Anvisningar för att "koppla ihop" en TP-kabel med RJ45-kontakt
Straight-Through Cables Cross Connect Cables
Nr RJ-45 Jack A RJ-45 Jack B     RJ-45 Jack A RJ-45 Jack B Nr
1 white/orange white/orange     white/orange white/green 1
2 orange orange     orange green 2
3 white/green white/green     white/green white/orange 3
4 blue blue     blue blue 4
5 white/blue white/blue     white/blue white/blue 5
6 green green     green orange 6
7 white/brown white/brown     white/brown white/brown 7
8 brown brown     brown brown 8
UTP-kabel Nr 1
cat 5
4-pair
8-wires
"Plastflärpen" nedåt
till NIC