Heurikas hemsida

CAD-teknik A för Te10a ht 2010

Uppdaterad 2010-10-26


Kurskriterier enl Skolverket vårt upplägg av kursen

Måndagar kl. 09:20-10:20 och Fredagar kl. 12:45-13:45


 
               Datum Planerat / Genomfört Datum Planerat / Genomfört  
Mån 30/8 Introduktion,
allmän information om kurskriterier, kursplan och http://www.ItsLearning.com


Ej startat programmet

Mån 15/11 Övning 13,
Övning 13 skall vara klar senast idag.

efter 13 påbörja ritning av sommarstuga
För att rita sommarstugan behöver du en annan mall. Denna kan hämtas HÄR
eller om du är i skolan på:
\\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common och där "Peter L" .

Öppna filen i AutoCAD och via Save As väljer du under format "Template" DWT och filnamnet A3 skala 1_100. Acceptera föreslagen plats för att spara i.

OBS! att förebilden är till för att komma igång. Du får själv placera dörrar och fönster på för dig lämpliga platser. Gäller även inredningen. Hatch-mönster kan väljas efter eget tycke och smak. Lämplig husgrund skall också ritas.
Fre 3/9 \\han-edu-001-1.haninge.intra\FreUser$\common
Skapa Template, dvs mallfiler. Template A4 och A3.
Fre 19/11 Sommarstugan
Mån 6/9 Arbeta med fyrkant som ritas med absoluta, relativa och polära koordinater. Se separat stencilmaterial.
Rita linje med vinkel, enligt uppgift 5 och 6
Mån 22/11 Sommarstugan:
Fre 10/9 "Offset" tillsammans med "Trim" för att skapa många figurer.
Rita ljusstaken. Använd offset för att hitta hålcentrum och håldjup. Facit till ljusstaken finns här!
"Uppgift_6". Du jobbar direkt via webblänken.
Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2".
Fre 26/11 Sommarstugan
Mån 13/9

Fillet och Chamfer: Övning 4 , samt text och måttsättning.
OBS! att du måste kunna ställa in olika mått på Fillet och Chamfer.
OBS! extra hjälp för att lära sig Fillet och Chamfer finns här

Mån 29/11 Rep-uppgifter.
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Fre 17/9

Visat hur man kan bygga upp en ritning med hjälp av Line, Offset och Trim. Även visat hur man använder Mirror.
Rita vyer med måttsättning. Stencil med "Vy1" och "Vy2". Moment: line, dimension, move, text. Byte av linjetyp.
Extrauppgift: Rita Vy3, Vy4, Vy5, Vy6
Vidare finns facit här: Vy 1-10

Fre 3/12 Ingen lektion
Mån 20/9 PL jobbar med Gy11, ingen lektion. Fredrikadagen på em.
I stället för lektion skall du själv arbeta med CAD-uppgifterna Vy1-Vy10.
Mån 6/12 Rep-uppgifter
Nedanstående länk innehåller rep-uppgifter. Försök att rita direkt från webbläsaren, utan att skriva ut ditt material. Klicka här för att starta dina övningar!
Fre 24/9 Uppgift_8 (line, circle, fillet, trim). Inledande genomgång av Line, med absoluta och relativa koordinater, samt att också rita med Offset i kombination med Trim.
Övat utskrift av A4-ritning

Löpande uppgift: Rita samtliga Vyer 1-10 från Konstruktionslektionerna.
Vyerna 1-3 finns ovan, övriga finns här: Vy4, Vy5, Vy6, Vy7, Vy8, Vy9, Vy10

Vidare finns facit här: Vy 1-10
OBS! att vyerna 1 och 2 också skall måttsättas.


Fre 10/12 Prov G ½-12:45-13:10 och ½-klass 13:20-13:45
Mån 27/9

Uppgift M5 (line, circle, dimension, hatch).
Maskinhållare, rita i tre vyer från en 3D-skiss.

Mån 13/12 Prov VG

½-klass på konstruktionslektionen och ½-klass på CAD

För att skriva MVG-provet måste du ha klarat bådet G- och VG-provet
Fre 1/10 Måttsättning av M5. OBS! speciellt att diametertecken kan skrivas med koden %%C
Öva på utskrift av M5.

Börja med Uppgift_9 (G+), som övar anslutning av bågar, snap tan, sedan uppgift Bottenplatta (G+) övar: line, circle, fillet, trim, polära koordinater, måttsättning, hatch, etc.
Titta på denna bild för att veta hur man använder SNAP
Fre 17/12 Reservtid
Mån 4/10 Fortsättning Bottenplatta Mån 20/12 Reservtid
Fre 8/10

Extra: A4-mall, Rita en fyrkant med sidan 100 mm. Använd CHAMFER för att fasa två hörn. Fasmått 30 mm i x-led och 20 mm i y-led.
Extra : Uppgift nr 5 (G+) samt ev extra övn. snap
Fortsättning Bottenplatta
och avslutning. Extra uppgift Kugghjulspump
Uppgift_10 (G+) OBS! att gradtecken kan skrivas som %%d

Fre 24/12 Julafton
Mån 11/10 Vi har avslutat Ritteknikmomentet i Konstruktion. Viktigt att du övar på måttsättning av vyerna 1-10. Det finns nu facit som ger förslag på möjlig måttsättning, SE HÄR

Uppgift_10 (G+)
, Övning_11 (VG), extraövning M8
Mån 10/1 Studiedag, ingen lektion
Fre 15/10 Array (G+) Om tid finns även Fläkthjul (VG), Påbörjat Brunnslock (VG). Fre 14/1 Prov MVG
Mån 18/10 Brunnslock LEDNING: Försök att hitta själva rotationsmönstret för att slutligen använda Array. Tänk i tårtbit (-ar). Uttaget för att sticka ned röret (U-formen högst upp) ritas sist. Alla "fyrkanter" skall avrundas med radien R1. Rita cirklar + Offset kan inledningsvis vara en framkomlig väg.
Extra ledning: Mönstret består av två tårtbitar, dvs med 2x30 grader vinkel. Tag fram dessa två och rita helt färdigt. Sudda allt annat och kör Array.


Mån 17/1  
Fre 22/10 Övning 13.
Det som du skall rita är en lyftvagn som kan rulla på en I-balk i taket på en verkstad. Det går med hjälp av lyftvagnen att flytta tunga föremål till olika platser i verkstaden.
OBS! Att länkarna enligt nedan är pdf-filer. A3-ritningarna visas stående när Adobe öppnar filen. Under meny VISA går det att rotera ritningen till liggande läge. Eller om du öppnat via Webbläsaren så går det att "högerklicka" för att rotera ritningen.
Du skall totalt rita 5 olika ritningar. Alla hör ihop. Slutresultatet skall bli enligt "13". Den gör du alltså allra sist. Lämpligen börjar du i bokstavsordning, och då med ritning "13A" (A4-mall). Därefter ritning "13B" (A3-mall), ritning "13C" (A4-mall) och sedan "13D" (A3-mall).
Resultaten från 13A-13D skall sedan utnyttjas för att rita "13".
Fre 21/1  
Mån 25/10 Övning 13 Mån  
Fre 29/10 Övning 13 Fre  
Mån 1/11 Studiedag

Mån  
Fre 5/11 LOV

Fre  
Mån 8/11

Övning 13,

Mån  
Fre 12/11 Övning 13,
efter 13 påbörja ritning av sommarstuga
Fre  

CAD-uppgifter:
Nedanstående bilder är scannade övningsuppgifter till kursen CAD-teknik A. Resp bild är klickbara för att få fram en stor och utskrivbar bild.
Det framgår också vilken ungefärlig betygsnivå uppgiften har. Avser då betyget om du aldrig har sett uppgiften tidigare. Andra gången är det ju betydligt enklare att göra övningen.

A4

vy 1 (G-)
vy 2 (G-)
ljusstake (G-)
övning 3 (G-)
övning 4 (G)
M5 (G)
Maskinhållare (VG)

(G)
I-balk (VG)
M8 (G+)
extra övn. snap
Fläkthjul (VG)
Brunnslock (VG)
Mutter o Skruv (G+)
         
Bottenplatta (G+)
Kugghjulspump (G+)
         

A3

Sammanställningsritning (VG)
Löphjul (G+)
Lyftvagn (G+)
Elritning
Array (G+)

Studsmatta (MVG)
Uppgift nr 5 (G+)
Uppgift_6 (G+)
Uppgift_7 (G+)
Uppgift_9 (G+)
 

Extra fil till studsmattan

(OBS! zip-fil)

Övning_11 (VG)
Uppgift_10 (G+)
uppgift_8 (G+)