Heurika
Konstruktion A för Te10c vt 2011

Uppdaterad
2011-05-11

Kurskriterier enl Skolverket
Gr2: Måndagar kl. 12:25-13:25
Gr1: Tisdagar kl. 10:50-11:50
Helklass: Onsdagar kl. 13:00-14:00
               Datum Planerat / Genomfört för Gr 2 Datum Planerat / Genomfört för Gr 1  
Mån 24/1 Kursintroduktion, kurskriterier.
Ingenjörsmässigt tänkande.
Formler för cirkelns area och omkrets. Öva på att lösa ut diametern när man vet en cirkels tvärsnittsarea.
Läxa till 1/2: kunna lösa ut d ur formeln för en cirkels tvärsnittsarea. 
Arbetat med begreppen massa och tyngd. Visat hur värdet på tyngdacceleration, g, kan användas.Se lärobok!
Räkna ut vilken diameter en ståltråd skall ha för att hänga upp en lastbil med massan 10 000 kg.
Tis 25/1 Kursintroduktion, kurskriterier.
Ingenjörsmässigt tänkande.
Formler för cirkelns area och omkrets. Öva på att lösa ut diametern när man vet en cirkels tvärsnittsarea.  Arbetat med begreppen massa och tyngd. Visat hur värdet på tyngdacceleration, g, kan användas. Se lärobok!
Räkna ut vilken diameter en ståltråd skall ha för att hänga upp en lastbil med massan 10 000 kg.
Mån 31/1
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Dragprovning. (se några sidor in i läroboken) kunna principen för dragprovning. Veta vad som menas med Sträck- och Brottgräns. Samt kunna räkna uppgifterna från lektionen. Se lektion 1
Bild på en dragprovningsmaskin

Läxa till 7/2 räkneuppgifterna som finns här 1a och 2a. Du skall också kunna vad som menas med sträck- och brottgräns, hur dessa betecknas och vilken enhet.
Tis 1/2
Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Dragprovning. (se några sidor in i läroboken) kunna principen för dragprovning. Veta vad som menas med Sträck- och Brottgräns. Samt kunna räkna uppgifterna från lektionen. Se lektion 1
Bild på en dragprovningsmaskin

Läxa till 8/2 räkneuppgifterna som finns här 1a och 2a. Du skall också kunna vad som menas med sträck- och brottgräns, hur dessa betecknas och vilken enhet.
Ons 2/2 Ingen extra lektion denna vecka

Mån 7/2

Prata om säkerhetsfaktor, vanlig ingenjörssäkerhet 2 ggr, hissar och kranar 8 ggr jmf med sträckgränsen. Trä har värden för tillåten spänning. Ligger i intervallet 0,2-5 N/mm2. Se lektion 2! .
Extra tydlig lösning till 5a
Läxa till 14/2 uppg 7a, 8a,
Tis 8/2 Prata om säkerhetsfaktor, vanlig ingenjörssäkerhet 2 ggr, hissar och kranar 8 ggr jmf med sträckgränsen. Trä har värden för tillåten spänning. Ligger i intervallet 0,2-5 N/mm2. Se lektion 2! .
Extra tydlig lösning till 5a
Läxa till 152 uppg. 7a, 8a,
Ons 9/2 Lektion för vissa. Se personligt meddelande på ITS_Learning om det gäller dig !
Mån 14/2
Arbete med säkerhetsfaktor. Uppgifterna 6a, 9a, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b. Räknat uppgift 12b och 9a.
Läxa till 21 feb samtliga uppgifter
. OBS dock att flera av uppgifterna är VG-nivå. Du väljer själv om du pluggar mot G eller VG
Se lektion 3

Se läroboken
Tis 15/2 Arbete med säkerhetsfaktor. Uppgifterna 6a, 9a, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b.
Räknat uppgift 12b och 9a.

