Te09b läxa till fredagen den 13/11

Lösningar till Drag/Tryck
(Glöm inte att rita en riktig figur till varje uppgift, saknas på flera av nedanstående lösningar)

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/1b.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/2b.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/3b.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/4b.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/10a.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/11a.jpg

http://pl.fredrika.se/Konstruktion_Filer/Uppgifter/var_och_en/12b.jpg