Skolans hemsida

Konstruktion A för Te09b hösten och våren 2009/10
uppdaterad: 2010-05-19

Kurskriterier enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Tisdagar kl 13:10-14:25 och Torsdagar kl 09:45-11:00

ht 2010 Planering och genomfört >>>>> ht 2009 finns här ! <<<<<<
Ti 12/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en regel som ligger som en bro över ett dike. (OBS! att beräkningen avser en bräda med dimensionerna 22x145 och att vi räknade på en regel 45x145)
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard. För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Tor 1/4 Sommarstugan
Fre 15/1

I tisdags räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!
Även räknat på en carport
med 45x145 regel.
Ingen läxa.

Tis v14 Påsklov
Ti 19/1 Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!
Ingen läxa.
Tor v14 Påsklov
Fre 22/1

Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här! Lösningen till dagens lektion finns här!
Data för U-balkar finns här
!
(höstterminens sista dag)

Tis 13/4 Sommarstugan
Tor 28/1 Vi håller på att räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).
Frågan idag är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast.
Själva problemet finns här! Lösning finns här !
Tor 15/4 Sommarstugan
Fre 29/1 Knäckning
Vi skall idag räkna på en pelare som fungerar som stötta för en bro.
Uppgiften och beräkning finns här!
Tis 20/4 Sommarstugan
Tis 2/2 Arbetsexempel "Bron över Hjärntorget"
Introduktion och mätning av brons detaljer.

Vidare tagit fram vilken last som gäller per kvadratmeter.
(1000 kg/m2 eller 10 000 N/m2)

Lite bakgrundsmaterial, U-stång och Likflänsig vinkelstång.
Tor 22/4 Sommarstugan
Inlämning av "Bron över Hjärntorget"
Tor 4/2 Fortsatt arbete med bron. Jobba med att analysera vilka saker som går att hållfasthetsberäkna. Tis 27/4 Sommarstugan
Tis 9/2 Spänningen i U240-balken p.g.a. lasten och egenvikten, samt nedböjningen mitt under balken.
Rep Ritteknik
Tor 29/4 Sommarstugan, sista gången framför datorn
Tor 11/2 Prov Ritteknik Tis 4/5

Sommarstugan, övriga delar, lektionen i klassrummet.
Isolering och risken för kondens. Hur fixar man detta problem?

Tis 16/2 Arbetsexempel "Bron över Hjärntorget"
Idag skall vi räkna på brädgolvet. Som ni vet består golvet av en liggande limträbalk som är kapad i ca 2 meters längder. Gör en beräkning av golvets hållfasthet!
Ledning se gamla synder på denna länk.
Vidare hjälp finns här!
Tor 6/5 Sommarstugan, delar.
Plintar med regelram. Se Virkesdimensioner och pris
Isolering, botten och golv, väggar: Se Isolering.
Väggreglar. Begreppet "cc60" är grunden för att göra rätt..
Exempel på ritning för bygglov
Tor 18/2 Prov i Sv (08:10-11:15) Tis 11/5 Idrottsdag
Tis 23/2 "Bron över Hjärntorget" Idag koncentrerar vi oss på svetsningen av vinkelprofilen. För att lösa detta problem så måste vi räkna svetslängd, dvs direkt på bron försöka att uppskatta hur man har svetsat.
Titta på denna länk och försök att lösa problemet!
Tor 13/5 LOV (Kristi himmelfärdsdag)
Tor 25/2 "Bron över Hjärntorget",
knäckning av pelarna.
Tis 18/5 Sommarstugan, övriga delar, gipsskivor och plyfa på alla innerväggar. Spånskivor på golvet och eventuellt annat golv. Innertak.
Tis v9 Sportlov Tor 20/5 Sommarstugan, övriga delar, Fönster och dörrar. Dörr och fönsterfoder, golv och taklister.
Tor v9 Sportlov Tis 25/5 Rep av gamla synder. Endast berörda elever. Övriga lediga.
Tis 9/3 "Bron över Hjärntorget"
Egenvikt och Nedböjning
Tor 27/5 Prövning av gamla synder, Ritteknik , Drag och Tryck Se också denna länk, Skjuvning
Tor 11/3 "Bron över Hjärntorget" Rapportskrivning
Betygsanvisningar
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport" Lite tydligare visat som PowerPoint
Inlämning av Teknisk rapport "Bron över Hjärntorget" skall ske senast torsdagen den 22/4 <<<<OBS! ÄNDRAD TID>>>>
Tis 1/6 Avslutning sommarstugan, yttertak
Tis 16/3 Arbete med rapporten Tor 3/6 Utvärdering
Tor 18/3 Sommarstugan Tis 8/6 Reservtid
Tis 23/3 Sommarstugan planlösning Ons 9/6 Avslutning år 1 o 2
Tor 25/3 Sommarstugan Tor 10/6  
Tis 30/3 Sommarstugan    

ht 2009 Planering och genomfört

Fre 28/8

Kursintroduktion, kurskriterier. Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen. Men först börjar vi med "Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning. Ingen läxa
Ti 17/11 Skjuvning introduktion. Vad är skjuvning? Räknat limningsuppgift 20a och pratat om 21a , se läroboken
Läxa till fredag 20/11 uppgifterna 20a-21a.
Ti 1/9
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Läxa till 4 sept vyerna 1-3
Fre 20/11 Skjuvning: Nitförband
För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet onsdagen den 16 dec kl 13:45. Du skall testas på följande exempel.
Fre 4/9

Genomgång och kommentarer av läxan (vy 1-3). Speciellt skymda konturer och symmetrilinje på vy3. Ritat vy 5, först via tre fyrkanter med totalmåtten och sedan färdigställt vyerna.
Visat R20 på vy10. Läxa till 8/9 vyerna 8 och 10.

