MAC-adresser
Skrivs normalt i hexadecimal form, där man då använder 12 hexadecimala tal
Varje hexadecimalt tal kan göras om till ett binärt tal som består av 4 bitar
Följande tal finns som hexadecimala tal
Exempel på MAC-adress
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00:05:9A:3C:78:00
                    10 11 12 13 14 15
hex 0 0 0 5 9 A 3 C 7 8 0 0 12
bin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
dec 0 0 0 5 9 10 3 12 7 8 0 0