Läroboken Form och Funktion

Detaljövning 5 sid 53

Shell

Avsluta 3D-Sketch genom att högerklicka. Bilden ovan kvarstår med sin gröna markering.

Vi skall nu skapa ett nytt arbetsplan (Work Plane) för att sedan kunna ”svepa” ett spår varvet runt.

Att skapa arbetsplan kan ske på flera olika sätt. Läroboken väljer att utnyttja den raka linjen som uppstår där de två främre avrundningarna (Fillet) slutar. I bilden ovan har jag lagt till två röda linjer (1 och 2) för att markera var arbetsplanet skall vara.

Högerklicka och välj ”Work Plane” ! I tur och ordning så markerar du linjerna 1 och 2. Resultatet blir som i bilden enligt nedan. Detta arbetsplan skall nu användas i nästa Sketch.

Alltså, högerklicka och välj ny 2D-sketch, peka på kanten på nedanstående arbetsplan.


Efter att ha markerat var den nya skissen skall vara skall du sedan direkt i ovanstående meny välja ”Slice Graphics”. Du kommer då att automatiskt att flyttas in direkt till skissens plats. Det blir därför lättare att se vad som skall ritas.
 


För att rita rektangeln krävs att en ”snap-punkt” skapas med ”Project Geometry”. Därefter är det bara att rita och att måttsätta. Resultatet ser ut som ovan.


Genom att släcka arbetsplanet sedan tidigare (högerklicka i browsern och ta bort Visibility) och sedan vä’ljaSweep” skall du nu ha ovanstående utseende.Välj ny sketch och peka på den gröna ytan ovan, släpp inte vänster musknapp och för markeringen in mot detaljens mitt. Släpp musen och skriv in -25 i rutan enligt bilden ovan. Ett nytt arbetsplan och skiss finns nu 25 mm in i detaljen.

Avsluta allt med ”Project Geometri” genom att klicka på den övre långsidan i den gröna rektangeln. Denna linje kommer nu att bildas även på den nya sketchen 25 mm in.


Följ bokens anvisningar ang. Rib. Du kanske får testa några gånger innan du lyckas. Tänk på att alltid med ”Ctrl Z” sudda alla misstag. Låt inte gamla fel ligga kvar, kan ge konstiga fel längre fram.

Det är lite knepigt att göra alla inställningar för gängor. Du kan exprimentera lite och se vad som händer. Lärobokens framställning stämmer inte exakt med Inventor 2012

Ser nu att jag la fästhålen ett snäpp för långt ut, skulle sluta på den inre sweep-linjen.