Heurikas hemsida

Konstruktion A för Te09a hösten och våren 2009/10
uppdaterad 2010-05-19

Kurskriterier enligt Skolverket samt principskiss av kursupplägget

Ht: Tisdagar kl 14:15-15:30 och Fredagar kl 10:00-11:15

vt 2010 Planering och genomfört >>>>>>>(ht 2009 se denna lšnk)<<<<<<<
Fre 15/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Fre 30/4 Sommarstugan, sista gången framför datorn
Ti 26/1 Fredagen den 15/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
Ingen läxa!
Fre 29/1 Vi tar den största träregeln enligt standard dvs 45x220 och på högkant låter den fritt spänna 7 meter, vilken punktlast kan vi då sätta på regelns mittpunkt. Om vi sedan tänker oss att samma regel belastas med utbredd last, vilken last kan vi då placera på regeln. OBS! att 7m regel inte kan köpas då denna längd inte är normal. Uträkning se här !
Om du vill titta på ett annat liknade exempel så finns en gammal skannad bild här!
Ingen läxa.
Ti 4/5

Sommarstugan, övriga delar, lektionen i klassrummet
Pratat om Isolering och risken med att kondenseringspunkt ligger i väggen och att vatten blir kvar i väggen.

Ti 2/2 Nu skall vi bygga en bro av stål. Själva uppgiften finns här!
Data för U-balkar finns här!
Vi håller på att räkna på en U400-profil som skall spänna 20 meter. (Tänk en bro som har 20 meter fri spännvidd).

Frågan idag är att räkna ut hur mycket profilen (balken, bron) tål av last och hur mycket den böjer ned på mitten, rakt under en maximal punktlast eller utbreddlast. Även egenvikt.
Själva problemet finns här! Lösning finns här ! 
Fre 7/5 Sommarstugan, delar.
Plintar med regelram. Se Virkesdimensioner och pris
Isolering, botten och golv, väggar: Se Isolering.
Väggreglar. Begreppet "cc60" är grunden för att göra rätt..
Exempel på ritning för bygglov
Fre 5/2 Knäckning
Vi skall idag räkna på en pelare som fungerar som stötta för en bro.
Uppgiften och beräkning finns här!
Ti 11/5 Idrottsdag NVTE09
Ti 9/2 Arbetsexempel "Bron över Hjärntorget"
Introduktion och mätning av brons detaljer.

Vidare tagit fram vilken last som gäller per kvadratmeter.
(1000 kg/m2 eller 10 000 N/m2)

Lite bakgrundsmaterial, U-stång och Likflänsig vinkelstång.
Fre 14/5 LOV
Fre 12/2 Fortsatt arbete med bron. Jobba med att analysera vilka saker som går att hållfasthetsberäkna.
Ti 18/5 NVTE09 NP MaB
Ti 16/2 Spänningen i U240-balken p.g.a. lasten och egenvikten. För dig som vill ha högre betyg kan också nedböjningen mitt under balken redovisas.
Rep Ritteknik
Fre 21/5 Sommarstugan, golv, innerväggar, tak, plats datorsalen
Fre 19/2 Prov Ritteknik Ti 25/5 Rep gamla synder. Endast berörda elever, övriga lediga
Ti 23/2 Arbetsexempel "Bron över Hjärntorget"
Idag skall vi räkna på brädgolvet. Som ni vet består golvet av en liggande limträbalk som är kapad i ca 2 meters längder. Gör en beräkning av golvets hållfasthet!
Ledning se gamla synder på denna länk.
Vidare hjälp finns här!
Fre 28/5 Prövning av gamla synder, Ritteknik , Drag och Tryck Se också denna länk, Skjuvning
Fre 26/2 "Bron över Hjärntorget" Idag koncentrerar vi oss på svetsningen av vinkelprofilen. För att lösa detta problem så måste vi räkna svetslängd, dvs direkt på bron försöka att uppskatta hur man har svetsat.
Titta på denna länk och försök att lösa problemet!
Ti 1/6 Sommarstugan avslutning, lister och foder, yttertak.
v9 Sportlov
Ti 9/3 "Bron över Hjärntorget",
knäckning av pelarna.
Fre 4/6 Utvärdering
Fre 12/3 "Bron över Hjärntorget"
Egenvikt och Nedböjning
Ti 8/6 Reservtid
Ti 16/3 "Bron över Hjärntorget" Rapportskrivning
Betygsanvisningar
Anvisningar ang. att skriva "Teknisk rapport" Lite tydligare visat som PowerPoint
Inlämning av Teknisk rapport "Bron över Hjärntorget" skall ske senast fredagen den 23/4 OBS!<<< ÄNDRAD TID>>>>
Ons 9/6 Avslutning för År 1 o 2
Fre 19/3 Arbete med rapporten Fre 11/6 Avslutning för År 3
Ti 23/3 Sommarstugan planlösning    
Fre 26/3 Sommarstugan    
Ti 30/3 Sommarstugan    
Fre 2/4 LOV (Långfredagen)    
v14 Påsklov
Ti 13/4 Sommarstugan    
Fre 16/4 Sommarstugan    
Ti 20/4 Sommarstugan    
Fre 23/4 Sommarstugan
Inlämning av "Bron över Hjärntorget"
   
Ti 27/4 Sommarstugan    

ht 2009 Planering och genomfört

Fre 28/8

Kursintroduktion, kurskriterier. Visat lite exempel på matematik som finns med i kursen. Men först börjar vi med "Grundkurs i ritteknik" enl utdelat stencilmaterial. Matematiken får vänta någon månad.
Textning. Ingen läxa denna gång
Fre 13/11

Nitförband enligt läroboken. Räknat uppgifterna 24a och 12d. Pratat om svetsning och nitning. Visat att 24a-problemet kan översättas till fastsättningen av klassrummets klädhängare.
Läxa till tisdag den 17/11: uppgifterna 24a-12d, dock ej uppgift 26a. Vidare skall du försöka att uppskatta hur mycket tallrikar och utrustning väger som finns i ett köksskåp. Kolla också hur många skruvar som finns i överkant av skåpet.

Må 31/8
Introduktion vyer och vyplacering. Jobbat med att rita en ljusstake. Lösning på uppgiften finns här! Påbörjat vyritning enligt stencilmaterialet. Läxa till 4 sept vyerna 1-3
Ti 17/11 Att lösa ett problem utan siffror. Vi började med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Vi jobbade vidare med ett liknade problem, men nitförband. Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använde formeln från ovanstående nitförband. Med tre skruvar som vardera hade d=5mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blev resultatet ca 300 kg.
Fre 4/9
Genomgång och kommentarer av läxan (vy 1-3). Speciellt skymda konturer och symmetrilinje på vy3. Ritat vy 5, först via tre fyrkanter med totalmåtten och sedan färdigställt vyerna.
Visat R20 på vy10. Läxa till 8/9 vyerna 8 och 10.
Fre 20/11 Lödförband och svetsförband
För dig som har missat tidigare kunskapstester kommer en ny möjlighet onsdagen den 16 dec kl 13:45. Du skall testas på följande exempel.
Må 7/9
Fortsatt arbete med vyerna 11-20. Rita vy17 i 3D. Ingen läxa Ti 24/11 Lödförband och svetsförband
Läxa till fredag den 27/11 uppgifterna 31a och 32a
Ti 8/9 Avsluta vyerna 1-20, Facit Vyerna 1-10. Påbörja snitt. Jobbat fram t.o.m. uppgift "snitt 5". Påbörjat "snitt 6" Fre 27/11

Kunskapstest, svetsförband. Arbetat med att beräkna volymen av en cylinder, prisma. Räknat omslutande area av en cylinderformad kropp och även en kropp som är en halv cylinder.
Ingen läxa

Fre 11/9 Fortsatt arbete med "Snitt 9". Snitten a) och b) skall alla klara, snitt 5 ligger på G+ och snitten 6 VG och 9 MVG dvs betydligt svårare. Visat alla vyerna med lösningar. Visat modellerna av snitten 6 och 9. Facit Vyerna 11-20. Ingen läxa. Ti 1/12 Stansning: Räknat 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
Ingen läxa!
Ti 15/9
Fortsatt arbete på snitten 5, 6 och 9
Läxa till Fre 18/9: Allt gammalt, dvs vyerna 1-3, 8 och 10 samt 11-16. OBS! att vyerna 17-20 är extra svåra, du får själv avgöra. Allt skall vara snyggt och prydligt ritat med linjal.
Fre 4/12 Avslutande arbete med stansning, ingen läxa
Fre 18/9
Måttsättning, enl utdelat material.
Regler för måttsättning enl: 1) Alla totalmått 2) Alla nödvändiga mått 3) Ett och samma mått bara på ett ställe 4) Inga onödiga mått. Facit snitt och måttsättning.
Idrottsdag em lektionen slutar kl. 10:45. Samling Rudan kl. 11:45
. Ingen läxa
Ti 8/12 Räta linjens ekvation. Via dragprovningsdiagrammet visat hur man plockar fram Elasticitetsmodulen, E.
Ti 21/9

Avslutning måttsättning: Övningarna "Mått 3-7" Gå igenom hålcentrum och diametermåttsättning, Kedje- och Baslinjemåttsättning. Ingen läxa
Alla övningar finns här med facit

Fre 11/12 Rep och sammanfattning av hela kursen
Extra kunskapstest onsdagen den 16/12 kl 13:45
Fre 25/9 Avslutande ritövning: Skissen som finns här, skall du rita på ett A3-mm papper. Problemet med denna övning är att pappret måste utnyttjas maximalt. Här kan du se hur du bör göra. Du skall använda alla dina nya kunskaper om vyplacering, snitt och måttsättning. Läxa: till tisdag 29/9, rita klart hela ritningen. Ti 15/12 NP MaA
Ti 29/9 Introduktion "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT) Övat enligt uppgift 1 och 4. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. Läxa till 2/10: kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
Fre 18/12 Film, Öresundsbron
Fre 2/10 "Hållfasthetslära" Se lärobok!
Arbetat med att från en känd tvärsnittsyta A, lösa ut vilken diameter som behövs.
Vilken diameter behövs för att med en ståltråd lyfta en bil ? Om bilen väger 1000 kg och om en ståltråd tål 20 kg per kvadrat-mm, så behövs ca 8 mm diameter.
Ti 22/12 Avslutning, inga lektioner
Ti 6/10 Hel idrottsdag, inga lektioner Fre 25/12 LOV
Fre 9/10 "Hållfasthetslära" Vi börjar med att jobba med Dragprovningsdiagram. Första övningen finns här och den andra här! Se lärobok! Dragprovning.
Definition av sträckgräns och brottgräns. Visat att sträckgränsen för enkelt stål är 220 N/mm^2, dvs om man har en ståltråd med tvärsnittet 1 mm^2 så ger 220N eller ca 22 kg en belastning upp till sträckgränsen. Ingen läxa
Ti 29/12 LOV
Ti 13/10 Fortsatt arbete med kraft och spänning. Vi börjar dock med att prata om massa, vikt och kraft. För vidare information se här! Läxa till fre 16/10: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm. Fre 1/1 LOV
Fre 16/10 Egenkoll av läxan, dvs: kunna skillnaden mellan massa/vikt och tyngd. Veta värdet på tyngdaccelerationen, g, Veta vad som menas med sträck- och brottgräns samt deras beteckningar Re resp Rm.
Introducerat formeln för drag/tryckspänning. Se denna länk . Räknat uppgift 1a enligt ett bestämt mönster och uppställning med figur, formler, mellanled och slutresultat med korrekt avrundning.
Ti 5/1 LOV
Ti 20/10 Övningsräkning "Spänningsformeln" Räknat övningarna 2a, 1c, 2c och 5c.
Läxa till fre 23/10: alla uppgifter 1a t.o.m. 5c enligt denna länk
Fre 8/1 Studiedag, inga lektioner
Fre 23/10 Säkerhetsfaktor Ingen läxa Pratat om säkerhetsfaktorer, samt räknat uppgift 5a. Ti 12/1 Extra tid för CAD-prov (halva klassen ledig)
Ti 27/10 Studiedag, inga lektioner. Fre 15/1 Introduktion, Böjning. "Bräda över dike"
Jobbat från Formelsamling: Bygg.
Räknat Böjning på en
bräda som ligger som en bro över ett dike.
När vi använder brädor och reglar så är det bra att veta vilka dimensioner som är standard.
För varje standarddimension kan det vara bra att snabb ta fram trögetsmoment och böjmotstånd, dessa värden finns samlade i länkad tabell.
Ingen läxa.
Fre 30/10 LOV Ti 19/1 Extra tid för CAD-prov (halva klassen ledig)
Ti 3/11 Fortsatt arbete med säkerhetsfaktor. Övningsräkning 6a-11aLäxa till fre 6/11 alla övningarna enligt 5a-11a, dock ej 6a Fre 22/1 CAD MVG-prov
Fre 6/11 Kunskapstest på uppgifterna 1a-11a. Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning. Ingen läxa! Ti 26/1 Fredagen den 15/1 räknade vi på bron över diket. Vi fortsätter med samma dike men nu med en bräda, 22x145, som ligger ner. Vad händer om vi kryper över bron. Vi har då inte en punktlast, utan får istället en s.k. utbredd last. Beräkningarna blir som vid punktlast, men vi använder elementarfall V, dvs med M=QL/8. Krypningsberäkningen finns redovisad här!. Vilken bräda eller regel kommer att precis klara den aktuella lasten? (Svar 45x95 på lågkant). Vilken nedböjning får vi mitt på regeln? (Svar ca 6/1000 mm).
Ingen läxa!
Ti 10/11 Skjuvning: Limning Fre  
Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter