Extra övningar för prövning i Konstruktion A

Nedanstående exempel utgör underlag för extra prövning i Konstruktion A.

Du kommer att få en extra prövning på exakt nedanstående exempel. Av dessa 12 exempel kommer 5 stycken att väljas ut.

 

 

1a

En rund stång har diametern 12 mm. Stången kommer att utsättas för dragningskraften 18 000 N. Beräkna spänningen.

------------------------------------------------------------------------------

2a

 

 

En stång med fyrkantigt tvärsnitt (15x20 mm) skall belastas med kraften 40 000 N. Beräkna spänningen

------------------------------------------------------------------------------

1b

 

En stång har tvärsnittsmåtten 10x20 mm. Hur stor blir dragspänningen om stången påverkas av kraften 520 N

------------------------------------------------------------------------------

2b

 

En kvadratisk stång med sidan 5 mm har sin maxspänning på 12 MPa. Vilken är den största dragkraften som kan användas?

------------------------------------------------------------------------------

3b

 

En ståltråd med d=2 mm påverkas av lasten 2 kN. Vilken spänning uppstår då?

------------------------------------------------------------------------------

4b

 

Vilken diameter behövs på en ståltråd som belastas med 1 kN och där spänningen inte får överskrida 8 MPa.

 

 

 

 

  

 

 

 

5a

En stålstång utsätts för dragkraften 45 000 N. Materialet i stången har sträckgränsen 320 N/mm2. Säkerhetsfaktorn skall vara 1,8 ggr. Beräkna stångens diameter.

7a

 

En rund stång av stål har sträckgränsen 280 N/mm2. Stångens diameter är 25 mm. Beräkna den största dragkraft som stången kan utsättas för, om säkerhetsfaktorn inte får vara lägre än 1,5 ggr

------------------------------------------------------------------------------

 

 

8a

Hur stor kraft kan en koppartråd som har diametern 5 mm och sträckgränsen 140 N/mm2 utsättas för om man samtidigt vill ha säkerhetsfaktorn = 1,8.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

10a

En aluminiumtråd med diametern 4 mm skall belastas med dragkraften 1000 N . Säkerhetsfaktorn önskas bli minst 2,2 ggr. Vilken sträckgräns måste materialet ha?

------------------------------------------------------------------------------

 

 

11a

En 20 mm kvadratisk stång belastas med en dragkraft på 62 000 N. Sträckgränsen är 420 MPa. Beräkna säkerhetsfaktorn ns i stången.

------------------------------------------------------------------------------

12b

Vad betyder MPa ?

 

 

 

Sträckgränsen för en stålsort är 280 N/mm2. Man ska hänga 2,2 ton i en rund stång. Vilken diameter ska man välja om säkerhetsfaktorn ska vara 7?