Läxa till 22 feb samtliga uppgifter
. OBS dock att flera av uppgifterna är VG-nivå. Du väljer själv om du pluggar mot G eller VG

Se lektion 3

Se läroboken
Ons 16/2 Ingen extra lektion på onsdag 16/2 (PL konferens)
Mån 21/2 Skjuvning. Limning. Räkna uppgift 20a. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning Se lektionsmaterial lektion 4
Ingen läxa till nästa gång (Sportlov)
Tis 22/2 Skjuvning. Limning. Räkna uppgift 20a. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning Se lektionsmaterial lektion 4
Ingen läxa till nästa gång (Sportlov)
Ons 23/2 Extra lektion för vissa- Se ITS-Learning meddelande. Här finns materialet
Mån v9 Sportlov (28 feb--) Tis v9 Sportlov (28 feb--)
Mån 7/3 Studiedag inga lektioner
Tis 8/3 Reservtid
Ons 9/3

Ingen extra lektion på onsdag 9/3 (PL konferens)

Mån 14/3 Skjuvning: Jämförelsespänning och Nitförband. Se lektion 5 !
Börjat med Jämförelsespänning, räknat uppgifterna 27a och 24a som också är läxa. Se länken
Tis 15/3 Skjuvning: Jämförelsespänning och Nitförband. Se lektion 5 !
Börjat med Jämförelsespänning, räknat uppgifterna 27a och 24a som också är läxa. Se länken
Ons 16/3 Extra lektion: Skriftligt test. Här finns materialet
Mån 21/3 Vi skall nu försöka att tillämpa våra kunskaper. Du skall göra en komplett ingenjörsanalys av bifogat miniprojekt.

Tis 22/3

Vi skall nu försöka att tillämpa våra kunskaper. Du skall göra en komplett ingenjörsanalys av bifogat miniprojekt.
Ons 23/3  
Mån 28/3 Skjuvning: Stansning enligt lektion 6. Ingen Läxa till måndagen den 4/4 Tis 29/4 Skjuvning: Stansning enligt lektion 6. Ingen läxa
Ons 30/3 Extra test för alla som missade Kunskapstestet "Nitning" (21/3 o 22/3)
Mån 4/4 Skjuvning: Stansning enligt lektion 6. Fortsättning och avslutning. Läxa till 11/4 Uppgift 37a Tis 5/4 Skjuvning: Stansning enligt lektion 6. Fortsättning och avslutning. Läxa till 12/4, Uppgift 37a
Ons 6/4 Ingen extra lektion. Hela klassen i MiniAulan kl 13:15-14:00 för information om Ungdomsfullmäktige
Mån 11/4 Böjning. OBS! läxa till idag lektion 6 enligt ovan.
Lektion 7
Tis 12/4 Böjning. OBS! läxa till idag lektion 6 enligt ovan.
Lektion 7
Ons 13/4  
Mån v16 Påsklov (18/4-- Tis 19/4 Påsklov (18/4--
Mån 25/4 Annandag Påsk Tis 26/4 Reservtid
Ons 27/4 ej
Mån 2/5 Dimensionering av en carport nr 1 Se lösning ! Tis 3/5 Dimensionering av en carport nr1 Se lösning !
Ons 4/5 Extra test Stansning enligt lektion 6, gäller alla som missade kunskapstesten
Mån 9/5 Dimensionering av en carport nr 2 Tis 10/5 Dimensionering av en carport nr 2
Ons 11/5 ej
Mån 16/5 Dimensionering av en carport nr 3 Tis 17/5 Dimensionering av en carport nr 3
Ons 18/5 Rep av gamla synder inför PROVET
Mån 23/5 Avslutning av Carport Tis 24/5 Avslutning av Carport
Ons 25/5 Extra kompletterande PROV 13:00-14:30
Mån 30/5 Idrottsdag förmiddagen (troligen ingen lektion) Tis 31/5 Reservtid
Ons 1/6 Reservtid
Mån 6/6 Nationaldagen, inga lektioner Tis 7/6 Reservtid
Ons 8/6 Reservtid
Mån 13/6 Reservtid Tis 14/6 Avslutning, inga lektioner
 

Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck (som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

OBS! Flera har frågat: vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)