
Tor 23/12 LOV
Tor 7/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 14/10, rita klart hela ritningen. Mån 10/1 Studiedag
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Tor 13/1  
Tor 14/10


Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.

Ingen läxa!

Mån 17/1  
Mån 18/10 Jobba med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !

Fortsatt arbete med kraft och spänning.
Tor 20/1  
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Läxa till x/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Mån  
Tor 21/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa: till 25/10 uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c
Mån 25/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c och 4b. OBS! att man kan räkna spänningen både med en dragande och tryckande kraft. Påbörjat lösning av uppgift 7b. Här började vi med att härleda tvärsnittsarean. Se denna bild
Ingen Läxa
Tor  
Tor 28/10 Lösa uppgift 7b. Extra hjälp finns här
Ingen Läxa
Mån  
Mån 1/11 Studiedag Tor
Tor 4/11 LOV Mån  
Mån 8/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Prata om säkerhetsfaktorer, samt
Tor  
Tor 11/11 Säkerhefaktor tsräkna uppgift 5a.. Övningsräkning 6a-11a
Läxa till 15/11 5a, 7a och 10a

Mån
Mån 15/11 Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 20a.
Läxa till 18/11 Uppgift 20a
   
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter