Konsten att kontrollera ett personnummer:
Den sista siffran är en kontrollsiffra
Exempel: Personnummer: 790206-0172 Udda siffra = man Jämn siffra = kvinna
ÅR MÅNAD DAG TRE första siffrorna Kontroll
7 9 0 2 0 6 0 1 7 2
Multiplicera de första 9 siffrorna med: 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Resultat: 14 9 0 2 0 6 0 1 14 GER
Tag siffersumman för samtliga 1+4 9 0 2 0 6 0 1 1+4 28
Tag slutligen talet 28 och plocka fram entalssiffran "8". Tag talet 10 och minska med "8", dvs 10-8 = 2. Detta är kontrollsiffran