Heurikas hemsida

Konstruktion A för Te10b hösten och våren 2010/11
uppdaterad 2011-05-17

Kurskriterier enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Vt: Tisdagar kl 08:50-09:55 och Torsdagar kl 12:50-13:55
, Extra studietid: Tisdagar kl 08:00-08:45

vt 2011 Planering och genomfört. (ht 2010 finns här!)
Tis 11/1 Rep och sammanfattning av hela kursen
För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet efter jul.. Du skall testas på följande exempel. Vi kommer att återkomma till detta senare.
Tor 31/3 Sommarstugan alla anvisningar
Ons 12/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Tis 5/4 Sommarstugan alla anvisningar
Tis 18/1 Fortsättning från föregående lektion

Tor 7/4

Sommarstugan alla anvisningar
Ons 19/1 18/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln?
Ingen läxa!
Tis 12/4 Sommarstugan alla anvisningar
Tis 25/1 Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!
Ingen läxa.

Tor 14/4

Sommarstugan alla anvisningar

Plintgrund, vindpapp och plastfolie

Tor 27/1 Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns här!
Vi håller på att räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan idag är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Själva problemet finns här! Lösning finns här !
Läxa till Tor 3 feb, hela uppgiften
Tis 19/4 Påsklov
Tis 1/2 OBS! Vi börjar kl 08:50
Knäckning
Vi skall idag räkna på en pelare som fungerar som stötta för en bro. Uppgiften och beräkning finns här!

Tor 21/4

Påsklov
Tor 3/2 Kunskapstest U-balken från 27/1 Tis 26/4

Sommarstugan alla anvisningar

Arbetat med isolering och taket

Tis 8/2 Knäckning avslutning

Tor 28/4

Sommarstugan alla anvisningar
Golv, Väggar, Innertak, Vind och Fuktspärr
Tor 10/2 Rep Ritteknik Tis 3/5 Sommarstugan
Tis 15/2 Prov Ritteknik

Tor 5/5

Sommarstugan
Tor 17/2 Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport" Lite tydligare visat som PowerPoint
Tis 10/5 Sommarstugan
Tis 22/2 Teknisk rapport:
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport" Lite tydligare visat som PowerPoint
Uppgift
:
Skriv en
Teknisk rapport med hjälp av knäckningsuppgiften från tidigare lektion, denna finns här!

Tor 12/5

Sommarstugan
Tor 24/2 Teknisk rapport:
Fortsättning och avslutning.
Tis 17/5 Nu kör vi CAD även på Konstruktionen
Tis 1/3 Sportlov

Tor 19/5

CAD
Tor 3/3 Sportlov Tis 24/5 Ev Ma-prov?
Tis 8/3 Arbete med Sommarstugan: se här !

Tor 26/5

CAD
Tor 10/3

Sommarstugan alla anvisningar

Tis 31/5 Komplettering av gamla synder, extra prov
Tis 15/3 Sommarstugan alla anvisningar

Tor 2/6

Kristihimmelfärdsdagen
Tor 17/3 Sommarstugan alla anvisningar Tis 7/6 CAD
Tis 22/3 Sommarstugan alla anvisningar

Tor 9/6

Reservtid
Tor 24/3 Elevrådets temadag Tis 14/6 Avslutning År 1 o 2
Tis 29/3

Sommarstugan alla anvisningar

Tor  

 

Planering och genomfört. (ht 2010)
Tis 31/8
Kursintroduktion, kurskriterier. Allt via ITSLEARNING:COM Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen.
Ons 17/11

Nitförband enligt läroboken. Räknat uppgifterna 24a och 25a. Pratat om svetsning och nitning. Visat att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.
Läxa till 23/11: uppgifterna 24a OCH 25a,

A
Introduktion Ritteknik: textning, vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Tre vyer, FRAM, Vänster SIDA och OVAN.
Tis 23/11 Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
Om tid finns: Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 300 kg.
Tis 7/9
Avsluta ljusstaken.
Påbörja Vy 1-10
Speciellt skymda konturer och symmetrilinje på vy3. Ritat vy 1, först via tre fyrkanter med totalmåtten och sedan färdigställt vyerna.
Läxa till onsdag 10/9 vyerna 1-3
. På rutat papper, med linjal.
Ons 24/11

Lödförband och svetsförband
Pratat om "a-mått" och räknat uppgift 31a

För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet efter jul.. Du skall testas på följande exempel. Vi kommer att återkomma till detta senare.
Läxa till 30/11 uppgift 31a

Ons 8/9

Fortsatt arbete med vyerna 4-10. Ritat på vyerna 5, 9 och 10, som också är
Läxa till tis 14/9 5, 9 och 10

Tis 30/11 Kunskapstest, svetsförband.
Räkna omslutande area av en cylinderformad kropp, en kropp som är en halv cylinder, samt en med triangelformad basyta.
Ingen läxa
Tis 14/9 vyerna 11-20, Facit Vyerna 1-10.
Läxa till 15/9: Rita vy 20 som en 3D-skiss och gör färdigt vy20
Ons 1/12

Stansning: Räkna 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
Läxa till 8/12 6d

Ons 15/9 Lektionen slutar kl 10:10, vi skall gå till biblioteket och rösta.
Påbörja snitt. Löst uppgifterna a) och b)
Facit Vyerna 11-20. Ingen läxa!
Tis 7/12 PL jobbar med GY11, ingen lektion
Tis 21/9
Fortsatt arbete med uppgift "snitt 5". och "snitt 6"
Ons 8/12 Avslutande arbete med stansning
Ons 22/9
"Snitt 9".
Hur svårt är det att rita snitt ? Jo, Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ , snittet 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare.
FACIT för alla snittuppgifterna finns HÄR !

LÄXA till 28/9
Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 5, 9 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Samt snitten. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Tis 14/12 CAD-prov ½-klass enligt separat papper
Tis 28/9

Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning,

Ons 15/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E. Dagens övningar finns här !
Ons 29/9 Kedje- och Baslinjemåttsättning.
Alla övningar finns här med facit
Tis 21/12 Reservtid
Tis 5/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till 12/10, rita klart hela ritningen. Ons 22/12 Julavslutning
Ons 6/10 Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. Läxa xx: kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
Tis 11/1 Rep och sammanfattning av hela kursen
För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet efter jul.. Du skall testas på följande exempel. Vi kommer att återkomma till detta senare.
x
Tis 12/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

"Hållfasthetslära" Se lärobok!

Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.
Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Ons 12/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Ons 13/10 Jobbat med ovanstående bil. Nu använder vi formler och ett bestämt system. Denna lektion fungerar som introduktion till systematisk problemlösning.
Lösningen finns här !
Ingen läxa!
Tis 18/1 xx/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
Ingen läxa!
Tis 19/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen.
Fortsatt arbete med kraft och spänning. Vi börjar dock med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här! Läxa till xx: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Ons 19/1  
Ons 20/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Läxa till 26/10: räkna uppgifterna 1a, 2a, 3c och 4c.
Ons  
Tis 26/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 5c, och 4b 7b
Läxa till xx: alla uppgifter 1a t.o.m. 5c enligt denna länk
Tis  
Ons 27/10 Räkna 7b. Extra hjälp finns här
Ingen läxa
Ons  
Tis 2/11 LOV Tis  
Ons 3/11 LOV Ons  
Tis 9/11 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
.
Ingen läxa
Tis  
Ons 10/11 Övningsräkning: 5a och 9a
Läxa till 16/11 övningarna enligt 5a, 7a och 10a


Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning.
Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Ons  
Tis 16/11 Skjuvning: Limning, LÄXA uppgifterna 20a och 21a    
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter