Detaljövning 2 (sid 36)

 

Det fyrkantiga hålet ovan är ritat med ”Rectangel”. Placeringen är dock inte exakt i mitten.
Detta fixas med s.k. Constraints. Högerklicka så kan du skapa nya villkor. Välj i tur och ordning Horizontal och Vertical.  (sök först upp mittpunkten på rektangeln och sedan mittpunkten på hela figurytan. Det är ibland svårt att hålla reda på vad som är horisontellt resp vertikalt. Förmodligen får du testa och se vad som händer.)

Det fyrkantiga hålet skall skapas via Extrude>Cut>To Här gäller det att när ”to” skall markeras peka på ytan ”3” enligt ovan.