Subnät övningsuppgift

Datorkommunikation IV 2012-11-23

 

Du äger en ”skarp” nätverksadress med IP-nr 201.14.10.0

Du har med denna nätadress möjlighet att ansluta 254 datorer.

Av någon anledning vill du göra subnät, där du tänker låna 5 bitar av host-delen.

Frågan blir då:

·          Vilka olika subnät erhåller du

·          Vilka går att använda

·          Hur många möjliga hostar får varje subnät

·          Vilken nätadress får resp subnät

·          Vilken adress har broadcast i resp subnät

·          Vilken subnätmask får subnäten

 

 

 

IP

201

14

10

0

binärt

1100 1001

0000 1110

0000 1010

0000 0000

SM

255

255

255

0

 

Om man lånar 5 bitar är antalet kombinationer 25 dvs 32  st

 

N

N

N

SN
(5 bitar)

Hostar
(3 bitar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subnät

201

14

10

?

binärt

1111 1111

1111 1111

1111 1111

1111 1

000

SM

255

255

255

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN
(5 bitar)

Hostar
(3 bitar)

Nät

Hostar

Broad-cast

Subnät #1

201

14

10

0000 0

000

0

Not use

 

Subnät #2

201

14

10

0000 1

 

8

9-14

15

Subnät #3

201

14

10

0001 0

 

16

17-22

23

Subnät #4

201

14

10

0001 1

 

24

25-30

31

Subnät #5

201

14

10

0010 0

 

32

33-38

39

Subnät #6

201

14

10

0010 1

 

40

41-46

47

Subnät #7

201

14

10

0011 0

 

48

49-54

55

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

Subnät #31

201

14

10

1111 0

 

240

241-246

247

Subnät #32

201

14

10

1111 1

 

248

Not use

 

 

SVAR:

·          Vilka olika subnät erhåller du ? Se grön tabell ovan

·          Vilka går att använda? Ej den första eller sista

·          Hur många möjliga hostar får varje subnät? 6 st

·          Vilken nätadress får resp subnät? Se grön tabell (den första blir 201.14.10.8 nästa subnät blir 201.14.10.16 och det sista 201.14.10.240

·          Vilken adress har broadcast i resp subnät? Se gröna tabellen

·          Vilken subnätmask får subnäten? 255.255.255.248 (gäller alla subnäten)