Heurikas hemsida

Design 1 för Te12b hösten och våren 2013/14
uppdaterad 2014-04-21

Ämnesplan enligt Skolverket

Tisdagar kl 09:20-10:35 och Torsdagar kl
. 11:50-13:05

ht 2012 Planering och genomfört.
20/8- 1:a veckan med diverse introduktion för åk1 Tis 11/2 Idéskydd och lagar. Se ITSlearning
Tis 27/8 Introduktion av kurs. Övningen "Vem äger bilen" Tors 13/2 Introduktion ny uppgift BUSSHÅLLPLATS och KUR
Tors 29/8 Film om Design Tis 18/2 Prov i Ke, ingen lektion
Tis 3/9 Skissritning. Själva uppgiften finns här, ett annat exempel här! Tors 20/2 fortsatt arbete på busskuren
Tors 5/9 Perspektivritning: parallell, tvåpunkt, enpunkt. Vi skall testa att ritta med hjälp av ett bakgrundsraster. Tis 25/2 Sportlov
Tis 10/9

Diskutera olika former och dess Formspråk. Uppgifterna finns på ITSlearning.

Läxa till torsdag 12/9: "Uppgift" Enligt utdelade stenciler. Diskutera formspråket och hur det kan tolkas. Tolka alla bilderna från stolen till pistollampan.

Tors 27/2 Sportlov
Tors 12/9 Redovisning av Formspråk enl uppgiften ovan. Tis 4/3 fortsatt arbete på busskuren
Tis 17/9

Arbeta med berömda designers.

Själva uppgiften finns på ITSLearning

Tors 6/3 Uppsats SV som slutar kl 12:00.
Därefter lunch. Lektion ?
Ons 18/9 09:00-11:30 Studiebesök Elektrolux
Design rent allmänt, trender.
Tis 11/3 fortsatt arbete på busskuren
Tors 19/9

Arbeta med berömda designers.

Skall skickas in som PP/Pdf på ITSLearning senast måndag kväll 23 sept.

Tis 24/9 Sex o Saml. ingen lektion Tors 13/3 fortsatt arbete på busskuren
Tors 26/9 Redovisning inför klassen Tis 18/3 fortsatt arbete på busskuren
Tis 1/10 Redovisning inför klassen Tors 20/3 fortsatt arbete på busskuren
Tors 3/10 Designens utv. 2003, Ergonomi, Hållbar Design, Loggotypen Tis 25/3 fortsatt arbete på busskuren
v41
8/10-

v48 26/11


Vi påbörjar uppgiften Förpackning/Parfymflaskan. Detta är en stor uppgift som kommer att hålla på från idag och fram mot slutet av november. (veckorna 41-48)

Tors 27/3

fortsatt arbete på busskuren.

Inlämning av Rapporten skall ske senast söndag 30/3 KL 23:59 på ITSlearning.

Glöm inte att modellen skall vara klar till 1/4

Tors 28/11 Redovisning Tis 1/4 Redovisningar
Tis 3/12 Redovisning, samt introduktion ny uppgift Tors 3/4 Redovisningar
Tors 5/12 Ett sittbart föremål. Själva uppgiften, se ITS´learning Tis 8/4 Redovisningar
Tis 10/12 arbete med sittbart föremål Tors 10/4 Reservtid
Tors 12/12 NP Ma2c, ingen lektion Tis 15/4 Påsklov mån 14/4-mån 21/4
Tis 17/12   Tors 17/4 Påsklov
Tors 19/12 Avslutning inför jullovet, ingen lektion Tis 22/4

Nytt projekt: 22/4-27/5: Du skall nu Designa ett eget föremål. Du kan välja att ta ett helt nytt eller att förbättra något som redan finns. Allt skall genomföras precis som tidigare och då också avslutas med Rapport och redovisning. Du kan gärna se den avslutande uppgiften som en examinationsuppgift. Du visar helt enkelt vad du har lärt dig. Totalt har du 6 lektionstillfällen att arbeta på, samt redovisningar under 3 lektioner

Allt skall vara klart och inskickat söndagen innan första redovisningen: Alltså Söndag 18 maj kl 23:59

Tis 7/1 LOV Tors 24/4 Arbete #2
Tors 9/1 arbete med sittbart föremål Tis 29/4 Arbete #3
Tis 14/1 arbete med sittbart föremål Tors 1/5 1:a Maj LOV
Tors 16/1 arbete med sittbart föremål Tis 6/5 Eget arbete PL är på kurs. Arbete #eget
Tis 21/1 arbete med sittbart föremål Tors 8/5 Arbete #4
Tors 23/1

arbete med sittbart föremål

Inlämning rapporten senast söndag 26 jan kl 23:59. Format pdf.
Föredraget/PP inlämning måndag 27 jan kl 23:59. Format Pdf.

Tis 13/5 Arbete #5
tors 15/5 Arbete #6
tis 20/5 Redovisning #1
tor 22/5 Redovisning #2
ti 27/5 Redovisning #3
tor 29 Kristi himmelfärdsdag
ti 3/6 Kurssammanfattning
to 5/6 Studenten år3, övriga lediga
ti 10/6 Reservtid, troligen med Mentor
to 12/6 Skolavslutning årskurs 1+2
Tis 28/1 Redovisning    
Tors 30/1 Redovisning Tis 20/5  
Tis 4/2 Redovisning. Etik och Moral Tors 22/5  
Tors 6/2 Redovisning. Etik och Moral    

 

Arkivmaterial från Teknikkursen ht/vt2012/13 Planering och genomfört
  1:a veckan med diverse introduktion 14-nov Vad är Skjuvning ? Påbörjat Skjuvning. Limning. Om du själv vill studera skjuvning finns allt material på länken Skjuvning.
Skjuvning: Limning Räknat uppgift 4d och 21a.
Läxa: till 19/11: 4d, 5d, 20a, 21a, 22a och 23a
27/8 Introduktion, med bl.a. film om Öresundsbron 19-nov Nitförband enligt läroboken. Räkna uppgifterna 11d. 15d. Visa skillnaden mellan att ha nitarna på längden eller på tvären.
Läxa : Lektionens uppgifter (11d och 15d)
28/8

Avslutning filmen.
Pratat om kursens innehåll och ämnesplan

21-nov Nitförband, med säkerhetsfaktor. Se denna länk! och denna! Räknat uppgifterna 24a, 25a och 26a
29/8 Ritteknik enl. utdelat kompendium. Påbörjat och avslutat textning.
03-sep

Påbörjat Vyplacering. Gemensamt arbetat med "Vy1"

Läxa till 5/9: Med linjal, snyggt och prydligt rita vyerna 1-4 enligt utdelat stencilmaterial.

26-nov Att lösa ett problem utan siffror. Vi börjar med att ta fram en formel för vilken limfogslängd som behövs om alla övriga data är kända. Extra om tid finns: Vi jobbar vidare med ett liknade problem, men nitförband.
05-sep Fortsatt arbete med vyerna 1-10. Arbetat med Vy6, 9 och 10 . Nytt på vy10 är hur man ritar en radie.
Läxa till 10/9: Vyerna 6, 9 o 10.
28-nov Räkna på ett köksskåp. Hur många kg kan man förvara i ett skåp? Vi använder formeln från ovanstående nitförband. Med två skruvar som vardera hade d=3mm och stål med Re=220 MPa och en säkerhetsfaktor ns=2, då blir resultatet ca 90 kg.
10-sep

Arbetat med Vy 11-16.
ingen läxa

3-dec Stansning: Räkna Volym för en cylinder, samt omslutande area för samma cylinder.
12-sep Vyerna 17-20
Ingen läxa !
5-dec Inställt p.g.a. snöstorm (vi som var här körde CAD)
17-sep

Rita 3D

Facit Vyerna 1-10 och 11-20

10-dec

Räkna uppgift 37a och 38a

19-sep Fredrikadagen: hel idrottsdag 12-dec Avslutande arbete med stansning
Räkna 6d och 7d. OBS skillnaden mellan att stansa en cirkel och en kvadrat. Räknat på verktygets tryckkraft i uppgift 6d.
24-sep

Snitt. Gemensamt ritat övningarna a och b, samt eget försök på "Snitt 5". Facit och extramaterial till dagens övningar finns här!
Läxa Snitt 6


17-dec Räknat uppgift 9d
26-sep Snitt, avslutning. Alla lösningar finns här !
Extra material för Snitt 6.

Om du har tappat bort dina övningsuppgifter så finns allt som en pdf-fil på ITS Learning
19-dec

Avslutande arbete med stansning
Räknat 10d. och svetsförband
Se dagens lektion som webbsida

10d
Beräkna det minsta runda hål som kan stansas i en 10 mm tjock plåt, om plåtens skjuvbrottgräns är 320 MPa och stansens tryckbrottgräns är 1000 MPa.
(12,8=13 mm)

Direkt efter jullovet tredje veckan onsdag "Prov i ritteknik" (23/1)
Innehåll se här ! Se även länkar från sept-okt 2012

01-okt Måttsättning: Alla regler för måttsättning. Placering av linjer och mått. Exempel från lektionen finns här och r! Ons 9/1 Rep Ritteknik. Extra ritövning: uppgiften och Innehåll se här !
03-okt

Måttsättning: Olika typer av måttsättning.
Baslinje och Kedjemåttsättning

Övningsmaterial som pdf-fil

Facit för alla övningar finns här!

Må 14/1
PL kurs, eget arbete
08-okt Introduktion: Hållfasthetslära. Visat bilder på FB-gymn. ombyggnad. Formler för cirkelns area, dvs A=pi*R^2 och A=pi*D^2/4. kunna formeln för en cirkels tvärsnittsarea. Se här !
Ons 16/1

PL kurs, eget arbete


10-okt Hållfasthetslära: Bestämma vilken diameter som behövs på en ståltråd för att hänga upp en bil i taket! (se uträkning och bakgrund här!)
Ritat diagram som sedan visar sig vara ett Dragprovningsdiagram. Visat var sträck- och brottgränserna finns. Även visat Re och Rm för ett enkelt stål.

Du måste öva på att lösa ut bokstäver ur olika ekvationer. (Se FACIT)
Se lärobok!
Må 21/1 Prov Ritteknik: medtag penna, sudd och linjal
15-okt Vi börjar med att prata om massa, vikt och kraft. Dragprovning enl separat stencil. Fortsatt arbete med dragprovning. För vidare information se lärobok!

Delat ut häfte med räkneuppgifter. Dessa finns också i läroboken. Räknat uppgift 1a
Tors 24/1 Åter prov. Introduktion Materiallära #1
17-okt Hållfasthetslära: Räkna ! 2a, 2c, 3c, 5c
Läxa till 22 okt. Veta vad som menas med ett dragprovningsdiagram, kunna rita, beteckna, läsa av. Veta vad som är sträck- och brottgräns.
Må 28/1

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning

Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

22-okt Hållfasthetslära: Räkna! Tors 31/1 Materiallära #2, enligt bl.a. Power Pointmaterial. Se Itslearning.com
24-okt Hållfasthetslära: Säkerhetsfaktor. Räkneövning: Räknat uppgift 5a, OBS! att uppgifterna skall lösa med fullständiga lösningar. I några uppgifter nämns enheten MPa, vilket är samma som N/mm^2
Läxa till 5 nov: 5a, 7a
Må 4/2 Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor
Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,
29-okt Studiedag Tor 7/2

Prov Hållfasthetslära

31-okt Studiedag Må 11/2 Materiallära #3: Samling i klassrummet, sedan eget arbete med ditt material. Du skall samla på dig data. Skapa en Wordfil för materialet.
05-nov Fortsatt räkning Säkerhetsfaktor Börja med uppgift 6a. Vi räknar ut tvärsnittsarean för ett rör. Tors 14/2 Materiallära #4: Samling i klassrummet, sedan eget arbete
07-nov Hållfasthetslära: Räkneövning: säkerhetsfaktor. Vi börjar med ett svårt tal, 6a och avslutar med ett något lättare, 9a.
Må 18/2 Materiallära #5: Samling i klassrummet , sedan i din grupp skapa en PP utifrån allas material
12-nov Hållfasthetslära: Arbete med uppgift 9a. Prata om densitet för stål.
Hållfasthetslära: Arbete med uppgift 9a. Prata om densitet för stål.
Läxa:till 14 nov: Alla räkneuppgifter 1a-12b
Tors 21/2 Materiallära #6 Samling i klassrummet , sedan i din grupp fortsatt arbete och övning inför föredraget inför klassen.
v9 Sportlov
Må 4/3 Materiallära #7: Redovisning inför klassen. 5-10 min per grupp) Redovisningen i samma ordning som på grupp/materiallistan
Tors 7/3 Materiallära #8: Avslutande Redovisning
v11--

Projektarbete: "Från idé till färdig modell".
Från feb-maj pågår detta arbete. Allt material finns på Itslearning .

Här finns ett schema som visar vad som i huvudsak kommer att inträffa under projekttiden.

Ons 29/5

Prövning i Hållfasthetslära, kl 13:30-14:30 i sal 2145

Rep av tidigare lektioner om Drag och Tryck
Säkerhetsfaktor

Se också ,Drag och Tryck och Skjuvning
Hur svåra är räkneuppgifterna se denna länk,

Tor 30/5

Prövning i Ritteknik, kl 15:00-16:00 i sal 2145

Facit för alla övningar finns här! Gå tillbaka till resp lektion enligt planen ovan, det finns lite mer övningar.

 

Länkar:

Lärobok:
Drag/Tryck
(som webbsida i Internet Explorer)
Skjuvning (som webbsida i Internet Explorer)

Vad är MPa? (kolla länken om du undrar !)


Nedanstående utgör arkiv för senare användning
(OBS! Konstruktionsuppgift nedan visas direkt som webbsida, ej PP)
CARPORT:
Bild på enkel tak-konstruktionen samt Bilder på andra konstruktioner
Takkonstruktion beräkningsexempel och lathund
Min egen carport
Formelsamling: Bygg
Virkesdimensioner
Konstruktionsbilder och allmän information bygglov etc och Materialpriser

När behövs bygglov ?
Bärlina front bild och Beräkningsexempel
Beräkning av stolparnas dimension
Rapportskrivning
Prislista diverse byggmaterial Bauhaus maj-07

Arkiv
(ej just, kanske senare)
Sommarstugan:

Huskalkyl (Excelfil att ladda ned, "högerklicka", "Spara mål som")
Konstruktionsdetaljer
Materialkostnader

Isolering
Yttertak-konstruktion

tillbaka till toppen

Lycka till !
/Peter