Exempel 1

193.13.222.252 /24 är en klass C-adress

 

där /24 betyder subnätmask, SM 255.255.255.0

 

193

13

222

252

decimalt

1100 0001

0000 1101

1101 1110

1111 1100

binärt

255

255

255

0

SM decimalt

1111 1111

1111 1111

1111 1111

0000 0000

SM binärt

AND

AND

AND

AND

AND

1100 0001

0000 1101

1101 1110

0000 0000

Nätadress (bin)

193

13

222

0

Nätadress (dec)

193

13

222

1-254

Hostar

193

13

222

255

Broadcast

 

 

 

 

 

Exempel 2

193.13.222.252 /26 är en klass C-adress men med konstig SM 255.255.255.192

 

1111 1111

1111 1111

1111 1111

1100 0000

SM

255

255

255

192

SM

4:e oktetten använder 2 bitar till nätverket

Detta kallas att göra subnät. Vilka kombinationer finns för dessa två bitar ?

 

 

 

 

 

00

01

10

11

0

64

128

192

Nät 1

193

13

222

0

Får ej användas

Nät 2

193

13

222

64

Kan användas

Nät 3

193

13

222

128

Kan användas

Nät 4

193

13

222

192

Får ej användas

 

 

 

 

 

Nät 2

193

13

222

64

Nätadress

 

193

13

222

127

Broadcast

 

193

13

222

65-126

Hostar

 

Nät 3

193

13

222

128

Nätadress

 

193

13

222

191

Broadcast

 

193

13

222

129-190

Hostar