Exempel med facit

Host IP adress

172.25.114.250

Subnätmask (SM)

255.255.255.192   (/26)

Antal subnät bitar

10 bitar

Antal subnät

210=1024 st

Antal host bitar per subnät

6 bitar

Antalet möjliga hostar per subnät

26-2=64-2=62 hostar per subnät

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

172.25.114.192

Första hostens IP-adress

172.25.114.193

Sista hostens IP-adress

172.25.114.254

Broadcast adressen för detta subnät

172.25.114.255

 

LÖSNING

 

Exempel 1

Host IP adress Normal B-adress dvs NNHH (/16)

172.30.1.33

Subnätmask (SM)

255.255.255.0 dvs /24 dvs NNNH

Antal subnät bitar

Lånat 8 bitar av 3.e oktetten till subnät

Antal subnät

28 =256

Antal host bitar per subnät

8 i 4.e oktetten

Antalet möjliga hostar per subnät

28-2 = 256-2 = 254

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

Vi befinner oss i subnät nr 1 (enl 3.e oktetten) dvs 172.30.1.0

Första hostens IP-adress

172.30.1.1

Sista hostens IP-adress

172.30.1.254

Broadcast adressen för detta subnät

172.30.1.255

 

Exempel 2

Host IP adress Normal B-adress dvs NNHH (/16)

172.30.1.33

Subnätmask (SM)

255.255.255.252 dvs /30, vi har lånat 8 bitar från 3.e och de första 6 bitarna i 4.e oktetten. OBS att 1111 1100 = 252

Antal subnät bitar

14

Antal subnät

214 = 16 384 st subnät (-2)

Antal host bitar per subnät

Det återstår bara de sista 2 bitarna i 4.e oktetten

Antalet möjliga hostar per subnät

22-2= 4-2 = 2 st per subnät

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

Vi har en IP-adress som ligger i ett subnät som innehåller .33

Vi testar oss fram för att ringa in problemet: (endast 4.e oktetten)

0001 11xx = 28

0010 00xx = 32

0010 01xx = 36

0010 11xx = 40

För varje kombination av de första 6 bitarna verkar talet öka med 4. Vi ser också att talet 33 måste ligga i nätverket 172.30.1.32

Första hostens IP-adress

172.30.1.33

Sista hostens IP-adress

172.30.1.34

Broadcast adressen för detta subnät

172.30.1.35

 

Exempel 3

Host IP adress Normal klass C-adress dvs NNNH (/24)

192.192.10.234

Subnätmask (SM)

255.255.255.0 /24

Antal subnät bitar

Nätverket ej subnätat, dvs vanlig adress

Antal subnät

 

Antal host bitar per subnät

 

Antalet möjliga hostar per subnät

 

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

192.192.10.0

Första hostens IP-adress

192.192.10.1

Sista hostens IP-adress

192.192.10.254

Broadcast adressen för detta subnät

192.192.10.255

 

Exempel 4

Host IP adress C-adress, men privat och används då som /16, dvs NNHH

192.168.3.219

Subnätmask (SM)

255.255.255.252 dvs /30

vi har lånat 8 bitar från 3.e och de första 6 bitarna i 4.e oktetten. OBS att 1111 1100 = 252

 

Antal subnät bitar

14

Antal subnät

16 384 se ex 2

Antal host bitar per subnät

2

Antalet möjliga hostar per subnät

2

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

 

OBS! att vi alltid kan plocka fram nätverkets adress genom att via AND ställa IP-nr och SM mot varandra:

192.        168.       3.            219

1100 0000 .1010 1000. 0000 0011. 1101 1011

AND                                                    

255.        255.        255.       252

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 1100

______________________________________

1100 0000. 1010 1000. 0000 0011. 1101 1000

192.        168.        3.           216

 

Vi har en IP-adress som ligger i ett subnät som innehåller .219

Vi testar oss fram för att ringa in problemet: (endast 4.e oktetten)

1101 10xx = 216

1101 11xx = 220

1110 00xx = 224

1110 01xx = 228

För varje kombination av de första 6 bitarna verkar talet öka med 4. Vi ser också att talet 219 måste ligga i nätverket 192.168.3.216

Första hostens IP-adress

192.168.3.217

 

Sista hostens IP-adress

192.168.3.218

 

Broadcast adressen för detta subnät

192.168.3.219