Exempel med facit

Host IP adress

172.25.114.250

Subnätmask (SM)

255.255.255.192   (/26)

Antal subnät bitar

10 bitar

Antal subnät

210=1024 st

Antal host bitar per subnät

6 bitar

Antalet möjliga hostar per subnät

26-2=64-2=62 hostar per subnät

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

172.25.114.192

Första hostens IP-adress

172.25.114.193

Sista hostens IP-adress

172.25.114.254

Broadcast adressen för detta subnät

172.25.114.255

 

Exempel 1

Host IP adress

172.30.1.33

Subnätmask (SM)

255.255.255.0

Antal subnät bitar

 

Antal subnät

 

Antal host bitar per subnät

 

Antalet möjliga hostar per subnät

 

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

 

Första hostens IP-adress

 

Sista hostens IP-adress

 

Broadcast adressen för detta subnät

 

 

Exempel 2

Host IP adress

172.30.1.33

Subnätmask (SM)

255.255.255.252

Antal subnät bitar

 

Antal subnät

 

Antal host bitar per subnät

 

Antalet möjliga hostar per subnät

 

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

 

Första hostens IP-adress

 

Sista hostens IP-adress

 

Broadcast adressen för detta subnät

 

 

Exempel 3

Host IP adress

192.192.10.234

Subnätmask (SM)

255.255.255.0

Antal subnät bitar

 

Antal subnät

 

Antal host bitar per subnät

 

Antalet möjliga hostar per subnät

 

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

 

Första hostens IP-adress

 

Sista hostens IP-adress

 

Broadcast adressen för detta subnät

 

 

Exempel 4

Host IP adress

192.168.3.219

Subnätmask (SM)

255.255.255.252

Antal subnät bitar

 

Antal subnät

 

Antal host bitar per subnät

 

Antalet möjliga hostar per subnät

 

Subnätets adress för ovanstående IP-adress

 

Första hostens IP-adress

 

Sista hostens IP-adress

 

Broadcast adressen för detta subnät