Ti 24/11 Skjuvning: Nitförband. Vi räknar hela lektionen 25a, 24a och 12d.. Exempel 24a, 25a och 49b är läxa till fredag 27/11.
Ti 8/9
Arbete med vyerna 11-20. Rita vy17 i 3D. Vyerna 11-14 har G-nivå, 15-16 VG och 17-20 ligger utanför betygssystemet. Läxa till fre 11/9: vyerna 11-14. Fre 27/11 Skjuvning: Kunskapstest Nitförband. Arbetat med klassrummets klädhängare klädhängare och ett köksskåp.
Ingen läxa!
Fre 11/9 Studieteknik, sammanställning av sista veckorna.
Arbeta med "Snitt" a) och b), samt snitt 5. Ingen läxa !
Ti 1/12 Svetsförband: Pratat om stumsvets och kälsvets. Jobbat med Pyth.sats. Visat hur man räknar fram a-måttet och betydelsen av a-mått i samband med kälsvetsning. Avslutat med att räkna uppgift 31a. Ingen läxa.
Ti 15/9
Fortsatt arbete på snitten 5 och 9
Läxa tis 22/9: Allt gammalt, dvs vyerna 1-3 och 8 och 10, 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Fre 4/12 Avslutning "Svetsning" Vi börjar också med matematiken kring att stansa hål.
Ingen läxa.
Fre 18/9 Idrottsdag em. samling Rudan 11:45.
(Lektioner fm slutar 10:45)
Film från Fredrikadagen
Ti 8/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E.
Ti 22/9
Måttsättning, enl utdelat material. Måttregler och övningarna "Mått 1-2" Facit snitt och måttsättning.
Fre 11/12 Ingen lektion, lediga fr.o.m. kl 13:00
Fre 25/9

OBS! Ändring: Åk3 har mellan kl 13:00-14:00 Introduktion till Projektarbetet. PL måste vara med. Dagens lektion inställd, sorry!

Ti 15/12 Verklig tillverkning <<Stansning>>
Extra kunskapstest i morgon kl 13:45
Ti 29/9

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning, Kedje- och Baslinjemåttsättning. Ingen läxa
Alla övningar finns här med facit

Fre 18/12 Film, Öresundsbron
Fre 2/10 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till fredag 9/10, rita klart hela ritningen. Ti 22/12 Avslutning, inga lektioner
Ti 6/10 Hel idrottsdag, inga lektioner Fre 25/12 LOV
Fre 9/10 Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Formler för cirkelns area . Se separat papper. Övat på att lösa ut diametern när man vet en cirkels tvärsnittsarea. Läxa till tisdagen den 13/10: kunna lösa ut d ur formeln för en cirkels tvärsnittsarea.
Ti 29/12 LOV
Ti 13/10 Arbetat med att från känd Area, A beräkna en cirkels diameter, d. Se separat papper. Vi arbetade med A= 200, 400 och 800 mm^2, vilket gav d= 15,96, 22,57 och 31,92 mm. Diskuterat att det är en faktor roten ur 2 som skiljer. Avslutat med: Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Fre 1/1 LOV
Fre 16/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visa att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen. Ingen läxa
Ti 5/1 LOV
Tor 22/10
OBS! Lektionen 20/10 flyttad till torsdag 22/10 (till sal 1027) p.g.a. studiebesök i Naturkunskap.

Fortsatt arbete med kraft och spänning. Vi börjar dock med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här!
Läxa till fre 23/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Fre 8/1 Studiedag, inga lektioner
Fre 23/10 Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning. Ti 12/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en regel som ligger som en bro över ett dike. (OBS! att beräkningen avser en bräda med dimensionerna 22x145 och att vi räknade på en regel 45x145)
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard. För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Ti 27/10 Studiedag, inga lektioner (v44) Fre 15/1

I tisdags räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!
Även räknat på en carport
med 45x145 regel.
Ingen läxa.

Fre 30/10 LOV Ti 19/1 Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!
Ingen läxa.
Ti 3/11 Övningsräkning enligt uppgifterna 1a--. Påbörjat säkerhetsfaktor. Läxa till 6/11 Räkneuppgifterna 1a-5c Fre 22/1 Böjning (höstterminens sista dag)
Fre 6/11 Kunskapstest. Fortsatt arbete med säkerhetsfaktor. Räknat uppgifterna 5a och 8a. Läxa till tisdag 13/11 uppgifterna 5a-11a dock ej 6a Ti  
Ti 10/11 Rep av Drag/Tryck. Alla räkneexempel: Vi räknar exempel: 1b, 2b, 3b och 4b samt följande exempel med säkerhetsfaktor: 10a, 11a och 12b. Samtliga lösningar finns här samlade i ordningsföljd.
Genomräknade exempel utgör läxa till fredag den 13/11. Du kommer att få ett kunskapstest där 5 av uppgifterna exakt ingår med siffror och text.
Fre  
Fre 13/11 Kunskapstest    
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)

Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter