Heurikas hemsida
CAD-teknik A för Te10b ht 2010

Uppdaterad 2010-10-26


Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Tisdagar kl. 14:50-15:50 och Torsdagar kl. 12:50-13:50

 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Ti 31/8 Introduktion, allmän information. Tittat på kurskriterier och kursupplägg.

OBS! att du alltid skall arbeta från: http://www.ItsLearning.com

Startat AutoCAD och gjort inställningar i programmet.

Skapat Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Ti 16/11 Övning 13,
Övning 13 skall vara klar senast idag.

efter 13 påbörja ritning av sommarstuga
För att rita sommarstugan behöver du en annan mall. Denna kan hämtas HÄR
eller om du är i skolan på:
\\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common och där "Peter L" .

Öppna filen i AutoCAD och via Save As väljer du under format "Template" DWT och filnamnet A3 skala 1_100. Acceptera föreslagen plats för att spara i.

OBS! att förebilden är till för att komma igång. Du får själv placera dörrar och fönster på för dig lämpliga platser. Gäller även inredningen. Hatch-mönster kan väljas efter eget tycke och smak. Lämplig husgrund skall också ritas.
To 2/9

\\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common Denna länk fungerar enbart i skolan. Här finns diverse filer som lärarna vill att du skall använda. Bl.a. finns här A4 och A3 mallar.
Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.

To 18/11 Sommarstugan
Ti 7/9 Övningar enligt stencilmaterial. Uppgifterna 5 och 6. (stencilmaterial.) Rita med koordinater, absoluta och relativa. Rita linje med vinkel.. Jobba med olika linjetyper: Kontur, skymd, centrumlinje.
Ljusstaken från Konstruktionlektionen, med facit här
Ti 23/11 Sommarstugan
To 9/9 Fortsatt arbete med ljusstaken. Nytt är att det också går att använda "Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa linjer och exakta lägen.
OBS! att du nu får välja valfri metod för att rita. Om du blir klar kan du börja på "Uppgift_6" (OBS! inte samma "6" som tidigare uppgift). Extra uppgifter: Stencil med "Vy1" och "Vy2".
To 25/11 Sommarstugan
Ti 14/9

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.

OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här !

Extra uppgifter: Stencil med "Vy1" och "Vy2".

Löpande uppgift: Rita samtliga Vyer 1-10 från Konstruktionslektionerna.
Vyerna 1-2 finns ovan, övriga finns här:Vy3 Vy4, Vy5, Vy6, Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit här: Vy 1-10

Ti 30/11 Rep-uppgifter.
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
To 16/9 Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim. Även visat hur man använder Mirror.
Rita vyer 1-10. Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp. försök att måttsätta på samma sätt som finns på ritningen för vy1 resp 2.
To 2/12 Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Ti 21/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim). Uppgiften löses gemensamt moment för moment. Ti 7/12 PL arbetar med Gy11, ingen lektion
To 23/9 Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch). Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss. To 9/12 Prov G ½-klass kl 12:50-13:15 och ½-klass 13:25-13:50
Ti 28/9 Måttsättning av M5, OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
Övat utskrift av M5.

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, sedan uppgift Bottenplatta (G+) övar: line, circle, fillet, trim, polära koordinater, måttsättning, hatch, etc.
Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP
Ti 14/12 Prov Prov Prov VG ½-klass på konstruktionslektionen och ½-klass på CAD

För att skriva MVG-provet måste du ha klarat bådet G- och VG-provet
To 30/9 Fortsättning Bottenplatta . Extra när du är klar, jobba vidare med Maskinhållare To 16/12 Reservtid
Ti 5/10 Reservtid: uppsamlingshit och måttsättning av vyerna 3-10 Ti 21/12 Reservtid
To 7/10

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
Uppgift_10 (G+) OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

To 23/12 Jullov
Ti 12/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR
Uppgift_10 (G+) , Övning_11 (VG), extraövning M8

Ti 11/1  
To 14/10 Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG). Lektionen slutar kl 13:50 p.g.a. Skolkonferens To 13/1 Prov MVG
Ti 19/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.


Ti 18/1  
To 21/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge.
Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
To 20/1  
Ti 26/10 Övning 13 Ti  
To 28/10 Övning 13 To  
Ti 2/11 Studiedag, ingen lektion Ti  
To 4/11 LOV To  
Ti 9/11

Övning 13,

Ti  
To 11/11 Övning 13,
efter 13 påbörja ritning av sommarstuga
To  

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-teknik A. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)