Vad är MPa ?

 

Enligt vårt standardiseringssystem, SI-systemet, skall exempelvis Storheten tryck anges med enheten N/m2, dvs kraften Newton per kvadratmeter. Om vi tittar i en tabell kan vi också notera att man också kan använda Pa (Pascal) och att 1 N/m2 = 1 Pa

 

I Hållfasthetsläran arbetar vi ofta med hur mycket kraft som kan belasta 1 mm2, dvs. enheten blir här N/mm2 vilket skulle kunna tolkas som kraft per yta och således tryck. I Hållfasthetsläran har dock detta en annan betydelse och kallas för spänning.

 

Enligt SI-systemet skall man inte använda enheter som exempelvis innehåller mm eller mm2. För att ordna detta kan vi göra följande omvandling:

 

1 N/m2 = 1 N/1 000 000 mm2 = 1/106  N/mm2 eftersom 1 m2 = 1 000 000 mm2 . ( 1 N fördelas först på en kvadratmeter eller om man vill uttryckt i kvadratmillimeter, 1N fördelad på 1 miljon kvadratmillimeter, där varje kvadratmillimeter måste ta 1/106  N)

 

Alltså kan vi skriva följande: 1 N/mm2 = 1 MN/m2 = 1 MPa

OBS! att 1 000 000 = prefixet Mega = M

 

1 N/mm2 = 1 MPa