IP adresser enl version 4
En IP-adress är uppbyggd av 32 bitar (nollor och ettor)
32 bitar kan kombineras 2^32 ggr = 4,29 miljarder ggr. Antalet är idag för litet och kommer att ersättas av
IP vers 6 som har totalt 128 bitar, dvs antalet kombinationer blir 2^128 = 3,4*10^38 ggr
När man arbetar enligt ver 4 så brukar man gruppera 32 bitar i fyra grupper med 8 bitar i varje, s.k. oktetter.
Exempel från en oktett:
2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
128 64 32 16 8 4 2 1 8 bitar
1 1 0 0 1 1 0 0 exempel 1
Binära talet 1100 1100 betyder 128*1+64*1+32*0+16*0+8*1+4*1+2*0+1*0=204
0 0 0 0 0 1 1 1 exempel 2
Binära talet 0000 0111 betyder 128*0+64*0+32*0+16*0+8*0+4*1+2*1+1*1=7
IP adressen 204.204.7.0 kan skrivas:
204 204 7 1   adress till host #1 (klass C-adress)
1100 1100 1100 1100 0000 0111 0000 0001 IP
AND AND AND AND  
N N N H  
1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 SM  subnätmask
         
1100 1100 1100 1100 0000 0111 0000 0000  
204 204 7 0   Om man kombinerar IP+SM får
man IP-adressen till nätverket
s.k. AND operation
               
Följande gäller för ovanstående IP-adress
204 204 7 0 Adressen till nätverket
204 204 7 1-254 1-254 är möjliga hostadresser
204 204 7 255 Broadcast-adressen