AutoCAD

 

 

 

Självstudie kurs

 

Fillet och Chamfer

 

 

 

Du utgår från en fyrkant enligt nedan

 

 

 

 

 

 

Det övre högra hörnet skall avrundas. Radien skall vara 25 mm

 

 

 

 

 

 

På din sidomeny väljer du FILLET. Problemet med FILLET är att den alltid är grundinställd för R=10 mm. Vi måste ändra detta värde !

 

 

 

 

 

 

Ovan visas vad som händer på Commando-raden direkt efter att du har valt FILLET. Gör nu på följande sätt:

1.       På tangetbordet skriver du bokstaven R

2.       Trycker sedan Enter

3.       Nu kan du direkt skriva in det önskade värdet: Alltså skriv 25

4.       Tryck Enter

 

 

 

 

Ovan visas efter punkt 3

 

 

 

 

 

 

Ovan visas efter punkt 4

 

 

 

 

 

 

Nu har jag valt ”First object” dvs med musen tryck på den övre linjen. Nästa steg blir nu att trycka på den högra linjen vilket CAD ber dig enligt ”selec second object”

 

 

 

 

 

 

Bågen har nu R=25 mm.

 

 

 

CHAMFER:

Vi skall nu fasa av det övre vänstra hörnet. Vi skall låta fasen vara 20 mm lång i X-led och 40 mm i Y-led.

Problemet är att CHAMFER har grundinställningen 10mm åt båda hållen. Detta måste justeras.

 

 

 

 

 

Tryck på ”Ikonen” Chamfer enligt ovan, då händer följande:

 

 

 

 

 

 

På commandoraden visas ovanstående: Ändra distansen genom följande:

1.      Skriv bokstaven D

2.       Tryck Enter

3.      Ändra det första värdet genom att skriva 20

4.       Tryck Enter

5.      Ändra det andra värdet genom att skriva 40

6.       Tryck Enter

Följande visas nu längst ned på skärmen:

 

 

 

 

 

 

 

OBS! att du nu med musen måste peka ut de två hörnlinjerna i rätt ordningsfölj, dvs översta linjen först och sedan den vänstra.

 

 

 

 

 

 

Slutresultatet enligt nedan, blir när båda linjerna är markerade:

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUT !